Etholiadau'r Hydref Cynrychiolwyr Academaidd 2023 – Canlyniadau

Diolch i bawb a safodd a llongyfarchiadau i bawb ohonoch a etholwyd! | Thank you to everyone who stood and congratulations to all of you that were elected!

repswelsh
No ratings yet. Log in to rate.

Ysgol Fusnes Aberystwyth | Aberystwyth Business School

Cynrychiolydd Busnes a Rheolaeth Blwyddyn 2

Year 2 Business and Management Representative

Hugh Ko

Cynrychiolydd Economeg Blwyddyn 1

Year 1 Economics Representative

Francesco Lanzi

Meistr mewn Gweinyddiaeth Busnes – Myfyrwyr Medi

MBA Representative (September Intake)

Rohit Dubey

Mohammad Farhan

Cynrychiolydd Cyfrwng Cymraeg Busnes

Business Welsh Medium Representative

Dylan Hulmes

 

Adran Cyfrifiadureg | Department of Computer Science

Cynrychiolydd Cyfrifiadureg Blwyddyn 1

Year 1 Computer Science Representative

Ryan Jones

Grzegorz Ciolek

Cynrychiolydd Cyfrifiadureg Blwyddyn 2

Year 2 Computer Science Representative    

Joanna Jeevaruban

Daniela Large

Cynrychiolydd Cyfrifiadureg Blwyddyn 3

Year 3 Computer Science Representative    

George Cooper

Dave Davies

 

Yr Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol | Department of English and Creative Writing

Cynrychiolydd Llenyddiaeth Saesneg Blwyddyn 1

Year 1 English Literature Representative

Katie Stepanova

Cynrychiolydd Ysgrifennu Creadigol Blwyddyn 1

Year 1 Creative Writing Representative

Holly Parsonage

Cynrychiolydd Cyd Anrhydedd Blwyddyn 1 (SYC)

Year 1 Joint Honours Representative (ECW)

Holly Parsonage

Cynrychiolydd Llenyddiaeth Saesneg Blwyddyn 2

Year 2 English Literature Representative

Laura Young

Cynrychiolydd Llenyddiaeth Saesneg Blwyddyn 3

Year 3 English Literature Representative

Esperanza Aitana Bizama Monnier

Cynrychiolydd Ysgrifennu Creadigol Blwyddyn 3

Year 3 Creative Writing Representative

Liv Foreman

Cynrychiolydd Cyd Anrhydedd Blwyddyn 3 (SYC)

Year 3 Joint Honours Representative (ECW)

Elena Bloomquist

Cynrychiolydd MA Ysgrifennu Creadigol

MA Creative Writing Representative

Tilly Quentin

 

Adran Hanes a Hanes Cymru | Department of History and Welsh History

Cynrychiolydd Hanes Blwyddyn 1

Year 1 History Representative

Harry Bates

Harley Harrison 

Cynrychiolydd Hanes Blwyddyn 3

Year 3 History Representative

Honor Doherty

Cynrychiolydd Anrhydedd Cyfun a Chydanrhydedd Blwyddyn 3 (Hanes a Hanes Cymru)

Year 3 Joint and Combined Honours Representative (History and Welsh History)

Maria Lindheim Stovner Weisaeth

 

Adran Astudiaethau Gwybodaeth | Department of Information Studies

Gradd BA mewn Treftadaeth Ddiwylliannol

BA degree in Cultural Heritage

Fresno Thomas

Cynrychiolydd MA Gweinyddiaeth Archifau

MA Archive Administration Representative

Rachel Munday

 

Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol | Department of International Politics

Cynrychiolydd Gwleidyddiaeth Ryngwladol Blwyddyn 1

Year 1 International Politics Representative

Jordan Hartley

James Mitchell  

Cynrychiolydd Gwleidyddiaeth Ryngwladol Blwyddyn 2

Year 2 International Politics Representative

Elijah O’Reilly

Jacob Low

Cynrychiolydd MA Gwleidyddiaeth Ryngwladol (Hyfforddiant Ymchwil)

MA International Politics (Research Training) Representative

Avery Johnson

Cynrychiolydd Cydlynu Myfyrwyr Rhyngwladol

International Students Liaison Representative

Sarah Barnouin

 

Adran Y Gyfraith a Throseddeg | Department of Law and Criminology

Cynrychiolydd LLB Blwyddyn 1

Year 1 LLB Representative

Lili Gardner

Ellie-Mai Sallis

Cynrychiolydd LLB Blwyddyn 3

Year 3 LLB Representative

Iman Jamalludin

Cynrychiolydd Cyd Anrhydedd Ymchwil Y Gyfraith a Throseddeg

Law and Criminology Joint Honours Representative

Iwan Harries

Cynrychiolydd Ôl-raddedig Dysg Y Gyfraith

Law Postgraduate Taught Representative

Matt Wooldridge

 

