Womens Football

 

 

Join

Please log in to join this organisation.

 

 

 

 

A friendly, successful club that embodies the term Work Hard, Play Hard! Everybody is welcome to become part of AUWFC
 

 

AUWFC

ABERYSTWYTH UNIVERSITY WOMEN’S FOOTBALL CLUB


          

     WELCOME TO OUR PAGE!

All abilities are welcome here at AUWFC, we welcome new players with and without experience in football.

Not only will you get fit but you will boost your social life massively, joining us will be the best decision you've made second to choosing Aber Uni.

We are a hard-working successful team but we make time off the pitch to have fun on our social nights that you won't ever want to miss!! 

It's not all football, throughout the year we participate in events such as; Superteams, Rugby 7's, Varsity and RAG charity fundraisers! Although we are a competitive club joining in these events is always incredibly fun and perfect for team bonding that creates a brilliant supportive network!

TRAININGS WILL COMMENCE FROM OCTOBER 4TH!

Training

Monday’s @ 8:30 pm Astro

Friday’s @ 4.00 pm Astro

Matches

BUCS league every Wednesday

Ceredigion league every Sunday

Social Nights

Every Wednesday @ 8 pm we head out in our best fancy dress with a different theme each week to all the best bars and pubs Aber has to offer to play plenty of games in each, it's a great way to get to know everyone off the pitch, celebrate our wins and make the best memories so don't miss out!! We'll also go to meals, host film and games nights together so there'll be something for everyone.

Recent Achievements

Central Wales cup runners up 2018, 2019

Ceredigion league cup runners up 2018, 2019

Ceredigion league winners 2016,2017

Ceredigion league cup winners 2016,2018

Superteams winners 2016,2017,2018

Rugby 7s winners 2013, 2019

 

Committee 21/22

President Toni Marie Beardmore tob22@aber.ac.uk

Captain Alana Batty-Hughes

Vice Captain Thea Marie Johnsen

Treasurer Ark D'Silva

Secretary Lucija Šmid

Social Secretary Erin Workman

Social Secretary Maria Parcesepe

 

   

 

FOLLOW US ON OUR SOCIAL MEDIA

FACEBOOK @Aberystwythuniversitywomensfootballclub 

TWITTER @auwfc15

INSTAGRAM @auwfc7

We look forward to welcoming you into our squad!

________________________________________________________

National Governing Bodies

British Football University Rules

FA Wales Rules & Regulations

Welsh Football Webpage

_________________________________________________________________________________________________________________________

Inclusivity Statement: Aberystwyth University Women's Football Club is dedicated to the inclusion and acceptance of all members regardless of age, race, ethnicity, ability, culture or nationality, sexual orientation, gender identity and expression, religious affiliation, socioeconomic status and marital status.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Important Documents:

Constitution 

Code of Conduct

Risk Assessment

Equipment List

CLWB PÊL-DROED MENYWOD PRIFYSGOL ABERYSTWYTH

     CROESO I’N TUDALEN!

Rydym yn croesawu menywod o bob gallu yma yn AUWFC, rydym yn croesawu chwaraewyr newydd sydd â phrofiad o chwarae pêl-droed a’r rhai sydd heb brofiad.

Byddwch yn cadw’n heini ond hefyd yn hybu eich bywyd cymdeithasol. Ymuno â ni fydd y penderfyniad gorau a wnewch, ar wahân i ddewis dod i Brifysgol Aber.

Rydym yn dîm llwyddiannus sy’n gweithio’n galed, ond rydym yn sicrhau amser oddi ar y cae i gael hwyl ar ein nosweithiau cymdeithasol na fyddwch eisiau eu methu!! 

Nid pêl-droed yw popeth, trwy gydol y flwyddyn rydym yn cymryd rhan mewn digwyddiadau megis; Archdimau, Rygbi 7 bob ochr, Rhyng-golegol a digwyddiadau codi arian RAG! Er ein bod yn dîm cystadleuol mae ymuno yn y digwyddiadau hyn bob amser yn hwyl ac yn berffaith i ddod â’r tîm at ei gilydd. Mae’n creu rhwydwaith arbennig o gefnogaeth!

 

Hyfforddi

Dydd Mawrth’s @ 7:00 yh Astro (3G)

 

Dydd Sadwrn yw @ 10.30 am Astro (3G) 

 

Gemau

Cynghrair BUCS bob dydd Mercher

Cynghrair Ceredigion bob dydd Sul

 

Nosweithiau Cymdeithasol

Bob nos Fercher am 8yh rydym yn mynd allan i’r barau a’r tafarndai gorau yn Aber yn ein gwisg ffansi, gyda thema wahanol bob wythnos. Byddwn yn chwarae digonedd o gemau ym mhob un, ac mae’n ffordd wych o ddod i adnabod pawb oddi ar y cae, dathlu ein llwyddiant a gwneud atgofion gwerth chweil!!

 

Cyflawniadau Diweddar

Enillwyr cynghrair Ceredigion 2016,2017

Enillwyr cwpan cynghrair Ceredigion 2016,2018

Enillwyr Archdimau 2016,2017,2018

Enillwyr Rygbi 7 bob ochr 2013,2019

 

Pwyllgor 19/20

Llywydd  Toni Beardmore

Capten Alana Batty-Hughes

Is-Gapten Thea Marie Johnsen

Trysorydd Ark D'Silva

Ysgrifennydd Lucjia Šmid

Ysgrifennydd Digwyddiadau Cymdeithasol Maria Parcesepe 

Ysgrifennydd Digwyddiadau Cymdeithasol  Erin Workman 

 

     

I GAEL RHAGOR O WYBODAETH CYSYLLTWCH  ELEANOR NEU GRACE

DILYNWCH NI AR FACEBOOK @Aberystwythuniversitywomensfootballclub 

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i’n sgwad!

Cyfansoddiad

Cod Ymddygiad

Asesiad Risg

Rhestr Cyfarpar

No current events
There are no current news articles.
 

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576