Fencing

Join

Please log in to join this organisation.

Mae Ffensio Prifysgol Aberystwyth yn glwb rhagweithiol sy’n agored i unrhyw fyfyriwr p’un ai ydych wedi ffensio ers blynyddoedd neu dyma eich cynnig cyntaf arni. Rydym yn cynnig cefnogaeth wych ar gyfer ein haelodau newydd gyda 2 hyfforddwr ffensio profiadol yn hyfforddi’r clwb ddwywaith yr wythnos. Os ydych awydd cymryd rhan yn gystadleuol, rydym yn cynnig amryw o gystadlaethau  clwb a thref yn ogystal â chymryd rhan mewn gemau cyfeillgar gyda phrifysgolion, y Gynghrair BUCS, Pencampwriaethau Ffensio Prifysgolion Cymru a llawer o gystadlaethau BFA. Hyd yn oed os mai chwilio am gamp i gadw’n  ffit yn unig yr ydych, mae ffensio yn cynnig  ymarfer cardiofasgwlaidd gwych ac ymarfer ar gyfer eich coesau ynghyd â strategaeth syml, sydyn a hwyl – sef trywanu’r gwrthwynebydd! 

Aberystwyth University Fencing is a proactive club open to any student whether you have fenced for years or it is your first time. We offer great support to our new members with 2 experienced fencing coaches training the club twice a week. If you are looking to participate competitively we offer various club and town competitons as well as partaking in friendly matches with universities', the BUCS League, the Welsh Universities' Fencing Championships and many BFA competitions. Even if you are only looking for a sport to keep fit, fencing offers a great cardiovascular and leg workout coupled with a fun, quick and simple strategy - stab the opponent!

 

Amserau hyfforddi a lleoliadau / Training times and Venues :

Dydd Gwener / Friday – 18:30 – 19:30 yh / pm in the Sports Hall

Dydd Sadwrn / Saturday  – 12:30 – 14:30 yh / pm in the Sports Hall

 

Weekly Socials held on Wednesdays

 

Pwyllgor / Committee:

 • Llywydd / President - Owain L. Evans

 • Is-lywydd / Vice President - Conall Hammond 

 • Trysorydd / Treasurer - James Roberts

 • Capten Tîm y Dynion / Men's Team Captain - Conall Hammond and James Roberts

 • Capten Tîm y Merched / Women's Team Captain - Kezia Barnard
 • Arfogwr / Armourer - Grace Paxford

 • Ysgrifennydd Cymdeithasol / Social Secretary - Maxine Canvin

 • Swyddog Les / Wellbeing Officer - Caren Archer

 • Swyddog y Gymraeg / Welsh Officer - Daniel Schoen

Our Constitution and Code of Conduct

 

Equipment List:

/asset/Organisation/6571/Club-Soc-Equipment-List-1.doc

 • Full Length Trousers that are comfortable to be exercised in
 • Stefan's socks (optional but preferable for those on team-available at union reception)
 • Breeches (can be provided by club)
 • Chest Protector - For women only (can be provided by club)
 • Plastron (can be provided by club)
 • Jacket (can be provided by club)
 • Lame (can be provided by club)
 • Mask (can be provided by club) 
 • Glove (can be provided by club)
 • Weapons-Foil, Epee, Sabre (can be provided by club)
 • Wires (can be provided by club)

 

Risk Assessment:

https://www.abersu.co.uk/asset/Organisation/6571/Risk-Assessment-2019.docx

 

Am fwy o wybodaeth ewch ar / For any more information visit us on: 

Facebook https://www.facebook.com/groups/2222799862/

Twitter: https://twitter.com/AberFencing

E-bost/E-mail: club15@aber.ac.uk