Jewish Society Bake and Art Sale Fundraiser for Humanitarian Aid in Israel and Gaza | Gwerthu Cacennau a Chelf i Godi Arian at Gymorth Dyngarol yn Israel a Gaza gan Gymdeithas Iddewig

This is a fundraising event organized by Aberystwyth Jewish Society to raise funds to donate to the red Cross in an effort to provide lifesaving medical supplies and attention, food, water, and shelter to the hundreds of thousands of innocent civilians currently being injured and displaced in Israel, Gaza, and the West Bank as result of violence which began on October 7th. 

--

Dyma ddigwyddiad a drefnir gan Gymdeithas Iddewig Aberystwyth i godi arian a’i roddi i’r Groes Goch er mwyn darparu cyflenwadau a sylw meddygol hanfodol yn ogystal â dwr, bwyd, a lloches i’r cannoedd o filoedd o ddinasyddion sy’n cael eu hanafu neu eu disodli yn Israel, Gaza, a’r Lan Orllewinol yn sgil ers dechrau trais Hydref y 7fed.

--

Aberystwyth Jewish Society believes that all lives are valuable and that all people have the right to self-determination and a peaceful and safe life. As a society we want a ceasefire now and aid delivered to the people of Gaza immediately.

--

Mae Cymdeithas Iddewig Aberystwyth yn credu bod pob bywyd o bwys a bod gan bawb yr hawl i benderfynu drostynt eu hunain a byw mewn heddwch a diogelwch. Fel cymdeithas, mi rydyn ni eisiau cadoediad nawr ac i gymorth gael ei ddosbarthu i bobl Gaza ar unwaith.

 

More Events

First Night of Hanukkah Meal
7th December
Society meal for the first night of Hanukkah, held at the Athro Lounge in town