Erasmus Student Network Aberystwyth

 

 

Join

Please log in to join this organisation.

 

 

 

 

The Aberystwyth Erasmus and European Languages Society is for current, previous or future exchange students and lovers of Europe.
 

 

WELCOME! Croeso!

Let us introduce ourselves...

The Aberystwyth Erasmus and European Languages Society (ESN Aberystwyth) is for current, previous or future exchange students and lovers of Europe. It allows students from all over the world to make new friends, discover and learn about other cultures and enjoy their stay at Aberystwyth University. 

Cafodd y Cymdeithas Erasmus a Ieithoedd Ewropeaidd (ESN Aberystwyth) ei sefydlu ar gyfer fyfyrwyr cyfnewid – o heddiw, ddoe ag yfory ac i bawb sydd eisiau cwrdd â fyfyrwyr o’r bedwar ban y byd i gymdeithasu ac i ddarganfod diwylliannau newydd, ond mae CROESO CYNNES I BAWB.

We help incoming Erasmus students settle into Aberystwyth life while enjoying their time through weekly social nights out, trips and events. As well, we bring past and future Erasmus together to share experiences, advice and information. 

Dewch yn llu i ddangos sut mae cymdeithasol, agored a chyfeillgar dyn ni yma yng Nghymru.
Ydych chi am fynd ar dramor am blwyddyn neu hanner? Dewch i weld y byd a’r bywyd Erasmus ac i gael cynghorion a gwybodaeth. Byddwn yn mynd ma’s bob Nos Fawrth, ac yn gwneud llawer mwy.

 

Starting now, the second semester of the 2018/2019 academic year, the society will be posting monthly updates here.

O nawr ymlaen, y dechrau o’r ail semester y flwyddyn academaidd 2018/2019 bydd y gymdeithas yn postio y diweddaraf yma bob mis. 

 

Semester Two Welcome Activities

The committee members have been busy settling back into the new semester and welcoming all the new exchange students that arrived in Aberystwyth in late January. Socials kicked off with a Refreshers’ Week social and an extra weekend pub crawl to introduce new exchange students to the society and to some of Aberystwyth’s many bars and pubs.

Society members got to know each other better through a white t-shirt social, where they wrote fun messages on each other’s shirts, and a Valentine’s speedfriending social. They experienced part of British culture by gathering in a bar to watch a rugby match between England and France. Finally, the society held a bake sale to raise money for charity and to show off some of the delicious food from students’ home countries.

We’re looking forward to hosting more fun events in February and to attending One World Week in early March. Check this space in about a month for another update, and don’t forget to follow us on Facebook, Instagram, and Twitter for all the latest information!

 

Mae’r ail semester wedi dechrau!


Mae’r aelodau y pwyllgor wedi bod yn brysur yn setlo ‘nôl ac yn croesawu yr myfyrwyr cyfnewid newydd sy’ wedi cyrraedd Aberystwyth diwedd mis Ionawr. Dechreuodd y nosweithiau cymdeithasol gyda noson ma’s yn ystod yr Ail Wythnos y Glas. Caeth y noson allan yma ei dilyn gan tro o gwmpas y tafarndai Aberystwyth ar y penwythnos. 


Caeth y aelodau y gymdeithas y siawns i ddod i nabod eu gilydd yn well trwy einsosialCrys-T Gwyn a thrwy noson Speedfriendingar gwyl Sant Ffolant. Profodd yr aelodau wedyn tipyn bach o ddiwylliant chwaraeon y rhan yma o’r byd – aethon nhw i bar i weld y Chwe Gwlad. Lloegr yn erbyn Ffrainc oedd y gêm ar y diwrnod yno . Gwerthodd wedyn y gymdeithas cacennau a fisgedi yn yr Undeb y Myfyrwyr i godi arian ar gyfer wythnos RAG – cyfle i fwyta bwyd o bedwar ban byd! 

