Mens Hockey Club

Join

Please log in to join this organisation.

 

Home
Adref

Who are we?
pwy ydyn ni?

Social Calendar
Calendar Cymdeithasol
 

Committee
Pwyllgor

Training
Ymarfer

Fixtures
Rhaglen

Varsity

Match Reports
Adroddiadau Gemau

Prices
Prisiau

Calendar
Calendr

RAG

Documentation
Dogfennaeth

 

Image result for facebook redImage result for twitter redImage result for instagram logo red

Back Row (L-R) Robbie Thompson, Rhys Williams, Jacob Caddick, Callum Hutchinson, Bruce Wight, Oliver Myers, David Parnham, Peter Hobbs, William Taylor. Middle Row (L-R) George Muter, Elliot Peters, Sam Spurling, James Gault, Joe Rowson. Front Row (L-R) William Watts, Luke Archer

Rhes Gefn (Ch-Dd) Robbie Thompson, Rhys Williams, Jacob Caddick, Callum Hutchinson, Bruce Wight, Oliver Myers, David Parnham, Peter Hobbs, William Taylor. Rhes Ganol (Ch-Dd) George Muter, Elliot Peters, Sam Spurling, James Gault, Joe Rowson. Rhes Flaen (Ch-Dd) William Watts, Luke Archer.

 

What is Hockey? / Beth yw Hoci?

Hockey is an outdoor game played by 2 opposing teams of 11 players who use sticks curved at the striking end to hit a small, hard ball into their opponent’s goal. The rules of hockey are very similar to the rules of football except that players must use their sticks, instead of their feet. The only player on the field who is allowed to use their feet and hands, as well as their stick, is the goalkeeper.

Hoci yw gem sy’n cael ei chwarae tu fas gan 2 tîm sy’n gwrthwynebu, gyda bob tîm yn cynnwys 11 chwaraewr yn defnyddio ffon grom i fwrw pêl fach, galed mewn i gôl y gwrthwynebwyr. Mae rheolau hoci yn debyg iawn i reolau pêl-droed heblaw am y ffaith fod rhaid i chwaraewyr ddefnyddio ffyn yn lle eu traed. Yr unig berson sydd yn gallu defnyddio’i draed a’i ddwylo, yn ychwanegol i'w ffon, yw’r gôl-geidwad.

 

Who are Aberystwyth University Men’s Hockey Club / Pwy yw Clwb Hoci Dynion Prifysgol Aberystwyth

 

Aberystwyth University Men’s Hockey Club are renown for being one of the welcoming and friendliest sports clubs around. We are able to cater to all abilities of hockey; whether you have represented your nation at hockey or have not played since compulsory PE in school. Away from the pitch, we host a variety of socials on Wednesday and Saturday nights with different themes (see photos below). Moreover, we are renown for entering into Super Teams, Rugby 7s and supporting other clubs with their charity events.

Aberystwyth University Men’s Hockey Club consists of 2 teams: Our 1st team compete on Wednesdays in Western 3B BUCS league and the Development Squad compete on Saturdays in De Cymru 3.

Mae Clwb Hoci Dynion Prifysgol Aberystwyth yn enwog am fod yn un o’r clybiau fwyaf croesawgar a chyfeillgar. Rydym yn darparu i bob gallu; pa un ai rydych wedi cynrychioli’ch gwlad yn chwarae neu os rydych heb chwarae ers yr ysgol. Rydym hefyd yn trefnu amrywiaeth o nosweithiau cymdeithasol bob nos Fercher a nos Sadwrn, gydag amrywiaeth o themâu gwahanol (gwelwch y lluniau isod). Hefyd, rydym yn cofrestru am Superteams a Rugby 7s bob blwyddyn, ac rydym yn awyddus i gefnogi clybiau arall gyda’u digwyddiadau elusennol nhw.

Mae Clwb Hoci Dynion Prifysgol Aberystwyth yn cynnwys 2 tîm: Ein tîm 1af sy’n cystadlu bob dydd Mercher  yng nghynghrair Gorllewinol BUCS 3B a’r Sgwad Datblygiad sy’n cystadlu bob dydd Sadwrn yng nghynghrair y De Cymru 3.

