Womens Rugby

 

 

Join

Please log in to join this organisation.

 

 

 

 

Women's Rugby is a club for both beginners and experienced players to have fun and enjoy the sport.
 

 

Aberystwyth University Women's Rugby

Welcome!! Croeso!!

 
If you're looking for fun, friends and foolery come and give rugby a try!
 
We cater for all abilities with the majority of new-comers never having touched a rugby ball before! However, with dedicated training sessions and encouragement from a great team then you'll quickly learn everything there is to know about the beautiful game! If you're an experienced player, then you'll have already found your love for the game and the older members will be able to challenge you still and continue improving whilst being an asset in the first few games whilst beginners are still finding their feet. 
 
Our main training sessions are as follows: 5:00-6:00pm on Fridays and 11-12:00 om Sundays on the Astroturf outside of the university sports centre.
If you have any queries feel free to message or email our President Heidi Atkins on hea9@aber.ac.uk, or our Captain Megan Condliffe on mac112@aber.ac.uk.
 
We are currently being coached by our WRU officer at the University, Llyr Thomas, a fully qualified WRU coach who also plays for the local Aberystwyth team and Nick Boudier an experienced rugby player and coach. We are hoping that with their expertise and guidance, we are able to continue to grow and develop as a team, ready for starting our matches in the BUCS league this year! They have already proven to better our skills with their consitent dedication to our team, pushing us weekly to try new things and arrange alternative sessions for us, concentrating on different aspects of rugby. We are looking forward to having them guide us throughout the year and work closely with us during the upcoming seasons. 
 
We have weekly games provided by the BUCS League for which we are in Western 3. All games are played on Wednesdays at 2pm and the fixtures for the coming year can be found at http://www.bucs.org.uk/bucscore/TeamProfile.aspx?id=3159&sport=Rugby%20Union&institution=Aberystwyth%20University
 
But it's not all about the rugby - weekly socials are amazing too! Social nights are on Wednesday evenings, the main uni night out for all sports teams, and vary in locations depending on sponsorship and drinks deals. Even if you don't want to drink, you are more than welcome to come out because we are all part of a team and want everyone to enjoy themselves. We also host regular sober socials if you fancy a break from a heavy night out, so feel free to come along! Our weekly socials are usually themed night, such as army, Toy Story and grannies, where everyone likes to get stuck in to try and get the best outfit.
 
Membership prices consist of £45 a year, and this covers insurance, participation in BUCS scheduled games, use of all university facilities and transport costs to games. You will also need to buy Team Aber Insurance which is £4 (you will only need to buy this once and are able to sign up to as many clubs and societies as you wish).
 
For more information and general banter please see our Facebook and Twitter pages:
 
 
 
 
https://www.instagram.com/aberuniwomensrugby/ 
 
The committee this year (2020/2021) are:
Heidi Atkins - Pesident - hea9
Rose Williams - Vice President - row30
Megan Condliffe - Captain - mac112
Elsa Llewellyn - Vice Captain - ell39
Anil Campbell - Secretary - anc62
Cora Jones - Treasurer - coj17
Liv Carter - Social Secretary - lic46
Kim McKitton - Social Secretary - kim36
 
If you would like anymore info please don't hesitate to contact us, we're all a friendly bunch! Alternatively, turn up to any training session and give it a go!
 
Rygbi Menywod Prifysgol Aberystwyth

Os ydych yn chwilio am hwyl a ffrindiau, dewch i roi ymgais ar rygbi!

Rydym yn darparu ar gyfer pob lefel, gyda'r mwyafrif o'r myfyrwyr newydd byth wedi cyffwrdd pêl rygbi o'r blaen! Fodd bynnag, gyda sesiynau hyfforddi pwrpasol ac anogaeth gan dîm gwych, byddwch yn dysgu popeth yn gyflym sydd i'w wybod am y gêm brydferth! Os ydych yn chwaraewr profiadol, byddwch eisoes wedi dod o hyd â'ch gariad ar gyfer y gêm, a bydd aelodau hyn dal yn gallu eich herio chi.

