Ffair yr UM - Dydd Mawrth

Mae'n debyg mai Ffair yr UM yw digwyddiad mwyaf y flwyddyn.

Fe’i cynhelir ddydd Llun a dydd Mawrth, 23 a 24 Medi, 9:30 am - 4pm mewn pabell fawr ger Undeb y Myfyrwyr.

 

Pam ddylwn i ddod?

  1. STWFF AM DDIM - talebau, nwyddau am ddim, losin, teisennau, cardiau SIM gyda chredyd o £5 am ddim
  2. 50 o Glybiau Chwaraeon - cewch ddarganfod eich angerdd, ymuno â'r tîm,  a rhoi cynnig ar wahanol gampau cyn i chi ymuno
  3. 70 o Gymdeithasau - gwnewch ffrindiau â phobl mae gennych chi eisoes gymaint yn gyffredin â nhw!

 

DEWCH AR Y DDAU DDIWRNOD

Bydd pob diwrnod yn gymysgedd o WAHANOL fusnesau, clybiau chwaraeon, cymdeithasau a mudiadau lleol.

Ar bob diwrnod, bydd clybiau chwaraeon a chymdeithasau’n cynnal llwyth o weithgareddau hwyl y tu allan; maes tanio, ymladd marchogion, cerdded rhaff lac, ‘airsoft’ - a llawer mwy!

Mae'r awr gyntaf yn awr dawel - nid felly’r gweddill :)

 

PWY SYDD YMA HEDDIW?

CLYBIAU A CHYMDEITHASAU BUSNESAU, LLEOL AC ELUSENNAU
Abercoustic Aberystwyth Masonic Club
ACOG BBC (Sesh)
Aerial Fitness Bestway Ltd (well Pharmacy)
Anime Byrgyr
Archery Café Fotune Ltd Starbucks
ASM Cambria Student Rooms
Bee Conservation CCR
Beer Pong  Ceredigion County Council
Boat Club Church Surgery
Bright Spark: The Entrepreneur Society Cliff Railway
Canoe Custom Cumru
Cartoon and Comins Denbighshire Citizens Advice – Gambling Support Service
Caving Health Board (2 stalls, 1 paid, 1free) - canclled
Chess Homes for Students
CompSoc Little Devli's Café
Conservative Association MC taxi
Criminology Menningitis Research Foundation (MRF)
Crisis and Model UN My Dentist
CU National Library of Wales
Dance Sport Rotaract Club Aberystwyth
DIGS League RSPB Cymru
Dodgeball Rummers
Dogs Sebreeze Student Accommodation
English and Creative Writing Sevens Taxi
Erasmus and International Exchange St Michaels Church
Fantasy & Science Fiction Ultracomida Aberystwyth
Fencing UWAS (University Wales Air Squadron)
Foxes in Bathrobes Wales Universities Officers@ Training Corps
Futsal WhyNot
GeogSoc Woodland Trust
Gymnastics  
Handball  
Hiking  
Karate  
Kickboxing  
Knitting  
Korfball  
KPOP  
Labour  
LawSoc  
Marie Curie  
Marine  
MathSoc  
Medieval Re-enactment  
Men's Basketball  
Mountain Biking  
Mountaineering  
Outtakes  
Panthers Street Dance   
Physics and Astronomy  
Plaid Ifanc  
Psycology Society  
Rugby League  
Snow  
Squash  
SSAGO  
St John Links  
Sub Aqua  
Sustainability  
Taekwondo   
Tickled Pink  
Ultimate Frisbee  
Underwater Hockey   
VegSoc  
WarpSoc  
Womens Basketball  
Women's Rugby  
Wrestling  
WWF  