 

 

Provisional Social Calendar 19/20 Season / Calendar Cymdeithasol Dros Dro'r Tymor 19/20

(These ALL have subject to change but will be confirmed via our Facebook page) / (Mae'r rhain I GYD o bosib yn gallu newid ond bydd popeth yn cael ei gadarnhau ar ein tudalen Facebook)

Date / Dyddiad

Theme

 

Thema:

 

25/09/2019

Social Shirt

Crys Cymdeithasol

02/10/19

Punch

Pwnsh

09/10/19

Consuming Olympics

Olympaidd Yfed

16/10/19

BUCS AWAY GAME - TBC

GEM BUCS I FFWRDD – I’w gadarnhau

23/10/19

Glynn Davies

Glynn Davies

30/10/19

Ghost

Ysbrydion

06/11/19

Punch

Pwnsh

13/11/19

Pirate

Môr-ladron

20/11/19

Vodka

Vodka

27/11/19

BUCS AWAY GAME - TBC

GEM BUCS I FFWRDD - I’w gadarnhau

04/12/19

BUCS AWAY GAME - TBC

I FFWRDD

11/12/19

Where’s Wally

Ble mae Wally?

-

CHRISTMAS BREAK

GWYLIAU NADOLIG

08/01/20

Punch

Pwnsh

15/01/20

Alternative Shirt

Crys Amgen

22/01/20

Suprise Social

Syndod Cymdeithasol

29/01/20

Centurion

Canwriad

05/02/20

Punch

Pwnsh

12/02/20

Space

Y Gofod

19/02/20

Cops & Robbers

Cops a Lladron

26/02/20

BUCS AWAY GAME - TBC

GEM BUCS I FFWRDD - I’w gadarnhau

04/03/20

Animal

Anifeiliaid

11/03/20

BUCS AWAY GAME - TBC

GEM BUCS I FFWRDD - I’w gadarnhau

18/03/20

Punch

Pwnsh

25/03/20

Reverse Rules

Rheolau Gwrthwyneb

Aberystwyth University Men’s Hockey Club Committee 19/20 Season / Pwyllgor 19/20 Clwb Hoci Dynion Prifysgol Aberystwyth

President/Llywydd: Luke Archer (lua17@aber.ac.uk)

Treasurer/Trysorydd: Ashley Kemp (ask6@aber.ac.uk)

Captain/Capten: Robbie Thompson (rot27@aber.ac.uk)

Social Secretary/Ysgrifennydd Cymdeithasol: Sam Spurling (sas90@aber.ac.uk)

Vice – Captain/Ls-Gapten: Elliot Peters (emp51@aber.ac.uk)

Development Officer/Swyddog Datblygiad: Elliott Colley (elc46@aber.ac.uk)

Secretary/Ysgrifennydd: Joe Rowson (jor62@aber.ac.uk)

 

Training 19/20 Season/Ymarfer Tymor 19/20

Monday: 5-7pm (Sports Centre, 3G) – BUCS Squad

Thursday: 8-9.30pm (Sports Centre, 3G) – Development Squad

Sunday Evening: TBC (Sea Front) – BUCS & Development Squad

Dydd Llun: 5-7yh (Canolfan Chwaraeon, 3G) – Sgwad BUCS

Dydd Iau: 8-9.30yh (Canolfan Chwaraeon, 3G) – Sgwad Datblygiad

Nos Sul: I’w gadarnhau (Glan y Môr) - Sgwad BUCS & Sgwad Datblygiad

 

BUCS Fixtures & Results 19/20 Season / Rhaglen BUCS & Chanlyniadau Tymor 19/20

09/10/2019: Aberystwyth University Men’s 1s vs Royal Agricultural Men’s 1s (@ Lampeter Sports Centre)

16/10/2019: Cardiff Men’s 4s (Medics) vs Aberystwyth University Men’s 1s

30/10/2019: Aberystwyth University Men’s 1s vs Cardiff Men’s 5s (@ Lampeter Sports Centre)

13/11/2019: Aberystwyth University Men’s 1s vs University of West England 2s (@ Lampeter Sports Centre)

27/11/2019: University of South Wales 1s vs Aberystwyth University Men’s 1s

04/12/2019: Royal Agriculture Men’s 1s vs Aberystwyth University Men’s 1s

29/01/2020: Aberystwyth University Men’s 1s vs Cardiff Men’s 4s (Medics) (@ Lampeter Sports Centre)

05/02/2020: Cardiff Men’s 5s vs Aberystwyth University Men’s 1s

19/02/2020: University of West England 2s vs Aberystwyth University Men’s 1s (@ Lampeter Sports Centre)

04/03/2020: Aberystwyth University Men’s 1s vs University of South Wales 1s (@ Lampeter Leisure Centre)

