Hyfforddiant Cynorthwyydd Tywys Cymunedol

Cynorthwyydd Tywys Cymunedol yw aelod o’r cyhoedd sydd wedi cael ei hyfforddi i gynnig cymorth diogel i berson dall neu sydd â nam ar ei olwg, yn ystod eu bywyd bob dydd neu fel rhan o’u swydd.

Mae Tywys gan Gynorthwyydd yn dechneg gydnabyddedig a ddatblygwyd gan sefydliad y Cwn Tywys ac RNIB fel ffordd o helpu pobl sydd wedi colli eu golwg i symud o gwmpas y lle’n ddiogel.

Ni chodir tâl ar gyfer y cwrs, ac nid oes unrhyw ofynion amser y tu hwnt i’r cwrs ei hun; fodd bynnag, mae’n bosib y byddwch chi am symud ymlaen i’r lefel nesaf a bod yn Wirfoddolwr Tywys.

Ar ôl cyflwyno pawb, bydd cyfle i’r rheiny sy’n cymryd rhan i gael profiad o sut beth yw byw gyda gwahanol fathau o golli golwg. Wedyn byddant yn cael eu dysgu sut i gyfathrebu â rhywun sydd â nam ar ei olwg a’u tywys nhw’n ddiogel. Mae hyn yn cynnwys mynd drwy ddrysau, mynd i fyny ac i lawr grisiau, yn ogystal â mynd i mewn ac allan o geir a.y.b. Mae’r elfen hon o’r cwrs yn cynnwys ymarferion â mwgwd am eich llygaid, ac o’r herwydd mae angen i chi wisgo esgidiau synhwyrol.

Mae lleoedd wedi’u cyfyngu i 12 o bobl ar gyfer pob sesiwn.

Archbwch le nawr

More Events

AberSU Virtual Freshers Fair
21st-25th September
Online
Every day between 10:00-12:00 and 14:00-16:00 from Monday 21st – Friday 25th September our club and society committee members will be on hand for you to meet and chat.
Ffair y Glas Rithwir UMAber
21st-25th September
Ar-lein
Bob dydd rhwng 10:00-12:00 a 14:00-16:00, o bwyllgorau ein clybiau a'n cymdeithasau’n barod i chi ymuno â nhw ar gyfer ein Ffair y Glas Rithwir gyntaf erioed.
Ioga
21st September
Ar-lein - Zoom
Ymunwch â'r Gymdeithas Ioga ar gyfer un o'i sesiynau!
Yoga
21st September
Online - Zoom
Join the Yoga Society for one of their sessions!
Competition - Fantasy and Sci-fi Art Competition
21st September - 1st October
Online
Our Fantasy and Science Fiction society are setting you a challenge...
Competition - Write your own play!
21st-28th September
Online
The Nomadic Players are hosting a play writing competition.
Cystadleuaeth - Ysgrifennwch eich drama eich hun!
21st-28th September
Ar-lein
Mae'r Nomadic Players yn cynnal cystadleuaeth ysgrifennu drama.
Cystadleuaeth / Competition - Fantasy and Sci-fi Art Competition
21st September - 1st October
Ar-lein
Mae ein Cymdeithas Ffantasi a Ffuglen Wyddonol yn gosod her i chi...
Introduction to British Sign Language
21st September
Online - Zoom
Join AberBSL for an introduction to the basics.
Introduction to British Sign Language CY
21st September
Ar-lein - Zoom
Ymunwch ag AberBSL am gyflwyniad i'r pethau sylfaenol.

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576