UMAber yn Dathlu 2024: y Gwobrau Addysgu, Dysgu a’r Profiad Myfyrwyr

welsh
No ratings yet. Log in to rate.

UMAber yn Dathlu 2024: Cynhaliwyd y Gwobrau Addysgu, Dysgu, a’r Profiad Myfyrwyr yn Undeb y Myfyrwyr ddydd Iau 2il Mai 2024.

Nod y gwobrau hyn yw hyrwyddo yr arfer gorau gan gydnabod rhagoriaeth mewn dysgu a thynnu sylw at ymdrechion staff a myfyrwyr tuag at wella’r profiad myfyrwyr yn Aberystwyth. Eleni, fe gawsom 178 o enwebiadau a daeth panel y rhestr fer at ei gilydd ddiwedd Mawrth i ddarllen trwy’r enwebiadau a gwneud ychydig o benderfyniadau anodd. Hoffem longyfarch pawb a gafodd ei enwebu yn ogystal â’r rheini yn y categorïau buddugol heno.

Llongyfarchiadau i bawb! 

 

Cynrychiolydd Academaidd y Flwyddyn:

Francesco Lanzi

Gwobr Ymrwymiad i Gyflogadwyedd Myfyrwyr:

Scott Tompsett

Aelod Staff Myfyrwyr y Flwyddyn:

Renata Freeman 

Aelod Staff Ategol/Gwasanaeth y Flwyddyn:

Claudine Young 

Gwobr Bencampwr Rhyddid:

Ren Feldbruegge

Myfyriwr-fentor y Flwyddyn:

Dax FitzMedrud

Tiwtor Personol y Flwyddyn:

Neal Alexander 

Hyrwyddwr Cynaladwyedd y Flwyddyn:

Dan Whitlock

Pencampwr Diwylliant Cymreig:

Mererid Hopwood

Goruchwyliwr y Flwyddyn:

Amanda Clare

Darlithydd Is-raddedig y Flwyddyn:

Harry Marsh

Myfyriwr-wirfoddolwr y Flwyddyn:

Trys Hooper

Darlithydd y Flwyddyn:

Chris Finlayson

Adran y Flwyddyn:

History & Welsh History

**

Llongyfarchiadau enfawr i bawb boed yn enwebedigion neu’n enillwyr yn y Gwobrau Addysgu, Dysgu a’r Profiad Myfyrwyr UMAber yn Dathlu  2024.

Da iawn oddi wrth bawb yn UMAber

 

ConGRADulations 2024

Fri 31 May 2024

Elain's 23 - 24 Round-up

Fri 28 Jun 2024

Tiff's 23 - 24 Round-up

Fri 28 Jun 2024

Helen's 23 - 24 Round-up

Fri 28 Jun 2024