09/10/2019: Dynion 1af Prifysgol Aberystwyth vs Dynion 1af Royal Agricultural (@ Canolfan Chwaraeon Llanbed)

16/10/2019: Dynion 4ydd Caerdydd (Medics) vs Dynion 1af Prifysgol Aberystwyth

30/10/2019: Dynion 1af Prifysgol Aberystwyth vs Dynion 5ed Caerdydd (@ Canolfan Chwaraeon Llanbed)

13/11/2019: Dynion 1af Prifysgol Aberystwyth vs Dynion 2ail University of West England (@ Canolfan Chwaraeon Llanbed)

27/11/2019: Prifysgol De Cymru 1af vs Dynion 1af Prifysgol Aberystwyth

04/12/2019: Dynion 1af Royal Agriculture vs Dynion 1af Prifysgol Aberystwyth

29/01/2020 Dynion 1af Prifysgol Aberystwyth vs Dynion 4ydd Caerdydd (Medics) (@ Canolfan Chwaraeon Llanbed)

05/02/2020: Dynion 5ed Caerdydd vs Dynion 1af Prifysgol Aberystwyth

19/02/2020: Dynion 2ail University of West England vs Dynion 1af Prifysgol Aberystwyth (@ Canolfan Chwaraeon Llanbed)

04/03/2020: Aberystwyth University Men’s 1s vs Prifysgol De Cymru 1af (@ Canolfan Chwaraeon Llanbed)

 

 

Development Fixtures & Results 19/20 Season / Rhaglen Datblygiad & Chanlyniadau Tymor 19/20:

28/09/19: Carmarthen Athletic vs Aberystwyth University

05/10/19: Gwent C vs Aberystwyth University

12/10/19: Aberystwyth University vs Penarth D (@ Ysgol Bro Teifi)

19/10/19: Whitchurch F vs Aberystwyth University

02/11/19: Aberystwyth University vs Bridgend C (@ Ysgol Bro Teifi)

09/11/19: Aberystwyth University vs Carmarthen Athletic (@ Ysgol Bro Teifi)

16/11/19: Aberystwyth University vs Gwent C (@ Ysgol Bro Teifi)

23/11/19: Penarth D vs Aberystwyth University

30/11/19: Aberystwyth University vs Whitchurch F (@ Ysgol Bro Teifi)

07/12/19: Bridgend C vs Aberystwyth University

11/01/19: Carmarthen Athletic vs Aberystwyth University

18/01/19: Gwent C vs Aberystwyth University (@ Ysgol Bro Teifi)

25/01/19: Aberystwyth University vs Penarth D

01/02/19: Whitchurch F vs Aberystwyth University

08/02/19: Aberystwyth University vs Bridgend C (@ Ysgol Bro Teifi)

15/02/19: Aberystwyth University vs Carmarthen Athletic (@ Ysgol Bro Teifi)

29/12/19: Aberystwyth University vs Gwent C (@ Ysgol Bro Teifi)

07/03/19: Penarth D vs Aberystwyth University

14/03/19: Aberystwyth University vs Whitchurch F (@ Ysgol Bro Teifi)

21/03/19: Bridgend C vs Aberystwyth University

28/09/19: Carmarthen Athletic vs Prifysgol Aberystwyth  

05/10/19: Gwent C vs Prifysgol Aberystwyth  

12/10/19: Prifysgol Aberystwyth vs Penarth D (@ Ysgol Bro Teifi)

19/10/19: Whitchurch F vs Prifysgol Aberystwyth  

02/11/19: Prifysgol Aberystwyth vs Bridgend C (@ Ysgol Bro Teifi)

09/11/19: Prifysgol Aberystwyth vs Carmarthen Athletic (@ Ysgol Bro Teifi)

16/11/19: Prifysgol Aberystwyth vs Gwent C (@ Ysgol Bro Teifi)

23/11/19: Penarth D vs Prifysgol Aberystwyth  

30/11/19: Prifysgol Aberystwyth vs Whitchurch F (@ Ysgol Bro Teifi)

07/12/19: Bridgend C vs Prifysgol Aberystwyth  

11/01/19: Carmarthen Athletic vs Prifysgol Aberystwyth  

18/01/19: Gwent C vs Prifysgol Aberystwyth (@ Ysgol Bro Teifi)

25/01/19: Prifysgol Aberystwyth vs Penarth D

01/02/19: Whitchurch F vs Prifysgol Aberystwyth  

08/02/19: Prifysgol Aberystwyth vs Bridgend C (@ Ysgol Bro Teifi)

