Parti gwylio / Watch Party - Cartoon and Comics Screening

Bydd ein cymdeithas Cartwns a Chomics yn cynnal Parti Gwylio ar gyfer 1 ffilm DC ac 1 film Marvel, er mwyn cadw pawb yn hapus Sut i ymuno Discord Cartwns a Chomics - Caiff y ddolen ei rhannu ar Facebook (https://www.facebook.com/groups/AberCC/) Adnoddau cyfranogwyr Cyfrif Discord a mynediad iddo ar eich dyfais

More Events

Autumn By-Elections – Voting
19th-23rd October
Online
Vote in the Autumn By-Elections!
Is-Etholiadau’r Hydref - Pleidleisio
19th-23rd October
Ar-lein
Pleidleisiwch yn Is-Etholiadau’r Hydref!
Astrid Investigates - A Flying Bridge Theatre audio drama
22nd October
http://www.flyingbridgetheatre.co.uk/astrid-investigates.html
Yn gyfuniad o Bond a Marple, gyda mymryn o Poirot a Spade ar ei ben, mae'r Ditectif Preifat Astrid Price ar ymgyrch i ddal ei gelynion o'i fflat ar ben y siop sglods yng Nghasnewydd.
Astrid Investigates - A Flying Bridge Theatre audio drama
22nd October
http://www.flyingbridgetheatre.co.uk/astrid-investigates.html
Part Bond, part Marple, with a squirt of Poirot and Spade on top, Private Investigator Astrid Price is on a foe-foiling mission from her bed-sit above a chippy in Newport.
Autumn By-Elections – Results
23rd October
Via the AberSU Website
Results of the Autumn By-Elections
Is-Etholiadau’r Hydref - Canlyniadau
23rd October
Trwy Wefan UMAber
Canlyniadau Is-Etholiadau’r Hydref
Amendments Deadline
26th October
Via the AberSU Website
Amend student submitted ideas on what AberSU believes and works on.
Dyddiad cau ar gyfer Gwelliannau
26th October
Trwy Wefan UMAber
Cyfle i newid syniadau a gyflwynwyd gan fyfyrwyr ar yr hyn y mae UMAber yn credu ynddo ac yn gweithio arno.
Astrid Investigates - A Flying Bridge Theatre audio drama
29th October
http://www.flyingbridgetheatre.co.uk/astrid-investigates.html
Yn gyfuniad o Bond a Marple, gyda mymryn o Poirot a Spade ar ei ben, mae'r Ditectif Preifat Astrid Price ar ymgyrch i ddal ei gelynion o'i fflat ar ben y siop sglods yng Nghasnewydd.
Astrid Investigates - A Flying Bridge Theatre audio drama
29th October
http://www.flyingbridgetheatre.co.uk/astrid-investigates.html
Part Bond, part Marple, with a squirt of Poirot and Spade on top, Private Investigator Astrid Price is on a foe-foiling mission from her bed-sit above a chippy in Newport.

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576