Cyhoeddiad Rhestr Fer UMAber yn Dathlu 2024 - Cymdeithasau

welsh
No ratings yet. Log in to rate.

Rydyn ni wrth ein boddau cael cyhoeddi rhestr fer Gwobrau Cymdeithasau UMAber yn Dathlu 2024! Mae’r gwobrau yn cydnabod cyfraniad cymdeithasau a myfyrwyr unigol wrth wella profiad Prifysgol Aberystwyth. Eleni, fe gaed nifer sylweddol o enwebiadau, ac mae pob ymgeisydd yn haeddu ymfalchïo ym mhopeth y maent wedi’i gyflawni. Hoffai Undeb Aber ganmol pob Cymdeithas am ei holl waith caled a phenderfyniad dros y flwyddyn ddiwethaf. Hoffem longyfarch i bawb a enwebwyd a’r rheini sydd wedi cyrraedd y rhestr fer.

Dyma’r ymgeiswyr a gyrhaeddodd y brig…

 

Cymdeithas Academaidd y Flwyddyn:

Daearyddiaeth 

Mathemateg 

Ffiseg a Seryddiaeth 

Clwb Phyte 

Roboteg 

Sgriptio 

 

Cymdeithas Newydd Orau:

Cymdeithas Iddewig 

Athroniaeth 

Ffotograffiaeth 

Clwb Phyte 

Rheilffordd 

Sgriptio 

 

Gwobr Gyfrannu’r Mwyaf:

Crefftau Aber 

Gwirfoddolwyr Cadwraeth (AVC) 

Daearyddiaeth 

Cymdeithas Iddewig 

Clwb Phyte 

SwiftSoc 

 

Gwobr Ragoriaeth Bwyllgor:

Crefftau Aber 

Gwirfoddolwyr Cadwraeth (AVC) 

Daearyddiaeth 

Cymdeithas Iddewig 

Carioci 

KPOP 

 

Gwelliant Fwyaf Cymdeithas y Flwyddyn:

Crefftau Aber 

Balchder Aber 

Clwb Ceir 

Cymdeithas Islamaidd 

Cerddoriaeth a Band 

Roboteg 

 

Gwobr Cynaladwyedd (Diwylliannol/Cymdeithasol, Amgylcheddol ac Economaidd):

Crefftau Aber 

Gwirfoddolwyr Cadwraeth (AVC) 

Undeb Cristnogol 

Rhwydwaith Myfyrwyr Erasmus 

Cymdeithas Islamaidd 

Cymdeithas Iddewig 

 

Gwobr Diwylliant Cymreig:

Crefftau Aber 

Tasg Aber 

Troseddeg 

Curtain Call MTS 

Daearyddiaeth 

Gwleidyddiaeth Ryngwladol 

 

Cymdeithas y Flwyddyn:

Crefftau Aber 

Gwirfoddolwyr Cadwraeth (AVC) 

Cantorion Madrigal oes Elisabeth 

Rhwydwaith Myfyrwyr Erasmus 

KPOP 

MSAGM 

 

Aelod Cymdeithas y Flwyddyn:

Charlotte Bankes 

Mira Wasserman 

Olive Owens 

Ruth Briggs-Waites 

Senthil Raja Kumar 

William Parker 

 

Personoliaeth Cymdeithasau'r Flwyddyn:

Amy Parkin 

Carys Spanner 

Joe Thomas 

Mali Foote 

Rachel Horton 

Rhianwen Price 

Comments

 

ConGRADulations 2024

Fri 31 May 2024

Elain's 23 - 24 Round-up

Fri 28 Jun 2024

Tiff's 23 - 24 Round-up

Fri 28 Jun 2024

Helen's 23 - 24 Round-up

Fri 28 Jun 2024