Dyn ni’n edrych ymlaen at drefnu mwy o ddigwyddiadau cyffroes ym mis Chwefror ac i ddathlu Wythnos Un Byd ym mis Mawrth. Peidiwch â anghofio dod yn ôl i ddarllen y diweddaraf newydd mis nesaf ac i ein dilyn ni ar Facebook, Instagram a Trydar i gadw yn gwybodus.  

 

February/Early March Events and New Membership in Erasmus Student Network UK!

Themed socials continued with an Around the world social, which led to some creative costumes representing students’ home countries. Then there was a Welsh social, in anticipation of St. David’s Day, and a 70s/80s social. Popular as well were a couple of low-key evening events: a night playing pool and a movie night. Finally, the society co-hosted a Cultural Soirée party with the Global Students Society to wrap up a busy and successful One World Week. We’re looking forward to hosting more events in the weeks leading up to the Easter Break!

We also have some exciting news for you: the society is now a member of the Erasmus Student Network UK! Some of the committee members attended this organization’s March National Platform in Leeds, during which the society was voted in as an official section of ESN UK. ESN is a student organization that promotes mobility and the interests of international students, uniting exchange student societies across Europe at the national and international levels. We are now therefore called ESN Aberystwyth, and within the next few weeks, you can expect to see a new logo for the Erasmus society and increased engagement with international and local causes.

 

Digwyddiadau Mis Chwefror/dechrau Mis Mawrth ac aelodaeth newydd Erasmus Student Network UK!

Mae’r nosweithiau ma’s wedi parhau gyda’r O Gwmpas y Byd – cyfle i’r myfyrwyr gwisgo traddodiadol neu portreadol o eu gwledydd. Wedyn, gyda Dydd Gwyl Dewi ar y ffor trefnon ni sosial Cymreig. Roedd ein noson pool a noson sinema yn brysur hefyd. Yn fwy diweddar, cyd-llywyddodd yr Gymdeithas Noson Diwylliannol gyda'r Global Students Societyar ben Wythnos Ein Byd llwyddiannus arall. Dyn ni’n edrych ymlaen at trefnu mwy o ddigwyddiadau yn ystod yr wythnosau sydd dal gyda ni cyn y Gwyliau y Pasg. 

Mae gennon ni hefyd newyddion cyffroes i’w rhannu. Mae’r gymdeithas wedi llwydo i fod yn aelod llawn o’r Erasmus Student Network UK (ESN UK). Aeth rhan o’r pwyllgor y gymdeithas i’r Llwyfan Cenedlaethol Mis Mawrth yr ESN yn Leeds, pryd caeth y gymdeithas ei harholi fel aelod llawn o’r ESN. Mae’r ESN yn sefydliad myfyrwyr sy'n hyrwyddo symudoldeb a’r buddiannau myfyrwyr rhyngwladol ac yn uno cymdeithasau myfyrwyr o Ewrop i gyd ar lefelau gwladol a rhyngwladol. Felly, mae’r Gymdeithas wedi cael ei hail-enwi; ESN Aberystwythdyn ni erbyn hyn. Dylech chi gweld logo newydd i fynd gyda’r enw newydd cyn bo’ hir a gweld mwy o ymgysylltu ag achosion rhyngwladol a lleol.

 

March Events and Most Improved Society Award!

Society members attended a sports social and, the following week, participated in a joint social with the Global Students, Nordic, German, and Italian Societies. On St. Patrick’s Day, the society took part in karaoke at the bar Inn on the Pier, which let them experience some of this holiday’s excitement in a fairly relaxed setting. At a Harry Potter social, society members could express their enthusiasm for these beloved British books. Finally, the society held a casual social in the final week before the Easter Break, as this time of year can be quite busy for students.

We’re excited to announce that the society was voted Most Improved Society at the Aberystwyth University Society Awards! We’re grateful for the recognition of the hard work that we’ve put in this year and all that we’ve managed to accomplish.

We hope that everyone has a wonderful, restful Easter Break and look forward seeing everyone in May, in amongst the revision for exams! The society will, however, be sad to say goodbye to those exchange students not returning to Aberystwyth after the break.

