UMAber yn Dathlu 2024: Gwobrau Chwaraeon

welsh
No ratings yet. Log in to rate.

UMAber yn Dathlu 2024: cynhaliwyd y Gwobrau Chwaraeon a Chymdeithasau yn Undeb y Myfyrwyr ddydd Mercher 1af o Fai.

Mae’r gwobrau hon yn cydnabod ymrwymiad myfyrwyr i’w Clybiau Chwaraeon a’u Cymdeithasau gan gydnabod cyfranogiadau ar lefel gymdeithasol, cystadleuol a phroffesiynol.

Eleni fe gawsom 528 o enwebiadau a daeth panel y rhestr fer at ei gilydd ddechrau Ebrill i drafod yr holl enwebiadau a gwneud rhai penderfyniadau anodd.

Hoffem ni longyfarch i bawb a gafodd ei enwebu yn ogystal â’r rheini yn y categorïau buddugol heno.

Llongyfarchiadau i bawb!

Dyma restr yr enillwyr o Wobrau’r Clybiau Chwaraeon:

Gwobr Diwylliant Cymreig:

 1. Harriers 
 2. Pêl-droed Menywod 
 3. Heicio 

Gwobr Cynaladwyedd (Diwylliannol/Cymdeithasol, Amgylcheddol ac Economaidd):

 1. Hwylio 
 2. Ffitrwydd Awyrol 
 3. Clwb Cychod 

Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn:

 1. Sam Kimber 
 2. Jack Foxton 
 3. Alan Atkins 

Chwaraewr y Flwyddyn:

 1.  Sophie Steele 
 2. Janos Vranek 
 3. Hannah Hannon-Worthington 

Tîm Nad yw'n rhan o BUCS y Flwyddyn:

 1. Chwaraeon eira 
 2. Chwaraeon Dawns 
 3. Harriers 

Clwb y Flwyddyn sydd wedi Gwella Mwyaf:

 1. Ogofa
 2. Saethyddiaeth 
 3. Bocsio cic 

Gwobr Ragoriaeth Bwyllgor:

 1. Ffitrwydd Awyrol 
 2. Dawns Sioe 
 3. Heicio 

Tîm BUCS y Flwyddyn:

 1. Pêl-droed Americanaidd 
 2. Badminton 
 3. Pêl-rwyd 

Y Cyfraniad Mwyaf at RAG:

 1. Dawns Sioe 
 2. Ffitrwydd Awyrol 
 3. Ogofa 

Clwb y Flwyddyn:

 1. Badminton
 2. Pêl-foli 
 3. Pêl-droed Menywod 

Tîm Varsity y Flwyddyn:

 1. Pêl-foli 
 2. Pêl-fasged Menywod 
 3. Pêl-droed Dynion 

LLIWIAU

Mae hon yn wobr hynod boblogaidd nawr gydag uchafswm o 15 ar gael i'w rhoi bob blwyddyn.

Dyfernir Lliwiau Chwaraeon Llawn y Brifysgol i fyfyrwyr unigol sydd wedi dangos ymroddiad rhagorol parhaus neu wedi gwneud cyfraniad eithriadol i'w clwb, tra hefyd yn dangos ymrwymiad i UM a/neu chwaraeon myfyrwyr. Mewn amgylchiadau eithriadol, gellir dyfarnu lliwiau hefyd i fyfyrwyr am ragori yn eu dewis gamp i lefel uchel, gan gynnwys ennill Cystadleuaeth ryngwladol/cenedlaethol neu BUCS neu gynrychioli eu camp ar lefel genedlaethol/rhyngwladol.

Mae’r 15 enillydd ar gyfer Lliwiau Chwaraeon y Brifysgol fel a ganlyn:

 1. Andrew McCran
 2. Ben Rendell
 3. Bethany Letts
 4. Caitlin Mc Veigh
 5. Dan Whitlock
 6. Elinor Jones
 7. Heather Heap
 8. Jack Foxton
 9. Jordan Roberts
 10. Meilir Pryce Griffiths
 11. Michelle Cullenaine
 12. Oli Smoult
 13. Oscar Pearcey
 14. Rachel Seabourne
 15. Rebecca Challinor

Llongyfarchiadau mawr iawn i holl enwebion ac ennillwyr Gwobrau UMAber yn dathlu 2024.

Da iawn ganddom ni gyd yn Undeb Aberystwyth.

Comments

 

ConGRADulations 2024

Fri 31 May 2024

Elain's 23 - 24 Round-up

Fri 28 Jun 2024

Tiff's 23 - 24 Round-up

Fri 28 Jun 2024

Helen's 23 - 24 Round-up

Fri 28 Jun 2024