Sbotolau ar Catrin Hopkins - Rheolwr Cyllid

No ratings yet. Log in to rate.

DEWCH I GWRDD Â THÎM YR UM

Dros yr Haf, mae'n bryd i ni fel Undeb Myfyrwyr edrych yn ôl ar y flwyddyn sydd newydd fod, paratoi i groesawu myfyrwyr newydd a chyfredol i Aber ym mis Medi a rhoi cynlluniau ar waith ar gyfer rhaglen lawn o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar gyfer 2020-2021.

Mae misoedd yr haf hefyd yn amser i groesawu a hyfforddi timau swyddogion newydd yn barod ar gyfer y flwyddyn i ddod. Yn cynorthwyo'r tîm swyddogion mae teulu o staff UM sy'n gweithio y tu ôl i'r llenni i sicrhau bod myfyrwyr Aberystwyth yn cael cyfle i garu bywyd myfyrwyr a bod yn barod am unrhyw beth.

Rydym yn bwriadu manteisio ar y cyfle dros yr ychydig fisoedd nesaf i gyflwyno teulu UMAber - sydd i gyd yma i chi os ydych chi angen cymorth, cyngor neu sgwrs.


Sbotolau ar Catrin Hopkins, Rheolwr Cyllid

 

Ble mae dy gartref? 

Llambed yn wreiddiol, ond Aber yw fy nghartref nawr

 

Dyweda ychydig wrthym amdanat ti dy hun:

Rwy'n fam, ac yn rhedwr

 

Dyma dy bryd bwyd olaf ar y ddaear... beth sydd ar y fwydlen?

Stêc a sglodion

 

Y tu allan i'r gwaith, beth wyt ti’n ei wneud yn dy amser hamdden neu hobïau?

Rhedeg, cerdded a gwirfoddoli gyda rhedwyr-y-parc iau Aberystwyth

 

Beth wyt ti’n ei garu am weithio yn Aberystwyth? 

Y bobl a gallu gweld y môr o'r campws

 

Pe bai ti ddim yn dy rôl gyda’r UM... beth fyddet ti’n ei wneud? 

Gweithio i'r heddlu

 

Pa ran / rhannau o dy swydd wyt ti’n eu mwynhau fwyaf? 

Y staff rydw i'n gweithio gyda nhw a'r myfyrwyr rydyn ni'n eu cyfarfod

 

Mae UMAber… yn lle y gallwch ddod i gael cymorth, ymuno â chlwb neu gymdeithas, gwirfoddoli mewn gwahanol weithgareddau a chymryd rhan mewn pob math o ddigwyddiadau

Nid yw UMAber… yn far a siop

 

Nid yw'r haf yn 'amser tawel' i Undebau Myfyrwyr... beth wyt ti’n mynd i fod yn brysur yn gweithio arno dros yr Haf?

Byddwn yn brysur yn cwblhau ein datganiadau Ariannol yn ogystal â sefydlu'r modiwl Cyllid newydd yn rhan o'n gwefan i'r Clybiau a'r Cymdeithasau ei ddefnyddio

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576