More Events

Parth Chwaraeon a Chymdeithasau
2nd March
Picture House
Sports and Societies Zone
2nd March
Picture House
Academic Zone
3rd March
Picture House
Parth Academaidd
3rd March
Picture House
Hyfforddiant Sgiliau Gwydnwch
4th March
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr.
Mae'r hyfforddiant hwn yn ystyried beth yw gwydnwch a pham ei fod yn bwysig; mae hefyd yn rhoi i'r rhai sy’n cymryd rhan y sgiliau angenrheidiol i gryfhau a gwella eu gwydnwch emosiynol.
Resilience Skills Training
4th March
Meeting Room 1, Students' Union Building
This training explores what resilience is, why it is important and gives all participants the skills to build and improve their emotional resilience.
Cyflwyniad Llesiant - Pryder & phanig
4th March
IBERS – 0.31
Parth Diwylliant Cymreig
4th March
Ystafell 1
Welsh Culture Zone
4th March
Room 1
Parth Llesiant
5th March
Picture House
Wellbeing Zone
5th March
Picture House
Voting - Spring Elections
9th-13th March
Canines on Campus - Voting Week
11th March
Picturehouse
Canlyniadau - Etholiadau’r Gwanwyn
13th March
Prif Ystafell
Results - Spring Elections
13th March
Main Room
Amendments Deadline
16th March
Cyflwyniad Llesiant - Pryder & phanig
18th March
IBERS – 0.31
Wellbeing Presentation - Mindful mood boost
18th March
Llandinam – B20
Hyfforddiant Sgiliau Gwydnwch
19th March
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr.
Mae'r hyfforddiant hwn yn ystyried beth yw gwydnwch a pham ei fod yn bwysig; mae hefyd yn rhoi i'r rhai sy’n cymryd rhan y sgiliau angenrheidiol i gryfhau a gwella eu gwydnwch emosiynol.
Resilience Skills Training
19th March
Meeting Room 1, Students' Union Building
This training explores what resilience is, why it is important and gives all participants the skills to build and improve their emotional resilience.
GWYL GYMDEITHASAU
21st March
Mangor
Mae’n bleser gan Undeb Myfyrwyr Aberystwyth, ynghyd ag Undeb Myfyrwyr Bangor, gyhoeddi GWYL GYMDEITHASAU newydd sbon!
SOCIETIES FESTIVAL
21st March
Bangor
Aberystwyth Students' Union along with Bangor Students' Union are happy to announce a brand new SOCIETIES FESTIVAL!
Varsity 2020
21st March
Senedd
23rd March
Prif Ystafell
Hyfforddiant Atal Hunanladdiad
24th March
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr
Mae'r hyfforddiant hwn yn rhoi sylw i’r camau ymarferol y gellir eu cymryd i leihau'r risg o hunanladdiad, arwyddion posibl y gallai rhywun fod mewn perygl a sut i gysylltu ag eraill yn effeithiol i helpu.
Suicide Prevention Training
24th March
Meeting Room 1, Students' Union Building
This training explores practical actions that can be taken to reduce the risk of suicide, potential signs that someone may be at risk and how to effectively link others to help.
Bystander intervention training
25th March
Meeting Room 4, AberSU
Hyfforddiant Gwyliedydd Gweithredol
25th March
Ystafell gyfarfod 4, UMAber
Hyfforddiant Atal Hunanladdiad
25th March
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr
Mae'r hyfforddiant hwn yn rhoi sylw i’r camau ymarferol y gellir eu cymryd i leihau'r risg o hunanladdiad, arwyddion posibl y gallai rhywun fod mewn perygl a sut i gysylltu ag eraill yn effeithiol i helpu.
Suicide Prevention Training
25th March
Meeting Room 1, Students' Union Building
This training explores practical actions that can be taken to reduce the risk of suicide, potential signs that someone may be at risk and how to effectively link others to help.
Hyfforddiant Gwyliedydd Gweithredol
25th March
Ystafell gyfarfod 4, UMAber
Hyfforddiant Atal Hunanladdiad
26th March
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr
Mae'r hyfforddiant hwn yn rhoi sylw i’r camau ymarferol y gellir eu cymryd i leihau'r risg o hunanladdiad, arwyddion posibl y gallai rhywun fod mewn perygl a sut i gysylltu ag eraill yn effeithiol i helpu.
Suicide Prevention Training
26th March
Meeting Room 1, Students' Union Building
This training explores practical actions that can be taken to reduce the risk of suicide, potential signs that someone may be at risk and how to effectively link others to help.
Wellbeing Presentation - Preparing for exams
22nd April
Hugh Owen – C65
Chester - Student Day Trips
25th April
Chester
Cyflwyniad Llesiant - Pryder & phanig
29th April
IBERS – 0.31
Hyfforddiant Sgiliau Gwydnwch
5th May
Ystafell gyfarfod 4, Adeilad Undeb y Myfyrwyr.
Mae'r hyfforddiant hwn yn ystyried beth yw gwydnwch a pham ei fod yn bwysig; mae hefyd yn rhoi i'r rhai sy’n cymryd rhan y sgiliau angenrheidiol i gryfhau a gwella eu gwydnwch emosiynol.
Resilience Skills Training
5th May
Meeting Room 4, Students' Union Building
This training explores what resilience is, why it is important and gives all participants the skills to build and improve their emotional resilience.
Hyfforddiant Atal Hunanladdiad
5th May
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr
Mae'r hyfforddiant hwn yn rhoi sylw i’r camau ymarferol y gellir eu cymryd i leihau'r risg o hunanladdiad, arwyddion posibl y gallai rhywun fod mewn perygl a sut i gysylltu ag eraill yn effeithiol i helpu.
Suicide Prevention Training
5th May
Meeting Room 1, Students' Union Building
This training explores practical actions that can be taken to reduce the risk of suicide, potential signs that someone may be at risk and how to effectively link others to help.
Cyflwyniad Llesiant - Rheoli emosiynau
6th May
Hugh Owen – C43
Hyfforddiant Sgiliau Gwydnwch
6th May
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr.
Mae'r hyfforddiant hwn yn ystyried beth yw gwydnwch a pham ei fod yn bwysig; mae hefyd yn rhoi i'r rhai sy’n cymryd rhan y sgiliau angenrheidiol i gryfhau a gwella eu gwydnwch emosiynol.
Resilience Skills Training
6th May
Meeting Room 1, Students' Union Building
This training explores what resilience is, why it is important and gives all participants the skills to build and improve their emotional resilience.
Hyfforddiant Sgiliau Gwydnwch
7th May
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr.
Mae'r hyfforddiant hwn yn ystyried beth yw gwydnwch a pham ei fod yn bwysig; mae hefyd yn rhoi i'r rhai sy’n cymryd rhan y sgiliau angenrheidiol i gryfhau a gwella eu gwydnwch emosiynol.
Resilience Skills Training
7th May
Meeting Room 1, Students' Union Building
This training explores what resilience is, why it is important and gives all participants the skills to build and improve their emotional resilience.
Hyfforddiant Atal Hunanladdiad
8th May
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr
Mae'r hyfforddiant hwn yn rhoi sylw i’r camau ymarferol y gellir eu cymryd i leihau'r risg o hunanladdiad, arwyddion posibl y gallai rhywun fod mewn perygl a sut i gysylltu ag eraill yn effeithiol i helpu.
Suicide Prevention Training
8th May
Meeting Room 1, Students' Union Building
This training explores practical actions that can be taken to reduce the risk of suicide, potential signs that someone may be at risk and how to effectively link others to help.