UMAber yn Dathlu 2024: Gwobrau’r Cymdeithasau

welsh
No ratings yet. Log in to rate.

UMAber yn Dathlu 2024: cynhaliwyd y Gwobrau Chwaraeon a Chymdeithasau yn Undeb y Myfyrwyr ddydd Mercher 1af o Fai.

Mae’r gwobrau hon yn cydnabod ymrwymiad myfyrwyr i’w Clybiau Chwaraeon a’u Cymdeithasau gan gydnabod cyfranogiadau ar lefel gymdeithasol, cystadleuol a phroffesiynol.

Eleni fe gawsom 528 o enwebiadau a daeth panel y rhestr fer at ei gilydd ddechrau Ebrill i drafod yr holl enwebiadau a gwneud rhai penderfyniadau anodd.

Hoffem ni longyfarch i bawb a gafodd ei enwebu yn ogystal â’r rheini yn y categorïau buddugol heno.

Llongyfarchiadau i bawb!

Dyma restr yr enillwyr o Wobrau’r Cymdeithasau:

Cymdeithas Academaidd y Flwyddyn:

 1. Clwb Phyte 
 2. Sgriptio
 3. Mathemateg 

Cymdeithas Newydd Orau:

 1. Cymdeithas Iddewig 
 2. Sgriptio 
 3. Athroniaeth 

Gwobr Gyfrannu’r Mwyaf:

 1. Gwirfoddolwyr Cadwraeth (AVC) 
 2. Cymdeithas Iddewig 
 3. Crefftau Aber 

Gwobr Ragoriaeth Bwyllgor:

 1. KPOP 
 2. Gwirfoddolwyr Cadwraeth (AVC) 
 3. Cymdeithas Iddewig 

Gwelliant Fwyaf Cymdeithas y Flwyddyn:

 1. Cerddoriaeth a Band 
 2. Aber Cathod
 3. Clwb Ceir 

Gwobr Cynaladwyedd (Diwylliannol/Cymdeithasol, Amgylcheddol ac Economaidd):

 1. Rhwydwaith Myfyrwyr Erasmus 
 2. Gwirfoddolwyr Cadwraeth (AVC) 
 3. Crefftau Aber 

Gwobr Diwylliant Cymreig:

 1. Curtain Call MTS 
 2. Daearyddiaeth 
 3. Crefftau Aber 

Cymdeithas y Flwyddyn:

 1. MSAGM 
 2. Cantorion Madrigal oes Elisabeth 
 3. Gwirfoddolwyr Cadwraeth (AVC) 

Aelod Cymdeithas y Flwyddyn:

 1. Mira Wasserman 
 2. Charlotte Bankes 
 3. Senthil Raja Kumar 

Personoliaeth Cymdeithasau'r Flwyddyn:

 1. Joe Thomas 
 2. Rachel Horton 
 3. Rhianwen Price 

LLIWIAU

Mae hon yn wobr hynod boblogaidd nawr gydag uchafswm o 15 ar gael i'w rhoi bob blwyddyn.

Dyfernir Lliwiau Llawn Cymdeithasau’r Brifysgol i fyfyrwyr unigol sydd wedi dangos ymroddiad rhagorol parhaus neu wedi gwneud cyfraniad eithriadol i’w cymdeithas.

Mae’r 15 enillydd ar gyfer Lliwiau Cymdeithasau’r Brifysgol fel a ganlyn:

 1. Amy Parkin
 2. Carys Spanner
 3. Charlotte Bankes
 4. Eryn Grigg
 5. Francesca Roberts
 6. Joe Thomas
 7. Mira Wasserman
 8. Olive Owens
 9. Patrick Bourne
 10. Poppy Gibbons
 11. Rachel Horton
 12. Rhianwen Price
 13. Senthil Raja Kumar
 14. Sophie Stockton
 15. William Parker

Llongyfarchiadau mawr iawn i holl enwebion ac ennillwyr Gwobrau UMAber yn dathlu 2024.

Da iawn ganddom ni gyd yn Undeb Aberystwyth.

Comments

 

ConGRADulations 2024

Fri 31 May 2024

Elain's 23 - 24 Round-up

Fri 28 Jun 2024

Tiff's 23 - 24 Round-up

Fri 28 Jun 2024

Helen's 23 - 24 Round-up

Fri 28 Jun 2024