‘Llesiant meddwl: Mynd i'r afael â phryder - sut i wella hunan-ddelwedd a pharodrwydd i dderbyn eich hun’ gweithdy gan Sam Thorne

***Bachwch docyn AM DDIM a chaiff y ddolen Zoom ei hanfon atoch y diwrnod cyn y gweithdy***

Bydd Sam yn eich tywys trwy weithdy o hunan-ddarganfod a dulliau ysgafn y gallwch eu rhoi ar waith yn eich ffordd eich hun, ac yn eich amser eich hun. Nod y gweithdy yw taflu goleuni ar heriau cyfredol hunan-ddelwedd, mynegiant a derbyn pwy ydych chi; hefyd sut gallwn ni drawsnewid cyflwr meddwl negyddol yn un buddiol yn hawdd a gyda boddhad.

Gyda'r math hwn o arweiniad a chefnogaeth, gallwn symud tuag at fwy o garedigrwydd, parodrwydd i dderbyn a gwerthfawrogiad ohonom ein hunain.

Yn yr hinsawdd sydd ohoni, gall pryder, hunan-ddelwedd a mynegiant fod yn her i gynifer ohonom mewn amrywiaeth o ffyrdd unigryw. Bydd y gweithdy hwn yn eich cynorthwyo gan roi mwy o eglurder a chefnogaeth i chi, ble bynnag yr ydych ar hyn o bryd.

Pan ddechreuwn ni adlewyrchu a dadansoddi ein heriau mewnol, gallwn gael gwared ar ein 'pryderon mewnol' er mwyn creu mwy o le mewnol, dealltwriaeth a thosturi ar gyfer ein sefyllfa. Byddwn felly’n caniatáu mwy o le i hunan-dderbyn, gan wneud bywyd yn haws.

Dywedir bod y rhan fwyaf o'n pryderon a’n gofidiau’n deillio o'n tuedd i feddwl yn ormodol am bethau sydd y tu hwnt i’n cyrraedd, h.y. 40% yn poeni am y gorffennol na allwn ni wneud unrhyw beth yn ei gylch, a 40% am y dyfodol nad ydym yn gwybod amdano eto. Felly pan ddechreuwn ni ddod yn fwy presennol mewn bywyd, gallwn gyrchu llawer mwy o egni a sefydlogrwydd. Bydd Sam yn eich tywys trwy'r egwyddorion sylfaenol a sut i arfer meddylgarwch, myfyrdod a'r grefft o ymlacio (ddim bod yn brysur) fel dulliau effeithiol ar gyfer gwella iechyd a chynhyrchedd. Trwy newid ein dull o feddwl fel hyn, gallwn greu agwedd ffres, unigryw, iachach a chreadigol tuag at fywyd.

Ymunwch yma: https://us02web.zoom.us/j/83580690644

***Bachwch docyn AM DDIM a chaiff y ddolen Zoom ei hanfon atoch y diwrnod cyn y gweithdy***

More Events

‘Llesiant meddwl: Mynd i'r afael â phryder - sut i wella hunan-ddelwedd a pharodrwydd i dderbyn eich hun’ gweithdy gan Sam Thorne
28th October
Zoom
Bydd Sam yn eich tywys trwy weithdy o hunan-ddarganfod a dulliau ysgafn y gallwch eu rhoi ar waith yn eich ffordd eich hun, ac yn eich amser eich hun.
'Building Confidence for Success’ workshop by Jill Fitzgibbon
28th October
Zoom
In this workshop we will be talking about confidence, what you understand it to be and what it means to you.
Gweithdy 'Adeiladu Hyder am Lwyddiant' gan Jill Fitzgibbon
28th October
Zoom
Yn y gweithdy hwn byddwn yn siarad am hyder, a’r hyn mae'n ei olygu i chi.
Cymorth Cyfoedion - Gwrando Tosturiol
28th October
short desc?
Not so spooky LGBTQ+ Meet and Greet
28th October
SU Mainroom
Tackling anxiety - how to improve self image and self acceptance' workshop by Sam Thorne
28th October
Zoom
Sam will guide you through a workshop of self discovery and gentle methods which you can implement in your own way and time.
SWN Calan Gaeaf
28th October
short desc?

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576