Dechrau Papur Newydd i Fyfyrwyr

SocietiesSportswelsh
No ratings yet. Log in to rate.

Dechrau Papur Newydd Myfyrwyr: 

Roeddwn i fod i fod yn ysgrifennu traethawd pan roeddwn i’n dod lan efo’r syniad i dechrau papur newydd myfyrwyr. Roeddwn i’n eistedd o’r blaen o fy ngliniadur yn ceisio ewyllysio geiriau ar fy sgrin. Doedd dim byd yn dod, nid oedd fy meddwl ynddi. Roedd e’n crwydro. Roeddwn i wedi bod yn darllen the Guardian. Rwy’n gwerthfawrogi’r effeithiau o newyddiaduriaeth ac ymgysylltu byd-eang ac sut mae’n ehangu fy myd ac ymwybyddiaeth o popeth sy’n mynd ymlaen o fy nghwmpas. Edrychais mewn i os oedd papur newydd myfyrywr efo Aberyswyth, er mwyn gweld os oeddwn i’n gallu cymryd rhan, a cefais sioc pan roeddwn i’n ffeindio mas bod nad oedd un. Pigais lan darn o bapur a nodais lawr amrywiaeth o bethau byddwn i eisiau mewn papur newydd myfyrwyr os oeddwn i i ddechrau un. Es i mor bell a nodi’r 10 stori cyntaf bydd y papur newydd yn cynnwys, sydd wedi eu cholli a’u hanghofio. Ond cafodd had ei blannu- prosiect angerdd sydd dim cweit wedi egino. Ond, byddech chi’n falch o wybod gorffenais gy nhraethawd! 

Meddyliau Terfynol:

Siaradais efo ffrindiau a teulu amdano fe. Pan mae rhywbeth ym mlaen fy meddwl byddwn i’n siarad i unrhywun a fydd yn gwrando- ni allaf ei helpu, mae’n gorlif o brwydfrydedd. Ychydig yn ddiweddarach roeddwn i yn Ystwyh Books- siop lyfrau bendigedig yn Aberystwyth efo lyfrau i bapur wal- ychydig o wythnosau ar ol gyflwyno’r traethawd hynny i mewn. Yna, fe wnes i gyfarfu efo Jeffrey, Americanwr cyfeillgar ac angerddol, pwy wnes i gydnabod ar unwaith o fy nghwrs llenyddiaeth Saesneg.  Symudodd y sgwrs ymlaen i fy syniad o ddechrau papur newydd. Roedd Jeff yn cymryd i’r syniad. Roedden ni’n sefydlu yn fuan fod y cwrs o withred gorau bydd i dechrau’r papur newydd fel Cymdeithas Prifysgol. Roedd rhaid i ni ffeindio o leiaf deg aelod i wneud hyn. Fe wnes i a Jeff wedyn gwario’r ychydig o dyddiau nesaf yn gwahodd pobl i ddechrau ein papur newyss embryonig.  Roedd y pobl oedden ni’n gwahodd wedyn yn gwahodd eu ffrindiau nes bod ein rhest aelodaeth yn fwy na’r hyn yr oedd angen arnom i dechrau ein cymdeithas. 

Roedd pob person yr oedden ni’n siarad efo’n ymddangos yn frwdfrydig iawn am y syniad. Amdano rhai roedd e’n darparu cyfle i archwilio llwybr gyrfa roedden nhw’n meddwl am yn flaenorol. Er enghraifft, fe wnes i siarad efo cyd-ddisgybl, Kit, pwy  sydd efo dyheadau i ddod yn olygydd. Yr un modd efo Conor, ffrind dda i mi, sydd nawr yn ein is-lywydd a phrif olygydd. Penderfynnon ni fod ein cwrs gorau o weithred yn nhermau o bapur newydd oedd i cyhoeddi ar-lein yn unig. Arbed costau argraffu fel myfyrwyr prifysgol yn eirin gwlanog. Roedd pobl wedyn yn cynnig eu sgiliau i helpu datblygu’r gwefan. Roedd Ruby- Americanwr cyfeillgar a help mawr arall, yn cynnig delunio’r logo. Roedd un o fy cyd-gyfeillion arall, Faith, yn cynnig creu’r wefan yn ystod yr gwyliau haf. Roed ganddi hi a’i thad brofiad blaenorol o greu wefannau. Roedd yr haelioni hwn o amser a sgil yn ein gwthio ymlaen yn fawr.  

Fe wnes i gysylltu efo’r prifysgol i sefydlu cymdeithas ac ar ol nifer o fisoedd o yn ol ac ymlaen roedden ni’n sefydlu ein hunain fel Prosiect Gwirfoddorol* yn lle, yn cysylltiad a’r Undeb Myfyrwyr.  Yr amser cyntaf wnaethon ni cyfarfu fel tim papur newydd oedd mewn ystafell gyfarfod yn llyfrgell y myfyrwyr. Fe wnes i baratoi cyflwyniad yn manylu fy nghynlluniadau a gweledigaeth am y papur newydd. My mhrif pwynt oedd pa mor anhygoel fe fydd e ei fod ni’n gallu gadael thywbeth tu ol mewn Aberystwyth yr oeddem ni wedi’i sefydlu. Roedd y brwydfrydedd gan bawb wedi fy synnu, ac mae hi dal i fy synnu nawr. Sefydlon ni rolau yn fuan ac rydw i’n hapus i ddweud fod Jeff- yr Aericanwr cyffeillgar ac angerddol- nawr yw un o’r golygyddion i’r papur newydd. Siaradais i pobl ar ol am y fath o bethau bydden nhw eisiau ysgrifennu amdano. Roeddwn i’n meddwl ei fod e’n bwysig i archwilio beth oedd yr aelodau o’r tim yn angerddol amdano ac i’w annog nhw i ysgrifennu am y pethau yma. Teimlais fod papur newydd wedi ei ygrifennu o le o angerdd yn fwy cymhellol. Roedd Alice (gweld i’w erthygl ar ol) yn siarad yn angerddol am yr effeithiau o gwahaniaethau addysg a pa mor aml mae’n nhw’n gallu dal myfyrwyr yn ol. Dyma lle allai gweld y gwerth o newyddiaduraeth am fyfyrwyr Aber a dyma beth rwyn gobeithio fod ein papur newydd yn darparu am ein darllenwyr. Ysgrifenwyr angerddol, sy’n focysu ar pethau mae’n nhw’n angerddol amdano. Fe wnaeth yr tim cyfarfod unwaith eto cyn yr gwyliau haf yn y bar Scholars am cymdeithas efo’n gilydd. Chwaraeon ni Jenga a roedden ni’n chewrthin gyda’n gilydd. Teimlais yn balch fod yr had o syniad sydd wedi ei blannio mewn foment o tynnu sylw ar ben fy hyn yn fy ystafell gwely, wedi dod more bell ac roeddwn i wedi fy hamgylchynu gan pobl a oedd mor angerddol a fi.  

Sefydlu:

Mae gennym ni tim ardderchog. Rydw i’n ddiolchgar i nhw ac i’r Union Fyfyrwyr sydd wedi ein helpu ni cyrraedd yma. Mae gan Aberystwyth papur newydd myfyrwyr- The Mouth of the Ystwyth. Rydw i’n mor balch i fod ei llywydd cyntaf. 

Comments