Ffair yr UM - Dydd Mawrth

Mae'n debyg mai Ffair yr UM yw digwyddiad mwyaf y flwyddyn.

Fe’i cynhelir ddydd Llun a dydd Mawrth, 23 a 24 Medi, 9:30 am - 4pm mewn pabell fawr ger Undeb y Myfyrwyr.

 

Pam ddylwn i ddod?

  1. STWFF AM DDIM - talebau, nwyddau am ddim, losin, teisennau, cardiau SIM gyda chredyd o £5 am ddim
  2. 50 o Glybiau Chwaraeon - cewch ddarganfod eich angerdd, ymuno â'r tîm,  a rhoi cynnig ar wahanol gampau cyn i chi ymuno
  3. 70 o Gymdeithasau - gwnewch ffrindiau â phobl mae gennych chi eisoes gymaint yn gyffredin â nhw!

 

DEWCH AR Y DDAU DDIWRNOD

Bydd pob diwrnod yn gymysgedd o WAHANOL fusnesau, clybiau chwaraeon, cymdeithasau a mudiadau lleol.

Ar bob diwrnod, bydd clybiau chwaraeon a chymdeithasau’n cynnal llwyth o weithgareddau hwyl y tu allan; maes tanio, ymladd marchogion, cerdded rhaff lac, ‘airsoft’ - a llawer mwy!

Mae'r awr gyntaf yn awr dawel - nid felly’r gweddill :)

 

PWY SYDD YMA HEDDIW?

CLYBIAU A CHYMDEITHASAU BUSNESAU, LLEOL AC ELUSENNAU
Abercoustic Aberystwyth Masonic Club
ACOG BBC (Sesh)
Aerial Fitness Bestway Ltd (well Pharmacy)
Anime Byrgyr
Archery Café Fotune Ltd Starbucks
ASM Cambria Student Rooms
Bee Conservation CCR
Beer Pong  Ceredigion County Council
Boat Club Church Surgery
Bright Spark: The Entrepreneur Society Cliff Railway
Canoe Custom Cumru
Cartoon and Comins Denbighshire Citizens Advice – Gambling Support Service
Caving Health Board (2 stalls, 1 paid, 1free) - canclled
Chess Homes for Students
CompSoc Little Devli's Café
Conservative Association MC taxi
Criminology Menningitis Research Foundation (MRF)
Crisis and Model UN My Dentist
CU National Library of Wales
Dance Sport Rotaract Club Aberystwyth
DIGS League RSPB Cymru
Dodgeball Rummers
Dogs Sebreeze Student Accommodation
English and Creative Writing Sevens Taxi
Erasmus and International Exchange St Michaels Church
Fantasy & Science Fiction Ultracomida Aberystwyth
Fencing UWAS (University Wales Air Squadron)
Foxes in Bathrobes Wales Universities Officers@ Training Corps
Futsal WhyNot
GeogSoc Woodland Trust
Gymnastics  
Handball  
Hiking  
Karate  
Kickboxing  
Knitting  
Korfball  
KPOP  
Labour  
LawSoc  
Marie Curie  
Marine  
MathSoc  
Medieval Re-enactment  
Men's Basketball  
Mountain Biking  
Mountaineering  
Outtakes  
Panthers Street Dance   
Physics and Astronomy  
Plaid Ifanc  
Psycology Society  
Rugby League  
Snow  
Squash  
SSAGO  
St John Links  
Sub Aqua  
Sustainability  
Taekwondo   
Tickled Pink  
Ultimate Frisbee  
Underwater Hockey   
VegSoc  
WarpSoc  
Womens Basketball  
Women's Rugby  
Wrestling  
WWF  

