Wythnos Refreshers

Wythnos Refreshers

Yma yn UMAber rydym am i fyfyrwyr Aber garu bywyd myfyrwyr; a chredwn mai un o'r ffyrdd o wneud hyn yw trwy ymuno â chlybiau chwaraeon a chymdeithasau, er mwyn helpu i ddod o hyd i'ch cymuned yn Aber.

Er na allwn gynnal Wythnos Refreshers yn ei ffurf draddodiadol eleni ... rydym yn dal i allu cynnal wythnos rithwir i ailgyflwyno ein clybiau chwaraeon, ein cymdeithasau a'n cyfleoedd gwirfoddoli anhygoel - gydag ychydig o gynigion a gostyngiadau arbennig i fyfyrwyr yn cael eu cynnwys yn y fargen.

Nid ar gyfer myfyrwyr newydd yn unig y mae Wythnos Refreshers - mae'n gyfle i siarad â dros 150 o glybiau chwaraeon a chymdeithasau, darganfod mwy am nifer o gyfleoedd gwirfoddoli a'r hyn sydd gan yr UM ac Aberystwyth i'w gynnig i unrhyw fyfyriwr.

Dyma ychydig o'r digwyddiadau / gweithgareddau rydyn ni wedi'u trefnu:

Dydd Llun 22ain : Cyfleoedd Gwirfoddoli gydag Amy (1pm - 3pm)

Dydd Mawrth 23ain : Cyfarfod â Chlybiau Chwaraeon a Chymdeithasau (1pm - 4pm)

Dydd Mercher 24ain : Cyfarfod â chlybiau chwaraeon a chymdeithasau (1pm - 4pm)

Dydd Iau 25ain : Cyfarfod â Chlybiau Chwaraeon a Chymdeithasau (1pm - 4pm)

Dydd Gwener 26ain Dydd Sul 28ain : Byddwn yn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi draw ar ein straeon Insta.

 

Blogiau dyddiol:

Mae ein swyddogion a'n staff hefyd wedi paratoi blogiau dyddiol ar bopeth sy’n ymwneud ag Aber, i’w rhyddhau ar adran newyddion ein gwefan bob dydd; gan rannu ein profiadau o astudio yn Aber, gweithio yn yr Undeb a byw yn Aberystwyth a'r cyffiniau.

 

 

Cynigion i Fyfyrwyr

Rydyn ni wedi bod mewn cysylltiad â nifer o fusnesau lleol yn Aberystwyth i ddod â bargeinion a chynigion Wythnos Refreshers i chi.

Edrychwch ar y dudalen hon am gynigion (gyda rhai yn gyfyngedig i'r wythnos hon yn unig):

 

Raffl Wythnos Refreshers:

Am yr wythnos hon yn unig ... Bydd unrhyw un sy'n ymuno â chlwb neu gymdeithas rhwng yr 22ain a’r 26ain Chwefror 2021 yn cael ei gynnwys mewn raffl am gyfle i ennill un o bedwar taleb Amazon gwerth £25.

 

Gyda digwyddiad eleni yn un rhithwir; mae mwy fyth o reswm dros gymryd rhan, ymuno â chlwb chwaraeon neu gymdeithas, cwrdd â phobl newydd a dysgu sgiliau newydd i wneud ein profiad prifysgol y gorau y gall fod yn 2021.

More Events

Arts Fest 21'
1st-5th March
short desc?
Gwyl y Celfyddydau
1st-5th March
short desc?
ABER SUPER CHALLENGE: Trick Shot Challenge
1st-7th March
Online
This is where you can use your complete imagination. You can do ping pong balls in a cup, football shots, basketball shots, tea bags into a mug or even socks into a laundry basket. Just be curious!
HER FAWR ABER: Her Bwrw’r Targed
1st-7th March
Ar-lein
Dyma ble gallwch chi ddefnyddio'ch holl ddychymyg. Gallwch anelu peli ping-pong i mewn i gwpan, cicio pêl-droed at darged, taflu pêl-fasged trwy’r cylch, taflu bagiau-te i mewn i fwg neu hyd yn oed taflu sanau i mewn i’r fasged ddillad.
Academic Zone
2nd March
Teams
Hear updates and have your say on all things academic.
Parth Academaidd
2nd March
Teams
Dewch i glywed diweddariadau a dweud eich dweud ar bopeth sy’n ymwneud â’ch profiad academaidd.
Parth Diwylliant Cymru
3rd March
Zoom
Dewch i glywed diweddariadau a dweud eich dweud ar bopeth sy’n ymwneud â Diwylliant Cymru.
Welsh Culture Zone
3rd March
Zoom
Hear updates and have your say on all things Welsh Culture.
Parth Llesiant
4th March
Teams
Dewch i glywed diweddariadau a dweud eich dweud ar bopeth sy’n ymwneud â Llesiant a Rhyddhad.
Wellbeing Zone
4th March
Teams
Hear updates and have your say on all things Wellbeing and Liberation.

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576