Profion HIV

No ratings yet. Log in to rate.

Yn dilyn cyflwyno'r syniad 'Profion HIV' a'i gymeradwyo yn y Senedd yn gynharach eleni, rydym wedi derbyn diweddariad gan Hywel Dda ynghylch diagnosteg a chymorth HIV yn yr ardal leol.

Mae Hywel Dda wedi cadarnhau y gall myfyrwyr gael profion HIV drwy’r gwasanaeth iechyd rhywiol presennol gan Padarn, lle cynigir cwnsela a chymorth llawn.

Mae'r amser mae’n cymryd ar gyfer canlyniadau'r prawf bellach i lawr i 5 diwrnod, a darperir cefnogaeth yn ystod y cyfnod hwn. Cyflwynir canlyniadau positif gyda chwnsela llawn, a chaiff yr unigolyn ei atgyfeirio i Abertawe sy'n cynnig gofal cysylltiedig â HIV. Yna mae’r rheiny sy’n byw yn ardal Hywel Dda sydd â phrawf positif am HIV yn cael cymorth gan y gwasanaeth Firws a Gludir yn y Gwaed (BBV) yn Ysbyty Bronglais, Aberystwyth.

Gall unigolyn ofyn am brawf gan eu meddyg teulu os yw'n well ganddynt, ond mae'r rhan fwyaf o feddygon teulu yn atgyfeirio cleifion i'r gwasanaeth iechyd rhywiol fel y gellir darparu'r cymorth ychwanegol.

Ar gyfer cymorth brys ar ôl dod i gysylltiad, mae mynediad at driniaeth frys (PEP) ar gael naill ai drwy'r Adran Ddamweiniau ac Achosion Brys neu o'r gwasanaeth iechyd rhywiol yn ystod oriau gwaith. Mae PrEP, sy'n bilsen y gellir ei chymryd i amddiffyn unigolion rhag HIV, hefyd ar gael gan y Gwasanaeth Iechyd Rhywiol.

Yn ogystal â derbyn y wybodaeth uchod, mae'r Swyddog Llesiant hefyd yn gweithio ar hyn o bryd ar fuddsoddi mewn pecynnau profion preifat, a allai fod ar gael o Undeb y Myfyrwyr.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

Welcome to the family 19

Thu 15 Aug 2019

Fresher's Evening Events

Wed 11 Sep 2019

Guide EN

Thu 12 Sep 2019

Big White Wall

Tue 10 Sep 2019