More Events

Voting - Autumn By-Elections
14th-18th October
Parth Chwaraeon a Chymdeithasau
14th October
Picture House
Sports and Societies Zone
14th October
Picture House
Academic Zone
15th October
Picture House
Parth Academaidd
15th October
Picture House
Cyflwyniad Llesiant - Pryder & phanig
16th October
IBERS – 0.31
Wellbeing Presentation - Anxiety & panic
16th October
IBERS – 0.31
Wellbeing Presentation - Mindful mood boost
16th October
Llandinam – B20
Parth Diwylliant Cymreig
16th October
Ystafell 1
Welsh Culture Zone
16th October
Room 1
Hyfforddiant Sgiliau Gwydnwch
17th October
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr.
Mae'r hyfforddiant hwn yn ystyried beth yw gwydnwch a pham ei fod yn bwysig; mae hefyd yn rhoi i'r rhai sy’n cymryd rhan y sgiliau angenrheidiol i gryfhau a gwella eu gwydnwch emosiynol.
Resilience Skills Training
17th October
This training explores what resilience is, why it is important and gives all participants the skills to build and improve their emotional resilience.
Parth Llesiant
17th October
Picture House
Wellbeing Zone
17th October
Picture House
Your Ideas Deadline
21st October
Cyflwyniad Llesiant - Hwyliau Isel ac Iselder
23rd October
Llandinam – B20
Wellbeing Presentation - Low Mood & depression
23rd October
LLandinam – B20
Hyfforddiant Sgiliau Gwydnwch
24th October
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr.
Mae'r hyfforddiant hwn yn ystyried beth yw gwydnwch a pham ei fod yn bwysig; mae hefyd yn rhoi i'r rhai sy’n cymryd rhan y sgiliau angenrheidiol i gryfhau a gwella eu gwydnwch emosiynol.
Resilience Skills Training
24th October
Meeting Room 1, Students' Union Building
This training explores what resilience is, why it is important and gives all participants the skills to build and improve their emotional resilience.
Amendments Deadline
28th October
Homecoming 2019
2nd November
Senedd
4th November
Prif Ystafell
Hyfforddiant Sgiliau Gwydnwch
5th November
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr.
Mae'r hyfforddiant hwn yn ystyried beth yw gwydnwch a pham ei fod yn bwysig; mae hefyd yn rhoi i'r rhai sy’n cymryd rhan y sgiliau angenrheidiol i gryfhau a gwella eu gwydnwch emosiynol.
Resilience Skills Training
5th November
Meeting Room 1, Students' Union Building
This training explores what resilience is, why it is important and gives all participants the skills to build and improve their emotional resilience.
Cyflwyniad Llesiant - Pryder & phanig
6th November
IBERS – 0.31
Wellbeing Presentation - Anxiety & panic
6th November
IBERS – 0.31
Hyfforddiant Atal Hunanladdiad
7th November
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr.
Mae'r hyfforddiant hwn yn rhoi sylw i’r camau ymarferol y gellir eu cymryd i leihau'r risg o hunanladdiad, arwyddion posibl y gallai rhywun fod mewn perygl a sut i gysylltu ag eraill yn effeithiol i helpu.
Suicide Prevention Training
7th November
Meeting Room 1, Students' Union Building
This training explores practical actions that can be taken to reduce the risk of suicide, potential signs that someone may be at risk and how to effectively link others to help.
Aber Challenge
8th-10th November
Aberystwyth Students' Union
Opportunities Office of Aber Student’s Union is excited to announce a brand new event: ‘Aber Challenge’, which will be held on the 8th-10th of November.
Sialens Aber
8th-10th November
Undeb Myfyrwyr Aberystwyth
Mae Swyddfa Cyfleoedd Undeb Myfyrwyr Aber yn teimlo’n gyffrous i gyhoeddi digwyddiad newydd sbon: 'Sialens Aber', a gynhelir ar yr 8fed - 10fed o Dachwedd.
Hyfforddiant Atal Hunanladdiad
8th November
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr.
Mae'r hyfforddiant hwn yn rhoi sylw i’r camau ymarferol y gellir eu cymryd i leihau'r risg o hunanladdiad, arwyddion posibl y gallai rhywun fod mewn perygl a sut i gysylltu ag eraill yn effeithiol i helpu.
Suicide Prevention Training
8th November
Meeting Room 1, Students' Union Building
This training explores practical actions that can be taken to reduce the risk of suicide, potential signs that someone may be at risk and how to effectively link others to help.
Parth Chwaraeon a Chymdeithasau
11th November
Picture House
Sports and Societies Zone