Mae ein prif sesiynau ymarfer yn cael ei cynnal fel hyn: 6.30-8.00yp ar Ddydd Llun yng Nghlwb Rygbi Town Aber; 6.45-8.30yp ar Ddydd Gwener ar yr astroturf y tu-allan i'r ganolfan chwaraeon y brifysgol. Os oes gennych unrhyw ymholiadau mae croeso ichi rhoi neges neu e-bostio ein Llywydd Heidi Atkins: hea9@aber.ac.uk.
Rydym yn cael ein hyfforddi ar hyn o bryd gan ein swyddog Undeb Rygbi Cymru yn y Brifysgol, Llyr Thomas, hyfforddwr WRU cwbl gymwys sydd hefyd yn chwarae i dîm Aberystwyth lleol, Nick Boudier.

Rydym yn gobeithio gyda'u harbenigedd ac eu arweiniad, byddwn yn gallu parhau ,dyfu a datblygu fel tîm i fod yn barod ar gyfer cychwyn ein gemau yn y gynghrair BUCS eleni! Maent eisoes wedi profi i wella ein sgiliau gyda'u dedication parhaol, trwy gwthio ni wythnosol i roi cynnig ar bethau newydd ac yn trefnu sesiynau amgen i ni, gan ganolbwyntio ar wahanol agweddau ar rygbi. Rydym yn edrych ymlaen at gael eu harwain ni ledled y flwyddyn ac yn gweithio'n agos gyda ni yn ystod y tymhorau sydd i ddod.

Mae gennym gemau wythnosol a ddarperir gan y Gynghrair BUCS yr ydym yn mewn Gorllewin 3. Mae'r gemau i gyd yn cael eu chwarae ar Ddydd Mercher am 2yp a gall y gemau ar gyfer y flwyddyn i cael eu gweld ar: http://www.bucs.org.uk/bucscore/TeamProfile.aspx?id=3159&sport=Rugby%20Union&institution=Aberystwyth%20University

Ond nid i gyd am y rygbi ydym - mae ein noson allan wythnosol yn anhygoel hefyd! Mae ein noson allan ar nos Fercher, prif noson y brifysgol ar gyfer dîmau chwaraeon, ac yn amrywio o ran lleoliadau yn dibynnu ar nawdd a diodydd yn delio. Hyd yn oed os nad ydych eisiau yfed, mae croeso i chi ddod allan oherwydd rydym i gyd yn rhan o dîm ac rydym eisiau bawb fwynhau eu hunain. Rydym hefyd yn cynnal noson allan sobr rheolaidd os ydych chi awydd seibiant oddi wrth noson trwm allan, felly mae croeso i chi ddod draw! Fel arfer, mae ein noson allan wythnosol yn dilyn thêm, fel y fyddin, toga a neiniau, lle mae pawb yn hoffi gwneud eich gorau glas i greu'r wisg gorau!

Prisiau Aelodaeth yn cynnwys £ 45 y flwyddyn, ac mae hyn yn cynnwys yswiriant, cymryd rhan mewn gemau BUCS, defnydd o'r holl gyfleusterau prifysgol a chostau cludiant ar gyfer gemau.

Am fwy o wybodaeth a thynnu coes gyffredinol, edrych ar ein tudalennau Facebook a Thrydar:
https://www.facebook.com/AberystwythUniversityWomensRugby?fref=ts

https://www.facebook.com/groups/125475594203710/?fref=ts

https://twitter.com/AberUWR

https://www.instagram.com/aberuniwomensrugby/

Mae'r pwyllgor eleni (2020/2021) ydy:
Heidi Atkins - Llywydd - hea9
Rose Williams - Is-lywydd - row30
Megan Condliffe - Capten - mac112
Elsa Llewellyn - Is Gapten - ell39
Cora Jones - Trysorydd - coj17
Anil Campbell - Ysgrifennydd - anc62
Liv Carter - Ysgrifennydd Cymdeithasol - lic46
Kim McKitton - Ysgrifennydd Cymdeithasol - kim36
 

Os hoffech unrhyw wybodaeth arall, peidiwch ag oedi i gysylltu â ni, rydym ni i gyd yn griw cyfeillgar! Fel arall, dewch at unrhyw sesiwn hyfforddi a rhowch cynnig!
 

Core Documents:

No current events
There are no current news articles.
 

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576