Hyfforddiant Atal Hunanladdiad

Mae'r hyfforddiant hwn yn rhoi sylw i’r camau ymarferol y gellir eu cymryd i leihau'r risg o hunanladdiad, arwyddion posibl y gallai rhywun fod mewn perygl a sut i gysylltu ag eraill yn effeithiol i helpu.

Am fwy o wybodaeth, ewch i www.umaber.co.uk/hyfforddiantllesiant.

Mae'r gweithdy hwn yn rhan o gais llwyddiannus gan Undeb y Myfyrwyr i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i gyflwyno Hyfforddiant Sgiliau Atal Hunanladdiad a Gwydnwch ar draws y campws.

Archebwch le nawr

More Events

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576