11th November
Picture House
Academic Zone
12th November
Picture House
Parth Academaidd
12th November
Picture House
Cyflwyniad Llesiant - Rheoli newid yn dda
13th November
IBERS – 0.31
Wellbeing Presentation - Low Mood & depression
13th November
LLandinam – B20
Hyfforddiant Atal Hunanladdiad
13th November
Mae'r hyfforddiant hwn yn rhoi sylw i’r camau ymarferol y gellir eu cymryd i leihau'r risg o hunanladdiad, arwyddion posibl y gallai rhywun fod mewn perygl a sut i gysylltu ag eraill yn effeithiol i helpu.
Suicide Prevention Training
13th November
Meeting Room 1, Students' Union Building
This training explores practical actions that can be taken to reduce the risk of suicide, potential signs that someone may be at risk and how to effectively link others to help.
Parth Diwylliant Cymreig
13th November
Ystafell 1
Welsh Culture Zone
13th November
Room 1
Hyfforddiant Sgiliau Gwydnwch
14th November
Mae'r hyfforddiant hwn yn ystyried beth yw gwydnwch a pham ei fod yn bwysig; mae hefyd yn rhoi i'r rhai sy’n cymryd rhan y sgiliau angenrheidiol i gryfhau a gwella eu gwydnwch emosiynol.
Resilience Skills Training
14th November
Meeting Room 1, Students' Union Building
This training explores what resilience is, why it is important and gives all participants the skills to build and improve their emotional resilience.
Parth Llesiant
14th November
Picture House
Wellbeing Zone
14th November
Picture House
Your Ideas Deadline
18th November
Cyflwyniad Llesiant - Pryder & phanig
20th November
IBERS – 0.31
Wellbeing Presentation - Anxiety & panic
20th November
IBERS – 0.31
Wellbeing Presentation - Lifestyle at University
20th November
Hugh Owen – C43
Bystander Intervention Training
20th November
Meeting Room 1, Students' Union Building
This training will help students recognise sexual harassment and abuse, and give them the skills and confidence to respond appropriately. It also looks at changing cultural norms that condone sexism and harassment.
Hyfforddiant Gwyliedydd Gweithredol
20th November
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr.
Bydd yr hyfforddiant hwn yn helpu myfyrwyr i ddynodi beth yw aflonyddu a cham-drin rhywiol, ac yn rhoi'r sgiliau a'r hyder iddynt i ymateb yn briodol. Mae hefyd yn rhoi sylw i newid normau diwylliannol sy'n goddef rhywiaeth ac aflonyddu.
Ffair Dai
21st November
Undeb Myfyrwyr
Housing Fair
21st November
Students' Union
Hyfforddiant Sgiliau Gwydnwch
22nd November
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr.
Mae'r hyfforddiant hwn yn ystyried beth yw gwydnwch a pham ei fod yn bwysig; mae hefyd yn rhoi i'r rhai sy’n cymryd rhan y sgiliau angenrheidiol i gryfhau a gwella eu gwydnwch emosiynol.
Resilience Skills Training
22nd November
Meeting Room 1, Students' Union Building
This training explores what resilience is, why it is important and gives all participants the skills to build and improve their emotional resilience.
Amendments Deadline
25th November
Hyfforddiant Sgiliau Gwydnwch
25th November
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr.
Mae'r hyfforddiant hwn yn ystyried beth yw gwydnwch a pham ei fod yn bwysig; mae hefyd yn rhoi i'r rhai sy’n cymryd rhan y sgiliau angenrheidiol i gryfhau a gwella eu gwydnwch emosiynol.
Resilience Skills Training
25th November
This training explores what resilience is, why it is important and gives all participants the skills to build and improve their emotional resilience.
Cyflwyniad Llesiant - Hwb ystyriol i’r hwyliau
27th November
Llandinam – B20
Cyflwyniad Llesiant - Hwyliau Isel ac Iselder
27th November
Llandinam – B20
Cyflwyniad Llesiant - Rheoli emosiynau
27th November
Hugh Owen – C43
Wellbeing Presentation - Mindful mood boost
27th November
Llandinam – B20
Wellbeing Presentation - Regulating emotions
27th November
Hugh Owen – C43
Bystander Intervention Training
27th November
Meeting Room 1, Students' Union Building
This training will help students recognise sexual harassment and abuse, and give them the skills and confidence to respond appropriately. It also looks at changing cultural norms that condone sexism and harassment.
Hyfforddiant Gwyliedydd Gweithredol
27th November
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr.
