Geography

 

 

 

Join

Please log in to join this organisation.
 

 

 

 

 

For any one studying Geography, with an interest in Geography or just wanting to meet new people and have a good time. We have a number of socials, trips and other events running throughout the year!
 

 

Welcome to GeogSoc

For any one studying Geography, with an interest in Geography or just wanting to meet new people and have a good time. We have a number of socials, trips and other events running throughout the year, this group will be the first place to get info on all of them, so stay tuned! We welcome anyone from any course and GeogSoc are dedicated to the inclusion of all members, regardless of age, race, nationality, gender identity, sexual orinetation, religion, ability, socioeconomic status and maritial status. 

Croeso i GeogSoc
Ar gyfer unrhyw un sydd yn astudio Daearyddiaeth, gyda diddordeb yn Daearyddiaeth neu i unrhyw un sydd eisiau cwrdd a pobl newydd a cael amser llawen. Rydym yn rhedeg nifer o nosweithiau cymdeithasol, tripiau a teithiau ac nifer o digwiddiadau eraill trwy gydol y flwyddyn. Y tudalen hon fydd y lle cyntaf i dderbyn yr holl gwybodaeth ar gyfer y digwyddiadau yma felly cadwch mewn cysylltiad! Rydyn ni’n croesawi unrhyw o unrhyw gwrs ac mae GeogSoc yn gyflwynedig i gynnwys pob aelod, heb farnu ar eich oedran, hil, cenedligrwydd, hunaniaeth rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd, gallu, sefyllfa economaidd-gymdeithasol a statws priodasol.

Committee 2021-2022:

Presdient - Laura English

Vice Presdient - Josie Sullivan

Treasurer - James Farmer

Secretary - Jade Roberts

Social Secretaries - Emma Prosser & Zara Peacey

Education & Welfare Officer - Connor Fallows

Publicity Officer - Chloe Smith

Welsh Officer - Jasmine Mills

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Consitution

GeogSoc Constitution 2021

Code of Conduct

GeogSoc Code of Conduct 2021

Risk Assessment

Risk Assessment August 2021

https://www.abersu.co.uk/asset/Organisation/6227/20(1).docx

UMAberSU COVID-19 Risk Assessment GEOGSOC completed.docx

 

Equipment List

https://prifysgolaber.sharepoint.com/:x:/s/GeographySocietyGeogSoc/EeOID93D7bVNnZ0jDUHwkbABemizStrQ90ElqZ_6mjGQAA?e=Al32ac

 

No current events
There are no current news articles.