Rhestr Fer Wobrau'r Staff a Myfyrwyr Wedi'i Chyhoeddi

No ratings yet. Log in to rate.

Rhestr Fer UMAber yn Dathlu Staff a Myfyrwyr

Mae wedi bod ychydig o wythnosau ers i ni gynnal y panel rhestr fer ar gyfer Gwobrau Staff a Myfyrwyr UMAber, oedd yn cynnwys Megan Hatfield (Swyddog Materion Academaidd), Katie Love (Cynrychiolydd Academaidd), Joao Louro (Cynrychiolydd Cyfadrannau), Chloe Wilkinson-Silk (Cynrychiolydd Cyfadrannau), Pippa Jones (Cynrychiolydd Academaidd), Tim Woods (Dirprwy Is-Ganghellor (Dysgu, Addysgu a Phrofiad Myfyriwr) at ei gilydd i fynd drwy bob un o'ch 280 o enwebiadau! Mae rhestr fer o enwebeion wedi cael ei dethol, yn ogystal ag enillwyr pob un o'r 15 o wobrau.

Mae holl Wobrau'r Wythnos UMAber yn Dathlu dan arweiniad myfyrwyr, o'r enwebiadau i'r seremoni wobrwyo, felly dyma gyfle arbennig i fyfyrwyr ddiolch i staff a myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth am eu cyraeddiadau anhygoel, eu cymorth a'u gwaith caled.

Mae'n bleser gennym gyhoeddi'r rhestr fer ar gyfer Gwobrau Staff a Myfyrwyr UMAber 2019:

 

Gwobr Cam Nesaf

Lorraine Spencer

Ian Birchmore

Christina Evans

Swyddog Gwirfoddol y Flwyddyn

Enillydd i'w gyhoeddi ar y noson

Athro Ôl-raddedig y Flwyddyn

Angharad Ffion James

Sagar Murdeshwar

Goruchwyliwr y Flwyddyn

Björn Weiler

Ally Evans

Karl Hoffmann

Sarah Riley

Gwobr Adborth Eithriadol

Simon Payne

Ugochukwu Lawrence Obibuaku

Myfyriwr-fentor y Flwyddyn

Jana Wattenberg

Jayne Elizabeth Kamintzis

Panna Karlinger

Tiwtor Personol y Flwyddyn

Brendan Coyle

Aloysius Igboekwu

Andrew Evans

Iain Chalmers

Hyrwyddwr yr Iaith Gymraeg

Enillydd i'w gyhoeddi ar y noson

Myfyriwr-wirfoddolwr y Flwyddyn

Weronika Zapalska

Robin Church

Oliver Earl

Aelod Staff Ategol / Gwasanaeth y Flwyddyn

Tina Alaxander

Lorraine Spencer

Doug Kerr

Laura George

Cynrychiolydd Academaidd y Flwyddyn

Ffion Margetson

Aaron Phillips

Panna Karlinger

Jess Thompson

Gwobr Arwain Cydraddoldeb

Enillydd i'w gyhoeddi ar y noson

Darlithydd y Flwyddyn

Gabor Gelleri

Martine Robson

Peadar Ó Muircheartaigh

Deena Bhoyroo

Saffron Passam

Adran y Flwyddyn

IBERS

Seicoleg

Mathemateg

Adran Y Gyfraith a Throseddeg

Clod Arbennig

Enillydd i'w gyhoeddi ar y noson

 

Llongyfarchiadau mawr i bawb gyrhaeddodd y rhestr fer. Cynhelir seremoni wobrwyo Gwobrau UMAber yn Dathlu Staff a Myfyrwyr nos Marwth 2 Ebrill am 7.00pm yn y Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth.

Gobeithio y gwelwn ni lawer ohonoch chi yno am noson wych o ddathlu gwaith caled ac ymroddiad myfyrwyr a staff Prifysgol Aberystwyth!

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

Welcome to the family 19

Thu 15 Aug 2019

Fresher's Evening Events

Wed 11 Sep 2019

Guide EN

Thu 12 Sep 2019

Big White Wall

Tue 10 Sep 2019