Free Little Library

 

 

 

Join

Please log in to join this organisation.
 

 

 

 

 

Looking to help the community with owning their own literary? Then Free Little Library is the volunteer project for you. If you want free literature no questions asked or want to help set up the shelf
 

 

Ein nod yw darparu llyfrau hygyrch am ddim i’r gymuned. Dyn ni’n gweithio gyda’r sefydliad rhyngwladol ‘Little Free Library’.

We aim to provide accessible books at no cost to the community. We work with the international organisation Little Free Library.

Dyn ni i’n cael yn ardal dan ddaearol Undeb Aber drws nesaf i’r toiledau niwtral o ran rhywedd. 

We are located in the Under Aber underground next to the gender-neutral bathroom.  

 

Sut mae manteisio ar y Llyfrgell 

Mae mor rhwydd â 1,2,3! 

 1. Chwiliwch am y selff
 2. Rhoi cartref i’ch hen lyfrau
  1. Dyn ni’n derbyn pob maeth o lyfr, yn bennaf eich hen lyfrau gan gynnwys nodiadau ynddynt. 
 3. Darganfod eich antur llenyddol nesaf!
  1. Cymerwch lyfr, gadewch lyfr 

How to Use the Library: 

It’s as easy as 1, 2, 3!  

 1. Find the Shelf
 2. Place your pre-loved book
  1. We accept any quality of book, especially ones which have been pre-loved including annotated copies. 
 3. Find your next literary adventure!
  1. Take a book, leave a book

Pwy sy’n cael defnyddio’r Llyfrgell:

 • Mae croeso i bawb a’i nain i fanteisio ar y llyfrgell.
 • Does dim angen cofrestru, talwch neu roi eich enw ar unrhyw beth

Who can use the Library:

 • Absolutely anybody and everybody is free to use the Library
 • There is no need to register, pay or sign your name on anything

Cadwch ar y blaen trwy ein Instagram neu WhatsApp

Stay up to date through our Instagram or WhatsApp

I wirfoddoli, dim ond prynu aelodaeth sydd angen. 

To volunteer, just buy the free membership.

 

No current events
There are no current news articles.