Cystadleuaeth / Competition - Fantasy and Sci-fi Art Competition

Mae ein Cymdeithas Ffantasi a Ffuglen Wyddonol yn gosod her i chi...

Trwy gyfrwng celf: arlunio, paentio, celf ddigidol, ail-greu, gwisgo i fyny, dawns a.y.b., ewch ati i greu rhywbeth sy'n cynrychioli golygfa o ffilm ffantasi neu ffuglen wyddonol enwog. Mae angen in chi e-bostio eich ymgais at e-bost y gymdeithas (scty228@aber.ac.uk), yna byddant yn cael eu postio ar dudalen Facebook y grwp er mwyn pleidleisio ar gyfer enillydd (@Aberystwyth Fantasy and Science Fiction Society) Dyddiadau allweddol: Ceisiadau ar gyfer y gystadleuaeth - 21ain Medi tan 1af Hydref Pleidleisio a chyhoeddi'r enillydd - 4ydd Hydref

Sut i Ymuno
Mae angen i chi e-bostio eich ceisiadau at e-bost y gymdeithas (scty228@aber.ac.uk), yna cânt eu postio ar dudalen Facebook y grwp, er mwyn pleidleisio ar gyfer enillydd (@Aberystwyth Fantasy and Science Fiction Society)

Adnoddau cyfranogwyr
Eich dewis o gyfrwng: pensil, papur, dillad, recordydd llais, paent, beth bynnag sydd wrth law.

More Events

Autumn By-Elections – Voting
19th-23rd October
Online
Vote in the Autumn By-Elections!
Is-Etholiadau’r Hydref - Pleidleisio
19th-23rd October
Ar-lein
Pleidleisiwch yn Is-Etholiadau’r Hydref!
Astrid Investigates - A Flying Bridge Theatre audio drama
22nd October
http://www.flyingbridgetheatre.co.uk/astrid-investigates.html
Yn gyfuniad o Bond a Marple, gyda mymryn o Poirot a Spade ar ei ben, mae'r Ditectif Preifat Astrid Price ar ymgyrch i ddal ei gelynion o'i fflat ar ben y siop sglods yng Nghasnewydd.
Astrid Investigates - A Flying Bridge Theatre audio drama
22nd October
http://www.flyingbridgetheatre.co.uk/astrid-investigates.html
Part Bond, part Marple, with a squirt of Poirot and Spade on top, Private Investigator Astrid Price is on a foe-foiling mission from her bed-sit above a chippy in Newport.
Autumn By-Elections – Results
23rd October
Via the AberSU Website
Results of the Autumn By-Elections
Is-Etholiadau’r Hydref - Canlyniadau
23rd October
Trwy Wefan UMAber
Canlyniadau Is-Etholiadau’r Hydref
Amendments Deadline
26th October
Via the AberSU Website
Amend student submitted ideas on what AberSU believes and works on.
Dyddiad cau ar gyfer Gwelliannau
26th October
Trwy Wefan UMAber
Cyfle i newid syniadau a gyflwynwyd gan fyfyrwyr ar yr hyn y mae UMAber yn credu ynddo ac yn gweithio arno.
Astrid Investigates - A Flying Bridge Theatre audio drama
29th October
http://www.flyingbridgetheatre.co.uk/astrid-investigates.html
Yn gyfuniad o Bond a Marple, gyda mymryn o Poirot a Spade ar ei ben, mae'r Ditectif Preifat Astrid Price ar ymgyrch i ddal ei gelynion o'i fflat ar ben y siop sglods yng Nghasnewydd.
Astrid Investigates - A Flying Bridge Theatre audio drama
29th October
http://www.flyingbridgetheatre.co.uk/astrid-investigates.html
Part Bond, part Marple, with a squirt of Poirot and Spade on top, Private Investigator Astrid Price is on a foe-foiling mission from her bed-sit above a chippy in Newport.

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576