Yn Aberystwyth am y Nadolig 2019?

Ymunwch â’n swyddogion llawn amser a gwirfoddol am ddiodydd a byrbrydau yn ogystal â chyfle i gwrdd â myfyrwyr sy’n aros dros y Nadolig. Dyma’ch cyfle i drefnu a chanfod pethau cyffrous sy’n digwydd dros y gwyliau yn ogystal â’r cymorth sydd ar gael.

More Events

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576