Cyhoeddiad Rhestr Fer UMAber yn Dathlu 2024 - Chwaraeon

welsh
No ratings yet. Log in to rate.

Mae’n bleser gennym gael cyhoeddi y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Chwaraeon UMAber yn Dathlu 2024. Nod y gwobrau hyn yw cydnabod ymrwymiad myfyrwyr i’w Clybiau Chwaraeon gan dynnu sylw at eu cyfranogiadau ar lefel gymdeithasol, cystadleuol a phroffesiynol. Fe gaed enwebiadau lu eleni ac fe’i gwelodd ein panel rhestr fer hi’n anodd iawn penderfynu. Hoffem ni longyfarch i bawb a gafodd eu henwebu a’r rheini sydd wedi cyrraedd y rhestr fer.

Dyma’r ymgeiswyr a gyrhaeddodd y brig…

Gwobr Diwylliant Cymreig:

Pwl Aber 

Ffitrwydd Awyrol 

Harriers 

Heicio 

Rygbi Dynion  

Pêl-droed Menywod 

 

Gwobr Cynaladwyedd (Diwylliannol/Cymdeithasol, Amgylcheddol ac Economaidd):

Ffitrwydd Awyrol 

Saethyddiaeth 

Clwb Cychod 

Canw a Caiacio 

Hwylio 

Syrffio 

 

Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn:

Alan Atkins 

Caitlin Mc Veigh 

Jack Foxton 

Mimi Mayer Payne 

Rachel Dye 

Sam Kimber 

 

Chwaraewr y Flwyddyn:

Aoife Onraet 

David Whiston 

Hannah Hannon-Worthington 

Janos Vranek 

Lauren Campbell 

Sophie Steele 

 

Tîm Nad yw'n rhan o BUCS y Flwyddyn:

Chwaraeon eira 

Chwaraeon Dawns 

Harriers 

Bocsio cic 

Hwyl (Tarannau) 

Dawns Sioe 

 

Clwb y Flwyddyn sydd wedi Gwella Mwyaf:

Saethyddiaeth 

Ogofa 

Marchog 

Futsal 

Bocsio cic 

Pêl-foli 

 

Gwobr Ragoriaeth Bwyllgor:

Ffitrwydd Awyrol 

Saethyddiaeth 

Ogofa 

Harriers 

Heicio 

Dawns Sioe 

 

Tîm BUCS y Flwyddyn:

Pêl-droed Americanaidd 

Badminton 

Marchog 

Pêl-rwyd 

Pêl-foli 

Pêl-droed Menywod 

 

Y Cyfraniad Mwyaf at RAG:

Ffitrwydd Awyrol 

Saethyddiaeth 

Ogofa 

Pêl-rwyd 

Dawns Sioe 

Syrffio 

 

Clwb y Flwyddyn:

Ffitrwydd Awyrol 

Badminton 

Mynydda 

Dawns Sioe 

Pêl-foli 

Pêl-droed Menywod 

 

Tîm Varsity y Flwyddyn:

Marchog 

Pêl-droed Dynion 

Pêl-foli 

Pêl-fasged Menywod 

Pêl-droed Menywod 

Hoci Menywod 

Comments

 

ConGRADulations 2024

Fri 31 May 2024

Elain's 23 - 24 Round-up

Fri 28 Jun 2024

Tiff's 23 - 24 Round-up

Fri 28 Jun 2024

Helen's 23 - 24 Round-up

Fri 28 Jun 2024