Etholiadau / Elections Events

View this month's events

Mon 12th October

Autumn By-Elections – Standing Closes
noon - 12:01pm
Via the AberSU Website
Deadline to stand in our Autumn By-Elections.
Is-Etholiadau'r Hydref - Cyfnod Sefyll yn Cau
noon - 12:01pm
Trwy Wefan UMAber
Dyddiad cau ar gyfer sefyll yn Is-Etholiadau’r Hydref.
Autumn By-Elections – Candidates Briefing
4pm - 6pm
Online via Zoom – Link TBC
Briefing for vacant Volunteer Officer roles and NUS Conference Delegate Candidates.
Is-Etholiadau'r Hydref - Sesiwn Briffio ar gyfer Ymgeiswyr
4pm - 6pm
Ar-lein trwy Zoom - Dolen i’w chadarnhau
Briffio ar gyfer Ymgeiswyr am rolau fel Swyddogion Gwirfoddol a Chynrychiolwyr i Gynhadledd UCM.

Mon 19th October

Autumn By-Elections – Voting
19th October 10am - 23rd October noon
Online
Vote in the Autumn By-Elections!
Is-Etholiadau’r Hydref - Pleidleisio
19th October 10am - 23rd October noon
Ar-lein
Pleidleisiwch yn Is-Etholiadau’r Hydref!

Fri 23rd October

Autumn By-Elections – Results
6pm - 7pm
Via the AberSU Website
Results of the Autumn By-Elections
Is-Etholiadau’r Hydref - Canlyniadau
6pm - 7pm
Trwy Wefan UMAber
Canlyniadau Is-Etholiadau’r Hydref

Fri 1st January

Etholiadau'r Gwanwyn ar gyfer Swyddogion - Cyfnod Sefyll yn Agor
noon - 12:01pm
Trwy Wefan UMAber
Ystyriwch sefyll yn Etholiadau’r Swyddogion.
Spring Officer Elections – Standing Opens
noon - 12:01pm
Via the AberSU Website
Consider standing in our Officer Elections.

Tue 23rd February

Etholiadau'r Gwanwyn ar gyfer Swyddogion - Cyfnod Sefyll yn Cau
noon - 12:01pm
Trwy Wefan UMAber
Dyddiad cau ar gyfer sefyll yn Etholiadau’r Swyddogion.
Spring Officer Elections – Standing Closes
noon - 12:01pm
Via the AberSU Website
Deadline to stand in our Officer Elections.
Etholiadau'r Gwanwyn ar gyfer Swyddogion - Sesiwn Briffio ar gyfer Ymgeiswyr
4pm - 8pm
I’w gadarnhau
Briffio ar gyfer Ymgeiswyr am rolau fel Swyddogion Llawn-amser a Swyddogion Gwirfoddol.
Spring Officer Elections – Candidates Briefing
4pm - 8pm
To Be Confirmed
Briefing for Full-time Officer and Volunteer Officer Candidates.

Mon 8th March

Etholiadau’r Gwanwyn ar gyfer Swyddogion – Pleidleisio
8th March 10am - 12th March 3pm
Ar-lein
Pleidleisiwch yn yr Etholiadau ar gyfer Swyddogion!
Spring Officer Elections – Voting
8th March 10am - 12th March 3pm
Online
Vote in the Officer Elections!

Fri 12th March

Etholiadau’r Gwanwyn ar gyfer Swyddogion – Canlyniadau
7pm - 8pm
I’w gadarnhau
Canlyniadau Etholiadau’r Swyddogion
Spring Officer Elections – Results
7pm - 8pm
To Be Confirmed
Results of the Officer Elections

Mon 15th March

Is-Etholiadau'r Gwanwyn - Cyfnod Sefyll yn Agor
noon - 12:01pm
Trwy Wefan UMAber
Ystyriwch sefyll yn Is-Etholiadau’r Gwanwyn.
Spring By-Elections – Standing Opens
noon - 12:01pm
Via AberSU Website
Consider standing in our Spring By-Elections.

Mon 19th April

Is-Etholiadau'r Gwanwyn - Cyfnod Sefyll yn Cau
noon - 12:01pm
Trwy Wefan UMAber
Dyddiad cau ar gyfer sefyll yn Is-Etholiadau’r Gwanwyn.
Spring By-Elections – Standing Closes
noon - 12:01pm
Via AberSU Website
Deadline to stand in our Spring By-Elections.
Is-Etholiadau'r Gwanwyn - Sesiwn Briffio ar gyfer Ymgeiswyr
4pm - 6pm
I’w gadarnhau
Briffio ar gyfer Ymgeiswyr am swyddi gwag fel Swyddogion Gwirfoddol.
Spring By-Elections – Candidates Briefing
4pm - 6pm
To Be Confirmed
Briefing for vacant Volunteer Officer roles Candidates.

Mon 26th April

Is-Etholiadau’r Gwanwyn - Pleidleisio
26th April 10am - 30th April noon
Ar-lein
Pleidleisiwch yn Is-Etholiadau’r Gwanwyn!
Spring By-Elections – Voting
26th April 10am - 30th April noon
Online
Vote in the Spring By-Elections!

Fri 30th April

Is-Etholiadau’r Gwanwyn - Canlyniadau
6pm - 7pm
Trwy Wefan UMAber
Canlyniadau Is-Etholiadaur Gwanwyn
Spring By-Elections – Results
6pm - 7pm
Via the AberSU Website
Results of the Spring By-Elections
RSS Feed

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576