Y Cyfarfod Mawr - Beth ddigwyddodd?

No ratings yet. Log in to rate.

Ddydd Llun cynhaliwyd y Cyfarfod Mawr! Y Cyfarfod Mawr yw ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, sy'n gyfangwbl dan arweiniad myfyrwyr. Mae gofyn i 100 o fyfyrwyr fod yn bresennol - eleni mynychwyd y cyfarfod gan 157 o fyfyrwyr.

Gan ei fod yn Gyfarfod Mawr, ymdriniwyd â sawl agwedd ar fusnes, gan gynnwys cymeradwyo sefydliadau mae’r undeb yn ymaelodi â nhw yn ogystal â phenodi archwilwyr a swyddog etholiadau.

Yna symudwyd ymlaen i'r syniadau a gyflwynwyd gan fyfyrwyr, gyda'r syniadau canlynol yn cael eu pasio:

  • Newid y system bleidleisio - Pasiodd myfyrwyr bolisi i'r Undeb gyflwyno system bleidleisio anhysbys yng nghyfarfodydd y Senedd, yn hytrach na defnyddio cardiau pleidleisio.
  • Masgot Tîm Aber - Pasiodd myfyrwyr bolisi i’r Undeb brynu masgot Tîm Aber a all fynychu gemau BUCS.
  • Rydym am weld cyllid ar gyfer Chwaraeon - Pasiodd myfyrwyr bolisi i'r Brifysgol gynyddu buddsoddiad, gydag Astroturf newydd yn cael ei flaenoriaethu dros gynlluniau adnewyddu sydd eisoes ar y gweill.
  • Gwnewch Aberystwyth y Brifysgol Gynaliadwy o ran Olew Palmwydd Gyntaf yn y DU - Pasiodd myfyrwyr bolisi i’r Brifysgol werthu Olew Palmwydd cynaliadwy yn unig.
  • Clir a chryno - Pasiodd myfyrwyr bolisi i ganiatáu aelodau’r Senedd i gyflwyno un gwelliant ar gyfer syniad brys yn ystod cyfarfodydd y Senedd.
  • Gwrthwynebu’r penderfyniad i foicotio strategaeth Prevent - Pleidleisiodd myfyrwyr i wrthdroi'r penderfyniad a wnaed yn y cyfarfod diwethaf i foicotio Prevent.

Pasiwyd pob syniad yn y cyfarfod, yn ddibynnol ar gymeradwyaeth derfynol gan Fwrdd yr Ymddiriedolwyr.

Bydd y cyfarfod nesaf yn gyfarfod y Senedd ar ddydd Llun 25 Chwefror. Gall pob myfyriwr gyflwyno syniadau a siarad yn y Senedd, fodd bynnag, dim ond aelodau o'r Senedd gaiff bleidleisio. Y dyddiad cau ar gyfer Syniadau yw dydd Llun 11 Chwefror.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

Welcome to the family 19

Thu 15 Aug 2019

Fresher's Evening Events

Wed 11 Sep 2019

Guide EN

Thu 12 Sep 2019

Big White Wall

Tue 10 Sep 2019