 

Digwyddiadau Mis Mawrth

Dyn ni wedi cael Mis Mawrth brysur iawn. Dechreuodd y mis gyda social chwaraeon y caeth ei ddilyn gan noson cymdeithasol gyda’r cymdeithasau Global Students, Nordig, Almaeneg ac Eidaleg. Ar Noson Gwyl Padrig cymrodd ESN Aberystwyth rhan o’r karaokeInn on the Pier – cyfle  i fwynhau’r ac i ymlacio. Yr wythnos wedyn dangoson ein cariad at y gyfres gwych Harry Potterac aethon ni ma’s yn gwisg ein hoff gymeriadau o’r llyfrau arbennig o enwog gan J.K. Rowling. Yn ystod yr wythnos olaf cyn i’r gwyliau Pasg trefnodd ESN Aberystwyth noson cymdeithasol heb thema – mae’r cyfnod hwn yn brysur iawn iddyn ni, y myfyrwyr. 

Caeth ESN Abersytwyth ei hethol fel Most Improved Societyfel rhan o’r Gwobrau Gymdeithasau  Brifysgol Aberystwyth. Dyn ni’n hapus iawn gyda’r llwyddiant hwn sydd yn gwerthfawrogi yr gwaith caled dyn ni wedi ei wneud dros y flwyddyn academaidd hon. 

Gobeithion y bydd pawb yn mwynhau’r Gwyliau y Pasg ac edrychon ymlaen at eich weld chi ym Mis Mai. Hoffwn, gyda thristwch, ffarwelio ein aelodau a gyfeillion y na welwn ni ar ôl y Pasg. Pob hwyl i chi gyd, gobeithion eich gweld eto.

 

May Events and Goodbye

The society did not run many events in May, since we were busy with exam preparation and final assignments. We did enjoy an end-of-year meal at Y Consti restaurant, on top of Constitution Hill. Society members also took part in a more casual get-together in the form of a bonfire and barbeque on Aberystwyth’s South Beach. Both were opportunities to appreciate the beautiful sea and sunset.

The society has elected a new committee for next year, and we’re sure that they’ll do a great job! We would like to thank this year’s committee for their hard work and to thank members for attending our events. We hope that you’ve enjoyed your time here in Aberystwyth. Hopefully, we’ll run into each other again someday, but in any case, good luck with the rest of your studies and with whatever you choose to do afterwards!

 

Hwyl am y tro ffrindiau!

Yn ystod y mis brysur dros ben sydd Mis Mai, cwrddon ni am bryd o fwyd ar ben Consti. Roedd y noson yn wych a’r lluniai yn ddel. Caethon ni hefyd tân ar y traeth a gwelon ni dolffiniaid. Roedd gweld dolffiniaid hefyd yr achos am daith fach ni i Geinewydd, ond gwelon ni mohonyn. Er hynny, roedd y bwyd a’r cwmni yn dda fel maen nhw’n wastad a dyma beth sydd yn bwysig. 

Mae’r aelodau ESN Aberystwyth wedi ethol pwyllgor newydd a bydden nhw’n grêt siwr o fod. Diolch yn fawr i chi gyd, gobeithion bod chi wedi cael gymaint o hwyl â ni. I’r rhai ohonoch sy’n mynd i’r ffwrdd, pob lwc i chi, gobeithion y bydd eich taith yn lyfn a’r tywydd yn braf. I’r rhai sy’n aros, mwynhewch ein digwyddiadau a’r dre anhygoel o hyfryd sydd Aberystwyth. 

Mae e wedi fod yn pleser i eich nabod chi i gyd.  Licwn hefyd llongyfarch y pwyllgor newydd ac unwaith eto diolch ein aelodau am flwyddyn arall llwyddiannus a llawn hapusrwydd.

 

For more information go to our: 

Email: scty113@aber.ac.uk / aberystwyth@esnuk.org

E-bost: scty113@aber.ac.uk / aberystwyth@esnuk.org

 

Constitution

Code of Conduct

Risk Assessment 

EELS does not own any equipment.

 

No current events
Products
Please log in to purchase products.

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576