Cynghorion Cysgu UMAber

No ratings yet. Log in to rate.

I ddathlu ein cyfleuster cysgu a ddadorchuddiwyd yn ddiweddar, rydym wedi llunio rhai awgrymiadau ar gyfer cysgu’n iach:

  • Er mwyn adfer eich egni, mae arbenigwyr yn argymell na ddylech bendwmpian am fwy nag 20 munud - os oes angen mwy o gwsg na hynny arnoch, ewch adref.
  • Cadwch yr ystafell hon yn dawel, a pheidiwch â defnyddio gliniaduron na sgriniau
  • Peidiwch ag yfed coffi ar ôl 4pm - “gallwch lawrlwytho ap monitro caffîn i helpu monitro faint rydych chi’n ei yfed, ac a yw hynny’n amharu ar eich cwsg. Cofiwch fod caffîn mewn siocled poeth, felly nid yw'n ddiod addas ar gyfer amser gwely - rhowch gynnig ar de llysieuol yn lle hynny.” - Dr Sarita Robinson.
  • Mynnwch fwy o gwsg - “mae tystiolaeth glinigol mai cael mwy o gwsg yw’r ffordd fwyaf effeithiol o wella perfformiad academaidd. Ychydig o farchnata a chyhoeddusrwydd sy’n perthyn i’r ddamcaniaeth hon, oherwydd gan nad oes llawer o gynhyrchion y gellir eu gwerthu yn ei sgil.” - Dr Philip Hodson.
  • Cysgwch yn ystod oriau tywyllwch - “fel arfer, mae cwsg yn fwy effeithiol yn ystod oriau tywyllwch; mae cemegau’r ymennydd sy'n gwella cwsg, fel melatonin, yn cael eu secretu yn y nos (a'u hamsugno yn ystod y dydd). Gall newid patrwm cysgu dydd/nos amharu ar hyn. Dylai myfyrwyr geisio cael cymaint o gwsg rheolaidd yn ystod y nos â phosib.” – Dr Andrew Mayers
  • Cysgwch yn effeithlon - “dysgwch sut i gael cyntun; mae ymchwilwyr wedi dangos y gall cysgu am 5-10 munud ryw dro rhwng 2pm a 5pm wella perfformiad gwybyddol yn sylweddol.” - Dr Nerina Ramlakhan
  • Bwytwch yn ofalus - “dylech gynnwys y bwydydd hynny sy'n gallu helpu cwsg yn eich prydau a byrbrydau gyda’r nos. Mae’r rhain yn cynnwys bananas, ceirios, cnau almon a had llin.” - Dr Pat Duckworth
  • Diffoddwch eich ffôn - “dylech osgoi defnyddio'ch ffôn/llechen cyn mynd i’r gwely, gan y bydd y golau glas yn achosi cynnydd yn yr hormon melatonin, a bydd hyn yn eich atal rhag cysgu. Os oes rhaid i chi ddefnyddio eich ffôn neu lechen, lawrlwythwch ap golau coch i leihau'r golau glas” - Dr Sarita Robinson
  • Cymerwch seibiant rheolaidd - “mae ein gallu i ganolbwyntio yn parhau mewn cylchredau oddeutu 90 munud. Ar ôl y cyfnod hwn mae'r cof sy’n gweithio yn y cortecs ar flaen yr ymennydd yn cau i lawr ac rydym yn methu cadw mwy o wybodaeth. Gall hyd yn oed egwyl o 5-10 munud helpu i ddadlwytho'r cof sy’n gweithio fel y gallwn ddod yn ôl at y dasg gydag egni newydd. Codwch a symudwch o gwmpas, bwytwch ddarn o ffrwyth; dylech osgoi gwirio negeseuon e-bost a mynd ar y rhyngrwyd - y nod yw rhoi cyfle i’ch ymennydd orffwys yn llwyr.” - Dr Nerina Ramlakhan
  • Rheolwch eich anadlu - “pan fyddwch chi'n mynd i'r gwely, ceisiwch ymarfer anadlu i ymlacio, er mwyn sbarduno ymlacio yn y meddwl a'r corff. Mae hyn yn golygu anadlu allan yn hirach nag y byddwch chi'n anadlu i mewn drwy gyfrif i 6 neu 7 wrth i chi anadlu i mewn ac i 9 neu 11 wrth i chi anadlu allan. Mae dim ond tair munud o hyn sy'n ysgogi'r system barasympathetig i ymlacio’r corff. ” - Dr Pat Duckworth

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

Welcome to the family 19

Thu 15 Aug 2019

Fresher's Evening Events

Wed 11 Sep 2019

Guide EN

Thu 12 Sep 2019

Big White Wall

Tue 10 Sep 2019