Rydych chi'n wych

No ratings yet. Log in to rate.

Mae tymor 1 wedi dod i ben! Does dim dwywaith nad yw hwn wedi bod yn brysur ond mae'r Nadolig bron â chyrraedd!

Y blog hwn yw cychwyn lansiad ein hymgyrch Rydych Chi'n Wych! Ydych chi'n adnabod aelod o staff sydd wedi mynd y filltir ychwanegol i'ch helpu chi y semester hwn? Boed hynny'n diwtor sydd wedi treulio amser ychwanegol i esbonio testun, y staff gweinyddol sy'n adnabod eich enw ac yn eich cyfarch chi gyda gwên bob tro, neu'r gwirfoddolwyr sydd wedi sicrhau bod eich semester cyntaf yn rhagorol. Rydyn ni am i chi eu henwebu nhw am un o'n gwobrau Rydych Chi'n Wych! – gwobr glodwiw o ddiolch a gyflwynir gan Undeb y Myfyrwyr i gydnabod effeithiau cadarnhaol anhygoel.

Bob blwyddyn, rydyn ni'n cynnal ein Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr (GDdAM) yn nhymor yr haf, ond rydyn ni'n gwybod bod pethau gwych yn digwydd gydol y flwyddyn. Caiff yr enwebiadau eu hadolygu gan banel o fyfyrwyr bob mis a bydd yr enillwyr yn cael mwg Rydych Chi'n Wych! a thystysgrif bersonol i gydnabod eu gwaith caled.

I enwebu rhywun, ewch i'n gwefan a llenwch ein ffurflen fer: https://www.umaber.co.uk/ynglynagaber/dathlu/rydychchinwych/

Gobeithio cewch chi Nadolig hyfryd a dymunwn bob lwc i chi â'ch arholiadau yn Ionawr!

Emma

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

‘Troi Ty'n Gartref’

Tue 01 May 2018

You're Great

Wed 13 Dec 2017

Rydych chi'n wych

Wed 13 Dec 2017