Gwobrau'r Staff a Myfyrwyr - Yr Enillwyr!

No ratings yet. Log in to rate.

Ar y 2il Ebrill cynhaliwyd Gwobrau Staff a Myfyrwyr blynyddol UM Aber. Roedd y noson yn gyfle i UM Aber ddathlu a diolch i aelodau staff, myfyrwyr wirfoddolwyr ac adrannau eithriadol sy’n gwneud Aberystwyth yn wych.

Dyma 8fed blwyddyn y gwobrau, ac rydym yn falch o fod wedi derbyn 280 o enwebiadau, yn amrywio o fyfyrwyr yn enwebu eu darlithwyr i gyd-fyfyrwyr yn enwebu eu cynrychiolwyr academaidd.

Caiff pawb sy'n cyrraedd y rhestr fer a hefyd yr enillwyr, eu dethol gan fyfyrwyr Aberystwyth - mae'r holl broses, o'r enwebiad i'r cyflwyniad, dan arweiniad myfyrwyr.

Roedd pymtheg o gategorïau yn y gwobrau eleni, yn cydnabod staff, gwirfoddolwyr a chynrychiolwyr academaidd mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd ar draws y brifysgol.

Enillwyr eleni oedd:

 

Gwobr Cam Nesaf

Ian Harris (Busnes)

  

Swyddog Gwirfoddol y Flwyddyn

Joao Louro (IBERS)

 

Athro Ôl-raddedig y Flwyddyn

Angharad Ffion James (Cyfraith a Throseddeg)

 

Goruchwyliwr y Flwyddyn

Karl Hoffmann (IBERS)

 

Gwobr Adborth Eithriadol

Simon Payne (IBERS)

 

Myfyriwr-fentor y Flwyddyn

Panna Karlinger (Adran Fathemateg)

 

Tiwtor Personol y Flwyddyn

Andrew Evans (Adran Ffiseg)

 

Hyrwyddwr yr Iaith Gymraeg

John Davies (IBERS)

 

Myfyriwr-wirfoddolwr y Flwyddyn

Robin Church (Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear)

 

Aelod Staff Ategol / Gwasanaeth y Flwyddyn

Doug Kerr (Gwasanaeth Cymorth Myfyrwyr)

 

Cynrychiolydd Academaidd y Flwyddyn

Aaron Phillips (Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu)

 

Darlithydd y Flwyddyn

Deena Bhoyroo (Mauritius)

 

Gwobr Arwain Cydraddoldeb

Adam Vellender (Adran Fathemateg)

 

Clod Arbennig

Kathy Hampson (Cyfraith a Throseddeg)

 

Adran y Flwyddyn

Seicoleg

 

Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi ymwneud â threfnu'r digwyddiad, y rheiny a gyrhaeddodd y rhestr fer a'r enillwyr.

Mae ffotograffau swyddogol wedi'u hychwanegu at dudalen Facebook UMAberSU felly ewch i edrych, tagiwch eich hun neu eich adran!

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

Welcome to the family 19

Thu 15 Aug 2019

Fresher's Evening Events

Wed 11 Sep 2019

Guide EN

Thu 12 Sep 2019

Big White Wall

Tue 10 Sep 2019