HWYL FAWR i'n tîm Swyddogion 2019-2020

No ratings yet. Log in to rate.

Dyna ni; blwyddyn arall wedi mynd a thîm swyddogion arall yn gorffen yn eu rolau. Heddiw rydyn ni'n dweud 'hwyl fawr' i'n tîm swyddogion llawn-amser ar gyfer 2019-2020.

Mae Chloe yn parhau fel swyddog Materion Academaidd ac mae Wojciech yn parhau fel Swyddog Cyfleoedd Myfyrwyr, ond dywedwn hwyl fawr i Dhan, Lydia a Tomos wrth iddynt symud ymlaen i’r bennod nesaf yn eu bywydau.

Fel y gwyddom, mae’r misoedd diwethaf wedi bod ychydig yn wahanol eleni, ac er nad yw hi wedi bod y flwyddyn yr oeddem wedi gobeithio amdani, cafwyd ambell uchafbwynt a chyflawnwyd rhai pethau y gallwn fod yn falch i edrych yn ôl arnynt o hyd.

Mae'r tîm wedi paratoi neges ffarwelio (drwy Zoom wrth gwrs - cymaint ag y byddem ni i gyd wedi bod wrth ein bodd yn ffarwelio wyneb yn wyneb yn iawn, ni fyddai’r canllawiau'n caniatáu hynny) ynghyd â chrynodeb byr o uchafbwyntiau'r flwyddyn.

Llongyfarchiadau i'r tîm swyddogion sy'n gadael am yr hyn maen nhw wedi’i gyflawni eleni, a diolch yn fawr am eich gwaith caled drwy gydol y flwyddyn.

Bydd y tîm swyddogion llawn-amser newydd yn ymgymryd â'u rolau yfory (1af Gorffennaf) a byddant yn treulio'r ychydig wythnosau cyntaf yn mynychu amryw o sesiynau hyfforddiant rhithwir. Rydym yn edrych ymlaen at gyflwyno'r tîm swyddogion newydd yn iawn yn fuan.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576