Hyfforddiant Cynrychiolwyr Academaidd a Chanfod Cynrychiolwyr

Ers 2017 rydym wedi gweithio'n galed i ailwampio ein hyfforddiant ar gyfer Cynrychiolwyr Academaidd ar draws y Brifysgol er mwyn eu cynorthwyo yn eu rôl. Bob blwyddyn rydym yn derbyn eu hadborth mewn ymdrech i wella eu profiad o hyfforddiant, ac rydym yn falch o weld bod 99% o’r rheiny oedd yn gynrychiolwyr am y tro cyntaf (cynnydd o 1.3%) a 100% o’r cynrychiolwyr oedd yn dychwelyd (cynnydd o 4.5%) wedi cael yr hyfforddiant yn ddefnyddiol.

Un o flaenoriaethau ein Swyddog Materion Academaidd eleni yw i “fyfyrwyr, staff a chynrychiolwyr ddeall a gwerthfawrogi pwrpas y system gynrychiolaeth academaidd a’u rôl ynddi.” Roedd yn galonogol felly gweld bod cynrychiolwyr yn teimlo bod hyfforddiant yn ysgogol, yn werthfawr ac yn ddefnyddiol; mae pob un o’r rhain yn bwysig, gan y dylai eich Cynrychiolydd Academaidd fod yn weladwy ac yn effeithiol gyda'u rôl.

 

DECHREUWYR

2017

2018

2019

17 vs 19

Ysgogol

35.77%

38.64%

40.74%

↑ 4.97%

Gwerthfawr

44.53%

49.24%

47.22%

↑ 2.70%

Defnyddiol

67.88%

67.42%

74.07%

↑ 6.19%

 

DYCHWELWYR

2017

2018

2019

17 vs 19

Ysgogol

36.36%

41.94%

41%

↑ 5.02%

Gwerthfawr

31.82%

38.71%

38%

↑ 6.11%

Defnyddiol

54.55%

35.48%

66%

↑ 10.97%

 

Gyda Chynrychiolwyr Academaidd wedi'u hyfforddi a chyfarfodydd cyntaf Pwyllgorau Ymgynghorol Staff-Myfyrwyr (PYSM) wedi cael eu cynnal ar draws adrannau, gallwch nawr ofyn i'ch cynrychiolwyr pa adborth a godwyd a hefyd darganfod pa gamau sydd wedi'u rhoi ar waith, yn ogystal â beth arall a allai fod yn digwydd yn eich adran neu ar draws y Brifysgol!

Os ydych chi am gysylltu â'ch cynrychiolydd, gallwch nawr ddefnyddio “Darganfod Cynrychiolwyr” ar wefan UM - https://umaber.co.uk/llywioaber/cynrychiolwyrmyfyrwyr/darganfodcynrychiolwyr/

Cofiwch, mae eich cynrychiolwyr yn allweddol i’r broses o godi adborth yn eich adran ac o ganlyniad i'w rôl, maen nhw'n helpu i wneud eich addysg a'ch profiad yma yn Aberystwyth y gorau y gall fod!

 

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576