Gweithdy deall syndrom twyllwr (a sut i wthio heibio iddo i ddod o hyd i lwyddiant) gan Lucy Orton

***Bachwch docyn AM DDIM a chaiff y ddolen Zoom ei hanfon atoch y diwrnod cyn y gweithdy***

Yn y sesiwn hon, bydd Lucy Orton, arbenigwr gwrth-hunan-ddifetha, podlediwr a hyfforddwr seicoleg gadarnhaol yn siarad am ei gwaith yn helpu entrepreneuriaid benywaidd a phobl eraill sy’n gweithredu â phwrpas i wthio heibio syndrom twyllwr a chreu mwy o lwyddiant ym mhob agwedd ar eu bywydau.

Mae Lucy yn gweld llawer o gleientiaid sy’n wynebu pob math o broblemau wrth geisio credu eu bod yn haeddu'r llwyddiant, y swyddi, y busnesau a phopeth arall maen nhw wedi'u cyflawni. Maent yn poeni eu bod ar fin cael eu darganfod ar unrhyw foment ac yn amheus ynghylch eu sgiliau a'u doniau.

Gan ddefnyddio offer fel hyfforddiant a seicoleg gadarnhaol, mae Lucy’n ymhyfrydu mewn datrys y credoau cyfyngol sydd wrth wraidd syndrom twyllwr, a sut mae gwthio heibio'r pryderon hyn yn arwain at hunan-gred go iawn ac agwedd lawer mwy bodlon tuag at fywyd a gwaith.

 

Yn ystod y gweithdy hwn bydd Lucy’n trafod:

  • Beth yw syndrom twyllwr a phwy mae'n effeithio arno?
  • Ym mha ffyrdd y gall syndrom twyllwr fynegi ei hun?
  • Sut allwn ni wthio heibio i syndrom twyllwr?
  • Creu byd a diwylliant heb syndrom twyllwr

Ymunwch yma:? https://us02web.zoom.us/j/89746260683

***Bachwch docyn AM DDIM a chaiff y ddolen Zoom ei hanfon atoch y diwrnod cyn y gweithdy***

More Events

Emergency First Aid at Work (4/12/2021)
4th December
SU Picture House
Certificated one day course provided by Red Turtle Training. This course is designed for people who want to receive training in emergency first aid. It is especially suited for nominated first aiders in smaller, low risk environments.
Xmas Rave
4th December
short desc?
Sports / Outdoor Pursuits First Aid (05/12/2021)
5th December
SU Picture House
Certificated one day course provided by Red Turtle Training. This course can only be attended by those who hold an Emergency First Aid at Work certificate which acts as ‘Day 1’ to this usual 2 Day course.
BywydAberLife: Festive Photos
5th December
short desc?
BywydAberLife: Lluniau Nadoligaidd
5th December
short desc?
Housing Fair 2021
6th December
short desc?
Emergency First Aid at Work (6/12/2021)
6th December
SU Picture House
Certificated one day course provided by Red Turtle Training. This course is designed for people who want to receive training in emergency first aid. It is especially suited for nominated first aiders in smaller, low risk environments.
Ffair Tai 2021
6th December
short desc?

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576