Adran y Gwyddorau Bywyd | Department of Life Sciences

Bioleg Cynrychiolydd Sylfaenol Blwyddyn

Biology Foundation Year Representative

Stacey Nicholson

Cynrychiolydd Bioleg a Gwyddorau Gwledig Blwyddyn 1

Year 1 Biology and Rural Sciences Representative

Jamie Clark

Sian Groom

Jo Buys

Cynrychiolydd Bioleg a Gwyddorau Gwledig Blwyddyn 3

Year 3 Biology and Rural Sciences Representative

Elena Liu

Cynrychiolydd MG

MSc Representative

Kumari Ruchika

Cynrychiolydd Ôl-raddedig IBERS (PhD)

IBERS Postgraduate Representative (PhD)

Tina Rai

 

Adran Mathemateg | Department of Mathematics

Cynrychiolydd Blwyddyn Sylfaen Mathemateg

Foundation Maths Year Representative

Sion Farmer

Ahmed Khattab

Cynrychiolydd Mathemateg Blwyddyn 1

Year 1 Maths Representative

Brandon Underwood

 

Adran Ieithoedd Modern| Department of Modern Languages

Cynrychiolydd Sbaeneg (Dechreuwyr) Blwyddyn 1

Year 1 Spanish (Beginners) Representative

Lola Quemeneur

Cynrychiolydd Eidaleg Blwyddyn 1

Year 1 Italian Representative

Heather Walker

Cynrychiolydd Almaeneg (Dechreuwyr) Blwyddyn 1

Year 1 German (Beginners) Representative

Loz Thompson

Cynrychiolydd Almaeneg (Uwch) Blwyddyn 1

Year 1 German (Advanced) Representative 

Jax Pickerell

Cynrychiolydd Ffrangeg (Uwch) Blwyddyn 1

Year 1 French (Advanced) Representative

Loz Thompson

Cynrychiolydd Ffrangeg Blwyddyn 2

Year 2 French Representative

Lola Quemeneur

Cynrychiolydd Almaeneg Blwyddyn 2

Year 2 German Representative

Lola Quemeneur

Cynrychiolydd Eidaleg Blwyddyn 2

Year 2 Italian Representative

Luca Labib

Cynrychiolydd Almaeneg Blwyddyn 3

Year 3 German Representative

Justyna Moszynska

 

Adran Ffiseg | Department of Physics

Cynrychiolydd Ffiseg Blwyddyn 1

Year 1 Physics Representative

Samuel Turner

Damien Clarke

Harry Foat

Cynrychiolydd Ffiseg Blwyddyn 3

Year 3 Physics Representative

Kieran Norton-Walder

Cynrychiolydd Ôl-raddedig Ffiseg

Physics Postgraduate Representative

Harry Marsh

 

Adran Seicoleg | Department of Psychology

Cynrychiolydd Seicolog Blwyddyn 1

Year 1 Psychology Representative

Amelie Allum

 

Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm Theledu | Department of Theatre, Film and Television

Cynrychiolydd Gwneud Ffilmiau Blwyddyn 1

Year 1 Film Making Representative

Ella McDowall

Cynrychiolydd Cyd Anrhydedd Blwyddyn 1

Year 1 Joint Honours Representative (TFTS)

Holly Parsonage

Cynrychiolydd Gwneud Ffilmiau Blwyddyn 2

Year 2 Film Making Representative

Rowenna Gibson

Cynrychiolydd Drama a Theledu Blwyddyn 2

Year 2 Drama and Theatre Representative

Emmie-Rose Richards

Cynrychiolydd Dylunio Theatr a Pherfformio Blwyddyn 2

Year 2 Theatre and Performance Design Representative

Ila Noel

Cynrychiolydd Astudiaethau Ffilm a Theledu Blwyddyn 2

Year 2 Film and Television Studies Representative

Liza Horiana

Cynrychiolydd Gwneud Ffilmiau Blwyddn 3

Year 3 Film Making Representative

Ben Bermon

 

Ysgol Celf | School of Art

Cynrychiolydd Celfyddydau Creadigol Blwyddyn 1

Year 1 Creative Arts Representative

Naomi Gheriani

Cynrychiolydd Celfydydd Gain Blwyddyn 2

Year 2 Fine Art Representative

Suzanne Davies

Liam Quigley

Cynrychiolydd Ôl-raddedig Ymchwil Celf

Art Postgraduate Research Representative

Alison Elliott

 

Ysgol Addysg | School of Education

Cynrychiolydd Addysg Blwyddyn 1

Year 1 Education Representative

Llewelyn Forshaw

Cynrychiolydd Astudiaethau Plentyndod Cynnar Blwyddyn 2

Year 2 Early Childhood Studies Representative

Chloe Jones

Cynrychiolydd Addysg Blwyddyn 3

Year 3 Education Representative

Imogen Philip

Cynrychiolydd Cyfrwng Cymraeg Addysg

Welsh Medium Education Representative

Manon Jones

 

Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd | Department of Welsh and Celtic Studies

Cynrychiolydd y Gymraeg (Iaith Gyntaf) Blwyddyn 2

Year 2 Welsh Representative (First Language)

       Nawn Hampson     

 

Comments

 

ConGRADulations 2024

Fri 31 May 2024

Elain's 23 - 24 Round-up

Fri 28 Jun 2024

Tiff's 23 - 24 Round-up

Fri 28 Jun 2024

Helen's 23 - 24 Round-up

Fri 28 Jun 2024