Bydd yr hyfforddiant hwn yn helpu myfyrwyr i ddynodi beth yw aflonyddu a cham-drin rhywiol, ac yn rhoi'r sgiliau a'r hyder iddynt i ymateb yn briodol. Mae hefyd yn rhoi sylw i newid normau diwylliannol sy'n goddef rhywiaeth ac aflonyddu.
Hyfforddiant Atal Hunanladdiad
28th November
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr.
Mae'r hyfforddiant hwn yn rhoi sylw i’r camau ymarferol y gellir eu cymryd i leihau'r risg o hunanladdiad, arwyddion posibl y gallai rhywun fod mewn perygl a sut i gysylltu ag eraill yn effeithiol i helpu.
Suicide Prevention Training
28th November
Meeting Room 1, Students' Union Building
This training explores practical actions that can be taken to reduce the risk of suicide, potential signs that someone may be at risk and how to effectively link others to help.
The Big Meeting
2nd December
Main Room
Y Cyfarfod Mawr
2nd December
Prif Ystafell
Cyflwyniad Llesiant - Hwyliau Isel ac Iselder
4th December
Llandinam – B20
Cyflwyniad Llesiant - Pryder & phanig
4th December
IBERS – 0.31
Wellbeing Presentation - Anxiety & panic
4th December
IBERS – 0.31
Wellbeing Presentation - Low Mood & depression
4th December
LLandinam – B20
Wellbeing Presentation - Preparing for exams
4th December
Hugh Owen – C65
Cyflwyniad Llesiant - Rheoli emosiynau
8th January
Hugh Owen – C43
Wellbeing Presentation - Preparing for exams
8th January
Hugh Owen – C65
Wellbeing Presentation - Regulating emotions
8th January
Hugh Owen – C43
Canines on Campus - Exam De-Stress Week
10th January
Picturehouse
Wellbeing Presentation - Mindful mood boost
15th January
Llandinam – B20
Cyflwyniad Llesiant - Pryder & phanig
22nd January
IBERS – 0.31
Wellbeing Presentation - Anxiety & panic
22nd January
IBERS – 0.31
Cyflwyniad Llesiant - Hwyliau Isel ac Iselder
29th January
Llandinam – B20
Wellbeing Presentation - Low Mood & depression
29th January
LLandinam – B20
Parth Chwaraeon a Chymdeithasau
3rd February
Picture House
Sports and Societies Zone
3rd February
Picture House
Academic Zone
4th February
Picture House
Parth Academaidd
4th February
Picture House
Cyflwyniad Llesiant - Pryder & phanig
5th February
IBERS – 0.31
Wellbeing Presentation - Anxiety & panic
5th February
IBERS – 0.31
Wellbeing Presentation - Mindful mood boost
5th February
Llandinam – B20
Parth Diwylliant Cymreig
5th February
Ystafell 1
Welsh Culture Zone
5th February
Room 1
Parth Llesiant
6th February
Picture House
Wellbeing Zone
6th February
Picture House
Your Ideas Deadline
10th February
Cyflwyniad Llesiant - Rheoli newid yn dda
12th February
IBERS – 0.31
#Superteams2020
14th-23rd February
Amendments Deadline
17th February
Cyflwyniad Llesiant - Hwyliau Isel ac Iselder
19th February
Llandinam – B20
Wellbeing Presentation - Lifestyle at University
19th February
Hugh Owen – C43
Wellbeing Presentation - Low Mood & depression
19th February
LLandinam – B20
Senedd
24th February
Prif Ystafell
Cyflwyniad Llesiant - Pryder & phanig
26th February
IBERS – 0.31
Cyflwyniad Llesiant - Rheoli emosiynau
26th February
Hugh Owen – C43
Wellbeing Presentation - Anxiety & panic
26th February
IBERS – 0.31
Wellbeing Presentation - Regulating emotions
26th February
Hugh Owen – C43
Parth Chwaraeon a Chymdeithasau
2nd March
Picture House
Sports and Societies Zone
2nd March
Picture House
Academic Zone
3rd March
Picture House
Parth Academaidd
3rd March
Picture House
Cyflwyniad Llesiant - Pryder & phanig
4th March
IBERS – 0.31
Parth Diwylliant Cymreig
4th March
Ystafell 1
Welsh Culture Zone
4th March
Room 1
Parth Llesiant
5th March
Picture House
Wellbeing Zone
5th March
Picture House
Voting - Spring Elections
9th-13th March
Canines on Campus - Voting Week
11th March
Picturehouse
Canlyniadau - Etholiadau’r Gwanwyn
13th March
Prif Ystafell
Results - Spring Elections
13th March
Main Room
Amendments Deadline
16th March
Cyflwyniad Llesiant - Pryder & phanig
18th March
IBERS – 0.31
Wellbeing Presentation - Mindful mood boost
18th March
Llandinam – B20
Varsity 2020
21st March
Senedd
23rd March
Prif Ystafell
Wellbeing Presentation - Preparing for exams
22nd April
Hugh Owen – C65
Cyflwyniad Llesiant - Pryder & phanig
29th April
IBERS – 0.31
Cyflwyniad Llesiant - Rheoli emosiynau
6th May
Hugh Owen – C43