Boat Club

 

 

Join

Please log in to join this organisation.

 

 

 

 

Aberystwyth University Boat Club (AUBC) are a newly founded club, passionate about bringing fine boat river rowing back to the Univeristy and developing it as a sport in Mid-Wales.
 

 

 

Credit: Si Moore Photography

Photo Credit - Si Moore @abermavic (Instagram) 

Who we are

Founded in 2019, we hope to re-establish fine boat rowing at Aberystwyth University. We had a successful first year and can’t wait to build on this in the years to come!

Our aims

Our first competitive year was cut short by COVID-19, but in the time we had, we competed at our first heads race at Northwich and a number of our members also competed at the Welsh Indoor Rowing Championships.

Going forward into the new year we look to develop our club further and compete at a wider variety of events like local heads races and regattas and of course, varsity! We also aim to compete at some higher level competitions including BUCS events.

We also look at running and taking part in other exciting events. During 2019/2020 we organised a couple of events to raise funds for both safety equipment for our club and the local RNLI. We completed a 12 hour ‘ergathon’ outside Morrisons and run a UV takeover night in town – both were a huge success and we are hoping to do more of these in the future!

Training and socials

We row on the beautiful Rheidol and Ystwyth rivers in Aberystwyth,  We also have a training room in the University boathouse by the town harbour, which we use regularly for erg training and circuits.

We hold water sessions multiples days a week, the times of the sessions are determined by the tide and weather. Land training takes place most evening during the week, but again, this can vary. We encourage our members to train to the level they wish to train to, there’s no pressure to reach top competitive level. If you’d rather be a recreational rower or just train to keep your fitness up, that’s perfectly fine!

We also provide crews and training for beginner or experienced coxswains, so let us know if this is more what you’re interested in.

We aim to run socials every week, ranging from standard nights out, film nights, games nights, beach bonfires and barbeques – all sorts! Whether you’re a drinker or not, there’s something for everyone!

Get Involved

Whether you are an experienced rower, a complete novice looking to try a new sport or you just want to keep fit and make some great friends we’d love to welcome you to our club! Check us out on our social media and don’t hesitate to get in touch!

Facebook

Email - aberunibc@gmail.com

Instagram - @aberuniboatclub

Twitter - @aberunirowing

 

Our Committee

President: Becky Ansell - bea26@aber.ac.uk

Secretary: Andre Stitt - ans114@aber.ac.uk

Treasurer: Nick Shroten - nis42@aber.ac.uk

Captain: Chris Thomas - cht64@aber.ac.uk

 

Core documents

Code of Conduct

Constitution

Risk Assessment

Equipment list

COVID-19 Risk Assessment 

 

Photo Credit - Si Moore @abermavic (Instagram)

Pwy ydym ni

Cawson ein sefydlu yn 2019, rydym yn gobeithio ailsefydlu rhwyfo afon yn Brifysgol Aberystwyth. Cawson flwyddyn lwyddiannus am ein blwyddyn gyntaf ac rydym yn edrych ymlaen At adeiladu arno hyn mewn blynyddoedd i ddod!

Ein nodau

Cafodd ein blwyddyn gystadleuol gyntaf ei thorri’n fyr gan COVID-19, ond yn yr amser cawsom ni, wnaethon ni cystadlu yn ein ras dwr gyntaf yn Northwich a hefyd yn y ras rhwyfo o dan do yng Nghaerdydd.

Yn mynd ymlaen i’r flwyddyn nesaf rydym yn edrych i ddatblygu ein clwb yn bellach ac i gystadlu mewn mwy o rasys yn enwedig varsity! Rydym yn hefyd anelu at gystadlu mewn rasys sydd yn lefel uwch megis digwyddiadau BUCS.

Rydym yn hefyd yn edrych ymlaen at gymryd rhan mewn digwyddiadau cyffroes arall. Yn ystod 2019/2020 wnaethon drefnu rhai digwyddiadau er mwyn codi arian i ein clwb a hefyd y RNLI lleol. Gwnaethon gwblhau ‘ergothon’ 12 awr ty fas Morrisons a hefyd rhedeg digwyddiad UV yn Harleys – roedd y ddau ddigwyddiad yn llwyddiant mawr ac rydym yn obeithiol i wneud mwy o rain yn y dyfodol!

Hyfforddiant a digwyddiadau cymdeithasol

Rydym yn rhwyfo ar yr aber Dyfi sydd I Ogledd o Aberystwyth, gyda golygfeydd prydferth a darn o dwr sydd yn 10km hyr. Rydym hefyd gydag ystafell ymarfer yn y ty-cwch prifysgol sydd wedi ei leoli yn yr harbwr sydd yn cael ei defnyddio ar gyfer ymarfer tir.

Rydym yn dal sesiynau dwr ar gwpl o ddiwrnodau’r wythnos megis Dydd Sadwrn, Sul a phrynhawn Mercher. Mae’r amser yn ddibynnol ar y llanw a’r tywydd. Mae ymarfer ar y tyr yn cael ei gynnal bron pob nos yn y wythnos oni bai am ddydd Mercher a’r penwythnos, ond mae hyn yn gallu amrywio ac mae’n hefyd yn opsiynol. Rydym yn annog ein haelodau i ymarfer i’r lefel maen nhw’n dymuno, dos dim pwysau i gyrraedd lefel cystadleuol. Os mae gwell da chi fod yn rhwyfwyr achlysurol mae hwnna’n iawn!

Rydym yn hefyd yn darparu criwiau a hyfforddiant i coxswains dechreuol neu brofiadol, felly gadewch i ni wybod os mae hyn yn rhywbeth da chi’n diddori yn.

Rydym yn anelu i redeg digwyddiadau cymdeithasol pob wythnos yn amrywio o noson ffilm, noson gemau, cymdeithasu ar y traeth a barbiciws – pob math! P'un ai bod chi’n yfed neu ddim, mae yna rywbeth i bawb!

Cymryd rhan

P'un ai bod chi’n rhwyfwyr profiadol neu newyddion cyflawn yn edrych i drio sbort newydd, neu hyd yn oed yn edrych i gadw’n heini ac i greu ffrindiau newydd, byddem yn wrth ein modd i groesawu chi i ein clwb! Chwiliwch amdanom ni ar ein cyfryngau cymdeithasol a pheidiwch ag oedi i gysylltu â ni!

Facebook 

E-bost - aberunibc@gmail.com

Instagram - @aberuniboatclub

Tryder - @aberunirowing

 

Ein pwyllgor

Llywydd: Becky Ansell - bea26@aber.ac.uk

Ysgrifennydd: Andre Stitt - ans114@aber.ac.uk

Trysorydd: Nick Shroten - nis42@aber.ac.uk

Capten: Chris Thomas - cht64@aber.ac.uk

 

Dogfennau craidd

Cod ymddygiad

Cyfansoddiad

Asesiad risg

Rhestr offer

Asesiad risg COVID-19

No current events
There are no current news articles.
 

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576