Spring By-Elections – Results

Find out who’s been elected in the Spring By-Elections. Results to be posted on the AberSU Website and via Social Media Channels.

More Events

Refreshers Week
22nd-28th February
short desc?
Wythnos Refreshers
22nd-28th February
Virtual
ABER SUPER CHALLENGE: 1mile x4 Relay
26th-28th February
Online
Campus may be closed, but that won’t stop us from running the annual 4 x 1 mile relay! Teams are formed of four individuals, who must each run a mile. The fastest accumulative time for each team wins.
HER FAWR ABER: Ras gyfnewid 1 filltir x 4
26th-28th February
Ar-lein
Efallai bod y campws ar gau, ond fydd hynny ddim yn ein hatal rhag cynnal y ras gyfnewid 4 x 1 filltir flynyddol! Mae timau'n cynnwys pedwar unigolyn, ac mae’n rhaid i bob un redeg milltir. Mae'r tîm sy’n cyflawni’r gamp gyflymaf yn ennill.
ABER SUPER CHALLENGE: Scavenger Hunt
28th February
Online
This is one of the beloved events we have brought across from the AberChallenge. The scavenger hunt is set in Aberystwyth, you be given a series of activities that require you to explore the town to find the answers.
HER FAWR ABER: Helfa Sborion
28th February
Ar-lein
Dyma un o'r digwyddiadau poblogaidd rydyn ni wedi’u benthyg o Her Aber. Mae'r helfa sborion wedi'i lleoli yn Aberystwyth; rhoddir cyfres o weithgareddau i chi sy'n gofyn i chi chwilio drwy'r dref i ddod o hyd i'r atebion.
ABER SUPER CHALLENGE: Trick Shot Challenge
1st-7th March
Online
This is where you can use your complete imagination. You can do ping pong balls in a cup, football shots, basketball shots, tea bags into a mug or even socks into a laundry basket. Just be curious!
HER FAWR ABER: Her Bwrw’r Targed
1st-7th March
Ar-lein
Dyma ble gallwch chi ddefnyddio'ch holl ddychymyg. Gallwch anelu peli ping-pong i mewn i gwpan, cicio pêl-droed at darged, taflu pêl-fasged trwy’r cylch, taflu bagiau-te i mewn i fwg neu hyd yn oed taflu sanau i mewn i’r fasged ddillad.
Parth Chwaraeon a Chymdeithasau
1st March
Teams
Dewch i glywed diweddariadau a dweud eich dweud ar bopeth sy’n ymwneud â chwaraeon, cymdeithasau a gwirfoddoli.
Sports and Societies Zone
1st March
Teams
Hear updates and have your say on all things sports, societies and volunteering.

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576