Blog Molly - Diweddariad ar y Polisi Mentora gan Gyfoedion

No ratings yet. Log in to rate.

Yn gynharach y tymor hwn, siaradais yng Ngwobrau Dathlu Staff a Myfyrwyr UMAber am bwysigrwydd Mentora gan Gyfoedion yn Aberystwyth, ac fel diweddariad ar ein Polisi 'Mentora Cyfoedion i Bawb' a basiwyd yn 2016, isod mae detholiad o fy araith.

“Unwaith eto mae wedi bod yn flwyddyn anhygoel ar gyfer mentora, ac mae datblygiadau mor anhygoel wedi'u gwneud ers ei lansio ar draws y Brifysgol yn 2015-2016. O’r rheiny a fabwysiadodd y fenter yn gynnar megis Seicoleg ac Addysg, i gynlluniau sydd bellach yn eu lle ar draws yr holl Adrannau, gyda thua 200 o fyfyrwyr wirfoddolwyr yn barod i gefnogi myfyrwyr newydd a’r rheiny sydd wedi sefydlu yn ystod eu cyfnod yn Aberystwyth.

Ym mis Mai 2018, cafodd tua 170 o fentoriaid cyfoedion hyfforddiant i’w sefydlu, ac ehangwyd y nifer hwn ym mis Medi 2018, gan annog mwy a mwy o fyfyrwyr sy'n siarad Cymraeg i gymryd rhan a chefnogi eu cyd-fyfyrwyr yn eu hiaith gyntaf.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, nid yn unig y mae Cymorth i Fyfyrwyr ac adrannau wedi llwyddo i recriwtio tua 200 o fyfyrwyr, ond mae Cymorth i Fyfyrwyr wedi llwyddo i gynhyrchu a datblygu llawlyfrau ar gyfer mentoriaid cyfoedion y gellir eu hadolygu o fewn adrannau i ychwanegu eu hyfforddiant penodol eu hunain. Maent wedi datblygu adnodd SharePoint ar gyfer Cydlynwyr Mentora Adrannol, tudalen Bwrdd-Du ar gyfer mentoriaid, ac wedi gweithio yn agos gydag Undeb y Myfyrwyr i greu Cynhadledd Mentora Cyfoedion i adolygu'r broses ar gyfer ein myfyrwyr ac i helpu i wneud yr adnoddau hynny'n briodol ac yn hawdd eu defnyddio.”

Ac felly, gyda llawer o waith wedi’i wneud eisoes, mae cydweithwyr yn parhau i adolygu a datblygu hyfforddiant, cynorthwyo ag adnoddau a chydnabyddiaeth, yn ogystal ag edrych ar y ffordd orau o gefnogi mentora cyfoedion yn Aberystwyth yn y dyfodol.

Mae'r Swyddog Llesiant yn parhau i gymryd rhan yn y trafodaethau hyn, ac wrth symud ymlaen, bydd yn codi materion ac yn ceisio adborth drwy'r Parth Lles a Swyddogion Gwirfoddol.

Ac os ydych chi wastad wedi ystyried bod yn fentor, ond heb gymryd y cam o wneud hynny, ystyriwch siarad â'ch Cydlynydd Adrannol - maent bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr sy’n barod i helpu!

Mae rhagor o wybodaeth a’r diweddaraf ar bolisi a basiwyd ar gael ar adran bolisi ein gwefan.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

Welcome to the family 19

Thu 15 Aug 2019

Fresher's Evening Events

Wed 11 Sep 2019

Guide EN

Thu 12 Sep 2019

Big White Wall

Tue 10 Sep 2019