Education Society

 

 

Join

Please log in to join this organisation.

 

 

 

 

We are here to support Aber students, of all years and departments, wishing to pursue careers working with children, young people or in the education sector.
 

 

Aberystwyth University Education Society, or EduSoc for short, is a friendly society which welcomes students from all academic departments across the university who want to pursue a career with children, young people, and/or in the education sector.
We aim to provide a happy and safe community for students to feel at home and comfortable in whilst adjusting to student life. Additionally, supporting those who are further ahead in their degrees and want to create lifelong friendships.
We offer a range of activities and events for our members. We hold various fun social events where we all meet up for a range of different activities. In addition, we plan and run study sessions around key exam times to support our members. We run raising and giving events for various local and national charities. We also offer a variety of guest speakers, some of whom have included Play Therapists, Teachers, and Social Workers.

________

Mae cymdeithas Addysg Prifysgol Aberystwyth, neu EduSoc yn fyr, yn gymdeithas gyfeillgar sy'n croesawu myfyrwyr o bob adran academaidd ar draws y brifysgol sydd am ddilyn gyrfa gyda phlant, pobl ifanc ac yn y sector addysg. Rydym yn anelu at ddarparu cymuned hapus a diogel i fyfyrwyr er mwyn creu naws cartrefol, sydd yn gyfforddus; yn enwedig i "Glas myfyrwyr" tra'n addasu i fywyd myfyrwyr. Yn ogystal, mae'r cymdeithas i bawb sydd yn barod i gefnogi rheini sydd ymhellach ymlaen yn eu gradd ac yn awyddus i greu cyfeillgarwch gydol oes. Rydym yn cynnig ystod eang o weithgareddau a digwyddiadau ar gyfer ein aelodau. Rydym yn cynnal digwyddiadau cymdeithasol lle rydym yn trafod digwyddiadau allai cael ei drefnu yn y dyfodol. Rydym yn awyddus i wrando ar lais ein cyd-myfyrwyr. Rydym yn cynllunio ac yn rhedeg sesiynau astudio o gwmpas amseroedd arholiadau allweddol er mwyn medru cefnogi ein haelodau. Rydym yn awyddus i godi arian a rhedeg digwyddiadau ar gyfer gwahanol elusennau lleol a chenedlaethol. Yn ddiweddar cynhaliwyd digwyddiad ar gyfer Ty Hafan. Rydym yn cynnig amrywiaeth o siaradwyr gwadd hefyd megis Therapyddion Chwarae, Athrawon, a Gweithwyr Cymdeithasol.

 

Committee 2020-2021

Bethan Stewart - President

Anais Senior - Vice President

Adrianna Su - Secretary

Gwenllian Evans - Social Secretary

Sam Jensen - Treasurer 

Lisa Lewis - Welsh Officer 

 

Social Media

Facebook - AberEduSoc

Twitter - @EduSocAber

Snapchat - AberEduSoc

Instagram - AberEduSoc

#LoveAber #CaruAber #AberEduSoc 

 

Core Documents

Constitution
Code of Conduct
General Risk Assessment
Covid Risk Assessment

 

 

No current events
EduSoc Hoodies!

Be Part of Our Community! We are Launching Our Society Hoddie!

 
 

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576