Rugby Union Men's

 

 

 

Join

Please log in to join this organisation.
 

 

 

 

 

Aberystwyth University Mens Rugby union is one of the oldest and most successful clubs in the university. Welcomes all abilities.
 

 

Aberystwyth University Mens Rugby Union 

We are a proud rugby club made up of committed players who strive for success on and off the pitch. As a successful club we have won the mid wales cup multiple times establishing our high level of rugby talent and skill in the region. 
We welcome all, and every level of player from first time players to internationally capped and seasoned players. 

As well as having training scheduled throughout the week we also have weekly socials to get to know new players and to better connect as a team. We find socials important to running a well balanced team. 

As a club we take part in both the BUCS league (national university league) and the Mid Wales Cup. Being involved in two separate leagues means all players have plenty of game time, and the opportunity to develop there skills.  

We are tremendously proud of our club and our history as a long established success in the universities sports department. If you are interested in joining or have any questions at all regarding the club, please feel free to post on the wall and we shall get back to you as soon as possible 

Its a fantastic opportunity to be apart of such a tremendous club and we wholeheartedly recommend you enjoy your time at Aberystwyth University with us! 

Contact Details Below.

 

Important Documents

Constitution 

Code of Conduct 

Risk Assessment 

Covid Risk Assessment

/asset/Organisation/7138/Training-Risk-Assessment.docxTraining Risk Assessment


********************************************************

Aberystwyth University Mens Rugby Union 

Rydym yn glwb rygbi falch sy'n cynnwys chwaraewyr ymroddedig sy'n ymdrechu ar gyfer llwyddiant ar ac oddi ar y cae. Fel clwb llwyddianus rydym wedi ennill cwpan canol cymru lluosog o withiau yn sefydlu ein lefel uchel o dalent a sgiliau yn y rhanbarth. Rydym yn croesawu pawb a phob unigolyn o chwaraewyr tro cyntaf I chwaraewyr rhyngwladol a prelofiadol. 

Yn ogastal â chael hyfforddiant a drefnwyd drwy gydol yr wythnos mae hefyd gennym nosweithion cymdeithasol I ddod I adnabod chwaraewyr newydd ac I gysylltu'n well fel tîm. I ni mae nosweithiau cymdeithasol yn bwysig ir clwb I rhedeg tim cytbwys. 

Fel clwb rydym yn cymryd rhan yn y gynghrair BUCS (cynghair prifysgolion cenedlaethol) ar cwpan canol cymru. Mae fod yn rhan o ddau gynghrair ar wahan yn rhoi cyfle I pob chwaraewyr I cael digon o amser gêm, ar cyfle I ddatblygu sgiliau. 

Rydym yn cael hynod o falchder o'n clwb ac ein hanes am ei sefydliad hen llwyddianus yn yr adran chwaraeon yn y prifysgol. Os oes gennech diddordeb mewn ymuno neu os oes gennech unrhyw gwestiynnau o gwbl ynglýn â'r clwb, mae yna croeso I chi ysgrifennu ar wal ni a byddwn yn cysylltu â chi mor gyflym a gallen ni. 

Mae on gyfle gwych I fod yn rhan o glwb o'r fath yn aruthrol ac rydym yn argymell eich fod yn llwyr fwynhau eich amser yn Mhrifysgol Aberystwyth gyna ni!

********************************************************

To Contact us individually feel free to email us: 

First Team Captain: Josh Lewes

Jol63@aber.ac.uk

Second Team Captain: Kanjama Fasuluku

Njf@aber.ac.uk

Coach: Toby Thomsett

Tnt@aber.ac.uk

Social Secretary: George Blakeman

Ghb1@aber.ac.uk

Secretary: Joe Wood

Jow106@aber.ac.uk

Treasurer: Alejandro Rowlands

Alr63@aber.ac.uk

Well-being/Welsh Officer: Max Gwilliam-Gardiner

Mag103@aber.ac.uk

 

 

 

 

 

No current events
There are no current news articles.