Cyhoeddiad Rhestr Fer UMAber yn Dathlu 2024 - Addysgu, Dysgu a’r Profiad Myfyrwyr

welsh
No ratings yet. Log in to rate.

Mae’n bleser mawr gennym gyhoeddi y rhestr fer derfynol ar gyfer Gwobrau Addysgu, Dysgu, a’r Profiad Myfyrwyr UMAber yn Dathlu 2024. Nod y gwobrau hyn yw hyrwyddo yr arfer gorau gan gydnabod rhagoriaeth mewn dysgu a thynnu sylw at ymdrechion staff a myfyrwyr tuag at wella’r profiad myfyrwyr. Hoffem hefyd longyfarch i’n holl enwebwyr ac ymgeiswyr y rhestr fer. 

Dyma’r ymgeiswyr a gyrhaeddodd y brig…

 

Cynrychiolydd Academaidd y Flwyddyn?:

Marcus Hall

Francesco Lanzi

Harriet Goodchild

Beth Dickson

Mercedes Obeng

Kieran Norton-Walder

Harry Foat

 

Aelod Staff Ategol/Gwasanaeth y Flwyddyn?:

Helen Williams

Jessica Jackson

Rosa Soto

Heather Phillips

Alana Batty-Hughes

Claudine Young

Rejashree Swain

 

Tiwtor Personol y Flwyddyn:

Gwenallt Ifan

Neal Alexander

Hannah Hughes

Rosemary Cann

Matthew Price

Annabel Latham

Arddun Arwyn

 

Myfyriwr-fentor y Flwyddyn?:

Dax FitzMedrud

Nadia Benjelloun

 

Adran y Flwyddyn:

History & Welsh History

Physics

English & Creative Writing

Department of Life Science

 

Hyrwyddwr Cynaladwyedd y Flwyddyn:

Dan Whitlock

El Williams

 

Myfyriwr-wirfoddolwr y Flwyddyn?:

Ren Feldbruegge

Saffron Luxford

Xavier Powley

Trys Hooper

Harry Foat

Jess Chen

Beca Wright

 

Goruchwyliwr y Flwyddyn?:

Arwyn Edwards

Catherine O’Hanlon

Lucy Trotter

Gil Greengross

Abby Monk

Amanda Clare

 

Darlithydd y Flwyddyn?:

Ann Matthews

Chris Finlayson

Simon Payne

Bruce Wright

Jen Phipps

Paul Croft

Bethan Poyser

 

Gwobr Bencampwr Rhyddid:

Dax FitzMedrud

Xavier Powley

Ren Feldbruegge

Ifeyinwa Anaduak

 

Aelod Staff Myfyrwyr y Flwyddyn?:

Jack Foxton

Lauren Middleton

Ren Feldbruegge

Renata Freeman

Harry Rolls

Siobhan Griffin

Senthil Raja Kumar

 

Gwobr Ymrwymiad i Gyflogadwyedd Myfyrwyr?:

Scott Tompsett

Stanislav Kollarik

Ian Harris

Simon Payne

Steffi Aden-Jame

Comments

 

ConGRADulations 2024

Fri 31 May 2024

Elain's 23 - 24 Round-up

Fri 28 Jun 2024

Tiff's 23 - 24 Round-up

Fri 28 Jun 2024

Helen's 23 - 24 Round-up

Fri 28 Jun 2024