Rydych chi'n wych

No ratings yet. Log in to rate.

Mae tymor 1 wedi dod i ben! Does dim dwywaith nad yw hwn wedi bod yn brysur ond mae'r Nadolig bron â chyrraedd!

Y blog hwn yw cychwyn lansiad ein hymgyrch Rydych Chi'n Wych! Ydych chi'n adnabod aelod o staff sydd wedi mynd y filltir ychwanegol i'ch helpu chi y semester hwn? Boed hynny'n diwtor sydd wedi treulio amser ychwanegol i esbonio testun, y staff gweinyddol sy'n adnabod eich enw ac yn eich cyfarch chi gyda gwên bob tro, neu'r gwirfoddolwyr sydd wedi sicrhau bod eich semester cyntaf yn rhagorol. Rydyn ni am i chi eu henwebu nhw am un o'n gwobrau Rydych Chi'n Wych! – gwobr glodwiw o ddiolch a gyflwynir gan Undeb y Myfyrwyr i gydnabod effeithiau cadarnhaol anhygoel.

Bob blwyddyn, rydyn ni'n cynnal ein Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr (GDdAM) yn nhymor yr haf, ond rydyn ni'n gwybod bod pethau gwych yn digwydd gydol y flwyddyn. Caiff yr enwebiadau eu hadolygu gan banel o fyfyrwyr bob mis a bydd yr enillwyr yn cael mwg Rydych Chi'n Wych! a thystysgrif bersonol i gydnabod eu gwaith caled.

I enwebu rhywun, ewch i'n gwefan a llenwch ein ffurflen fer: https://www.umaber.co.uk/ynglynagaber/dathlu/rydychchinwych/

Gobeithio cewch chi Nadolig hyfryd a dymunwn bob lwc i chi â'ch arholiadau yn Ionawr!

Emma

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

You're Great

Wed 13 Dec 2017

Rydych chi'n wych

Wed 13 Dec 2017