Geography

 

 

Join

Please log in to join this organisation.

 

 

 

 

For any one studying Geography, with an interest in Geography or just wanting to meet new people and have a good time. We have a number of socials, trips and other events running throughout the year!
 

 

Welcome to GeogSoc

For any one studying Geography, with an interest in Geography or just wanting to meet new people and have a good time. We have a number of socials, trips and other events running throughout the year, this group will be the first place to get info on all of them, so stay tuned! We welcome anyone from any course and GeogSoc are dedicated to the inclusion of all members, regardless of age, race, nationality, gender identity, sexual orinetation, religion, ability, socioeconomic status and maritial status. 

Croeso i GeogSoc
Ar gyfer unrhyw un sydd yn astudio Daearyddiaeth, gyda diddordeb yn Daearyddiaeth neu i unrhyw un sydd eisiau cwrdd a pobl newydd a cael amser llawen. Rydym yn rhedeg nifer o nosweithiau cymdeithasol, tripiau a teithiau ac nifer o digwiddiadau eraill trwy gydol y flwyddyn. Y tudalen hon fydd y lle cyntaf i dderbyn yr holl gwybodaeth ar gyfer y digwyddiadau yma felly cadwch mewn cysylltiad! Rydyn ni’n croesawi unrhyw o unrhyw gwrs ac mae GeogSoc yn gyflwynedig i gynnwys pob aelod, heb farnu ar eich oedran, hil, cenedligrwydd, hunaniaeth rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd, gallu, sefyllfa economaidd-gymdeithasol a statws priodasol.

Committee 2020-2021:

Presdient - Charlie Pugh

Vice Presdient - Jack Worsfold 

Treasurer - Adam Gailitis

Secretary - Josie Sullivan

Social Secretaries - Laura English & Emma Prosser

Education & Welfare Officer - Jen Keay 

Publicity Officer - Elizabeth Manners

Welsh Officer - Jasmine Mills

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Consitution

Geog Soc Constitution 2020.doc

Code of Conduct

Geog Soc Code of Conduct 2020.doc

Risk Assessment

https://www.abersu.co.uk/asset/Organisation/6227/20(1).docx

/asset/Organisation/6227/Risk-Assessment-August-2020.docx

UMAberSU COVID-19 Risk Assessment GEOGSOC completed.docx

 

Equipment List

https://prifysgolaber.sharepoint.com/:x:/s/GeographySocietyGeogSoc/EeOID93D7bVNnZ0jDUHwkbABemizStrQ90ElqZ_6mjGQAA?e=Al32ac

 

No current events
There are no current news articles.
 

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576