Cymdeithas y Gyfraith Nghystadleuaeth 'Dadleuwr y Flwyddyn'

No ratings yet. Log in to rate.

Yn ddiweddar, anfonodd Cymdeithas y Gyfraith bedwar aelod i gystadlu yng Nghystadleuaeth ‘Dadleuwr y Flwyddyn Ysgolion y Gyfraith BPP. Cynhaliwyd y gystadleuaeth yn Birmingham, gyda 32 o brifysgolion ledled y DU yn cymryd rhan. Am drosolwg llawn o’r diwrnod, gweler erthygl Cymdeithas y Gyfraith: https://www.aberlawsoc.com/posts/aoty-rhr

 

Ar y cyfan, cafwyd diwrnod llwyddiannus dros ben, gyda phob un o’r dadleuwyr yn mwynhau’r cyfle’n fawr iawn. Llongyfarchiadau i Natasha Jacobs am fod yn un o’r un-ar-bymtheg o ddadleuwyr i gyrraedd y Rownd Derfynol, ynghyd â Vighnesh Gunasegaran a ddewiswyd fel eilydd. Cynhelir y Rownd Derfynol yn yr Old Bailey (Llundain) ym mis Mawrth 2020. Dymunwn bob llwyddiant iddyn nhw!

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576