Ymgeiswyr yn Etholiadau 2024

welsh
Rated 5/5 (1 person). Log in to rate.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi’r ymgeiswyr ar gyfer Etholiadau Swyddogion 2024, a dymunwn bob lwc iddynt gyda’u hymgyrchoedd. 

Mae’r pleidleisio’n agor 10am ddydd Llun 11eg Mawrth tan 12pm ddydd Gwener 15fed Mawrth.

 


SWYDDOGION LLAWN AMSER 

Llywydd 

 • Bayanda Vundamina 

 • Khalid Aslam  

 • Louise Tanner 

Swyddog Cyfleoedd Myfyrwyr 

 • Kieran Norton-Walder  

 • Michelle Cullenaine  

 • Tiff McWilliams  

Swyddog Materion Academaidd 

 • Naomi Banister  

 • Ren Feldy  

 • Will Parker

Swyddog Llesiant 

 • Emily Morgan  

 • Helen Cooper  

 • Holly Abbott  

 • Julia Vennall  

Swyddog Diwylliant Cymreig a Llywydd UMCA 

 • Elain Gwynedd  

 • Rhodri Lewis 


SWYDDOGION GWIRFODDOL 

Swyddog LHDTQ+ 

 • Fresno Thomas
 • Tristan Wood

Swyddog Myfyrwyr Traws ac o Rywedd Anghydffurfiol 

 • Marty Fennell

Swyddog Y Myfyrwyr Croenddu, Asiaidd A Lleiafrifoedd Ethnig 

 • Ifeyinwa Anaduaka 

Swyddog Y Menywod 

 • Livvy Hagget 

Swyddog Myfyrwyr Anabl 

 • Xavier Powley 

Swyddog Yr Iaith Gymraeg

 • Beca Hughes 

Swyddog Yr Amgylchedd A Chynaladwyedd 

 • Dewi Price 

Swyddog Y Myfyrwyr Rhyngwladol 

 • Alex Molotska 

 • Francesco Lanzi  

Swyddog Athrofa’r Celfyddydau A'r Gwyddorau Cymdeithasol (IR) / Swyddog Athrofa’r Celfyddydau A'r Gwyddorau Cymdeithasol (ÔR) 

 • Dylan Cashon  

 • Elijah O’Reilly 

 • Paxton Bastian  

Swyddog Yr Athrofa Fusnes A Gwyddorau Ffisegol (IR) / Swyddog Yr Athrofa Fusnes A Gwyddorau Ffisegol (ÔR) 

 • Grzegorz Ciolek  

 • Millicent Hackett  

Swyddog Yr Athrofa Gwyddorau Daear A Bywyd (IR) / Swyddog Yr Athrofa Gwyddorau Daear A Bywyd (ÔR) 

 • Jo Buys 

Comments

 

ConGRADulations 2024

Fri 31 May 2024

Elain's 23 - 24 Round-up

Fri 28 Jun 2024

Tiff's 23 - 24 Round-up

Fri 28 Jun 2024

Helen's 23 - 24 Round-up

Fri 28 Jun 2024