Dyma ni’n Ffarwelio â Rheolwr Cyfleoedd UMAber, Gav Allen

No ratings yet. Log in to rate.

Ar ôl bron i 14 mlynedd, mae Gav yn gadael yr UM i ymgymryd â rôl newydd a chyffrous fel Pennaeth Ieuenctid gyda Chlwb Pêl-droed Tref Aberystwyth.

Dechreuodd Gavin Allen ar ei waith yn UMAber yn 2006 fel Gweinyddwr yr Undeb Athletau, yn dilyn gyrfa bêl-droed lewyrchus. Penodwyd Gav i rôl y Rheolwr Cyfleoedd yn 2016, ac mae wedi gweld gweithgaredd Chwaraeon a Chymdeithasau yn Aber yn mynd o nerth i nerth, gyda 42% o fyfyrwyr bellach yn aelodau o Dîm Aber.

Pan ofynnwyd iddo am uchafbwyntiau, dywedodd Gav: “Mae'n wych gweld sut mae ein digwyddiadau wedi datblygu. Er enghraifft, ar y dechrau dim ond 8 tîm dynion ac 8 tîm menywod oedd yn Superteams, ac erbyn hyn mae 28 tîm gan y dynion a’r menywod, ac maent yn gwerthu allan yn syth”

Bydd cydweithwyr a myfyrwyr fel ei gilydd yn gweld colled fawr ar ôl Gav. Bydd llawer yn ei gofio am y gwaith y mae wedi'i wneud i ddatblygu digwyddiadau allweddol gan gynnwys Superteams y Dynion a’r Menywod, yn ogystal â Rygbi 7-bob-ochr Aber, a bydd unrhyw un sydd erioed wedi bod angen gair o gyngor neu gerydd yn ei gofio am ei 'sgyrsiau Gav' enwog.

Er ei bod yn anodd cael neb i lenwi ei rôl, bydd UMAber yn dechrau recriwtio ar gyfer swydd y Rheolwr Cyfleoedd dros y mis nesaf. Pan ofynnwyd iddo a oedd ganddo unrhyw gyngor i'w olynydd, dywedodd Gav y dylent “groesawu bywyd Undeb y Myfyrwyr a'r diwylliant sy’n perthyn iddo. Mae wedi bod yn bleser gweithio gyda chymaint o Swyddogion a myfyrwyr anhygoel a'u gweld yn datblygu ac ennill eu parch, ac rwy'n dymuno'r gorau iddyn nhw a'r Undeb yn y dyfodol”

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

Welcome to the family 19

Thu 15 Aug 2019

Fresher's Evening Events

Wed 11 Sep 2019

Guide EN

Thu 12 Sep 2019

Big White Wall

Tue 10 Sep 2019