Fencing

 

 

 

Join

Please log in to join this organisation.
 

 

 

 

 

If you're looking for an exciting and quick sport then fencing is for you. We are a fun and friendly club where people of any or no experience are welcome. So come and learn to wield a sword today!
 

 

General:

Mae Ffensio Prifysgol Aberystwyth yn glwb rhagweithiol sy’n agored i unrhyw fyfyriwr p’un ai ydych wedi ffensio ers blynyddoedd neu dyma eich cynnig cyntaf arni. Rydym yn cynnig cefnogaeth wych ar gyfer ein haelodau newydd gyda 2 hyfforddwr ffensio profiadol yn hyfforddi’r clwb ddwywaith yr wythnos. Os ydych awydd cymryd rhan yn gystadleuol, rydym yn cynnig amryw o gystadlaethau  clwb a thref yn ogystal â chymryd rhan mewn gemau cyfeillgar gyda phrifysgolion, y Gynghrair BUCS, Pencampwriaethau Ffensio Prifysgolion Cymru a llawer o gystadlaethau BFA. Hyd yn oed os mai chwilio am gamp i gadw’n  ffit yn unig yr ydych, mae ffensio yn cynnig  ymarfer cardiofasgwlaidd gwych ac ymarfer ar gyfer eich coesau ynghyd â strategaeth syml, sydyn a hwyl – sef trywanu’r gwrthwynebydd! 

Aberystwyth University Fencing is a proactive club open to any student whether you have fenced for years or it is your first time. We offer great support to our new members with 2 experienced fencing coaches training the club twice a week. If you are looking to participate competitively we offer various club and town competitons as well as partaking in friendly matches with universities', the BUCS League, the Welsh Universities' Fencing Championships and many BFA competitions. Even if you are only looking for a sport to keep fit, fencing offers a great cardiovascular and leg workout coupled with a fun, quick and simple strategy - stab the opponent!

 

Amserau hyfforddi a lleoliadau / Training times and Venues:

Thursday, 10:30-12:00, Dance Hall (Sports Centre)

Saturday, 14:00-16:00, Dance Hall (Sports Centre)

(Two of our Sabreurs training against each other)

 

Socials:

Socials held weekly on Wednesdays.

Information on each social is sent out to our members on facebook.

Our aim this semester is to try and vary our socials a lot more, doing a range of alcoholic, non-alcoholic and possible online socials.

Cyfarfodydd Cymdeithasol Wythnosol pob Dydd Mercher

(Photo Bingo Social)

 

Pwyllgor / Committee:

 • Llywydd / President - Benedict Bray

 • Is-lywydd / Vice President - Tyler Mason

 • Treasurer - Katie Lammas

 • Ysgrifennydd Cymdeithasol / Social Secretary - Amber McNeil

 • Swyddog Les / Wellbeing Officer - Gabriela Griffiths

Our Constitution and Code of Conduct

Equipment List:

/asset/Organisation/6571/Club-Soc-Equipment-List-1.doc

 • Full Length Trousers that are comfortable to be exercised in
 • Stefan's socks (optional but preferable for those on team-available at union reception)
 • Breeches (can be provided by club)
 • Chest Protector - For women only (can be provided by club)
 • Plastron (can be provided by club)
 • Jacket (can be provided by club)
 • Lame (can be provided by club)
 • Mask (can be provided by club) 
 • Glove (can be provided by club)
 • Weapons-Foil, Epee, Sabre (can be provided by club)
 • Wires (can be provided by club)

 

Risk Assessment

Covid Specific Risk Assessment

Mae CCPA yn ymrwymedig i gynnwys a derbyn ei aelodau i gyd; ni waeth beth fo'u hoed, eu hil, eu hethnigrwydd, eu gallu, eu diwylliant neu eu cenedligrwydd, eu cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth a mynegiant eu rhywedd, eu crefydd, eu statws economaidd gymdeithasol a'u statws priodasol.

AUFC are dedicated to the inclusion and acceptance of all members regardless of age, race, ethnicity, ability, culture or nationality, sexual orientation, gender identity and expression, religious affiliation, socioeconomic status and marital status.

 

Am fwy o wybodaeth ewch ar / For any more information visit us on: 

Primary:

Facebook: https://www.facebook.com/groups/2222799862/

E-bost/E-mail: fencingclub@aber.ac.uk

Secondary:

Instagram: https://www.instagram.com/aberunifencing/

Twitter: https://twitter.com/AberFencing

 

(Our annual Triangular fencing event involving the University Club, Town Club & Aber Graduates/Old Boys)

No current events
There are no current news articles.