15/02/19: Prifysgol Aberystwyth vs Carmarthen Athletic (@ Ysgol Bro Teifi)

29/12/19: Prifysgol Aberystwyth vs Gwent C (@ Ysgol Bro Teifi)

07/03/19: Penarth D vs Prifysgol Aberystwyth  

14/03/19: Prifysgol Aberystwyth vs Whitchurch F (@ Ysgol Bro Teifi)

21/03/19: Bridgend C vs Prifysgol Aberystwyth  

 

Varsity  

Aberystwyth vs Bangor

Aberystwyth 3-2 Bangor (Man of the Match: Jacob Caddick) The sun was out on the lovely 3G pitch, and a blistering start from Aber led to Peter Hobbs crossing the ball in beyond the Bangor defenders, then Olly Myers holding the ball up, turning and putting a reverse shot into the bottom corner, only 3 minutes into the game. Bangor soon fought back after a short corner was bundled into the goal. The game stayed tight until half time with big chances being missed from both teams and some great saves from Luke Archer. The second half was yet another blistering start from the boys as the ball bundled up in the air and Olly Myers smashed the ball beyond the keeper’s head, this time only 2 minutes after the restart. Bangor started to press and got the equaliser with a brilliant half volley finish into the bottom corner. Aber continued to fight right until the end with the likes of David Parnham and Jacob Caddick putting their bodies on the line, and it paid of after some brilliant work from Elliot Peters after being played the ball from a long corner by Joe Rowson, he then proceeded to skilfully nutmeg the defender, get away from his man and absolutely hammer the ball right into the far top corner. Full time went, the scenes were incredible, what a way to end a brilliant season!!

Aberystwyth 3-2 Bangor (dyn y parêd: Jacob Caddick) yr oedd yr haul allan ar y cae 3G hyfryd, a bu cychwyn blin o Aber yn arwain at Peter Hobbs yn croesi'r bêl i mewn y tu hwnt i amddiffynwyr Bangor, wedyn Olly Myers yn dal y bêl i fyny, gan droi a gosod ergyd groes o y gornel waelod, dim ond 3 munud i mewn i'r gêm. Yn fuan, ymladdodd Bangor yn ôl ar ôl i gornel fer gael ei bwndelu i'r gôl. Arhosodd y gêm yn dynn tan hanner amser gyda chyfleoedd mawr yn cael eu colli o'r ddau dîm a rhai arbed gwych gan Luke Archer. Roedd yr ail hanner yn ddechrau pothelli arall gan y bechgyn wrth i'r bêl-fwndelu yn yr awyr ac Olly Myers chwalu'r bêl y tu hwnt i ben y ceidwad, y tro hwn dim ond 2 munud ar ôl yr ailgychwyn. Dechreuodd Bangor bwyso a chael y cyfartalwr gyda hanner folianwr gwych yn gorffen yn y gornel waelod. Parhaodd aber i ymladd yn iawn tan y diwedd gyda'r rhai fel David Parnham a Jacob Caddick yn rhoi eu cyrff ar y lein, a thalwyd amdano ar ôl peth gwaith gwych gan Elliot Peters ar ôl cael chwarae'r bêl o gornel hir gan Joe Rowson , yna aeth ymlaen i yn fedrus nytmeg yr Amddiffynnwr, yn mynd i ffwrdd oddi wrth ei ddyn ac yn gwbl Hammer y bêl iawn i mewn i'r gornel uchaf pellaf. Aeth amser llawn, roedd y golygfeydd yn anhygoel, beth ffordd i ddiweddu tymor gwych!!

 

Match Reports / Adroddiadau Gemau

Prices / Prisiau

Full Year Playing Membership: £50.00

Semester 1 Playing Membership: £30.00

Semester 2 Playing Membership: £30.00

Full Year Associate Membership: £10.00

Aelodaeth Chwarae Blwyddyn Gyfan: £50.00

Aelodaeth Chwarae Semester 1: £30.00

Aelodaeth Chwarae Semester 2: £30.00

Aelodaeth Gysylltiedig Blwyddyn Gyfan: £10.00

 

 

Calendar / Calendr

 

RAG

Documentation and Sponsors / Dogfennaeth a Noddwyr

Sponsors / Noddwyr

Mind

Coffee#1

The Mill

The Ship & Castle

Academy

Scholars (TBC)

Coopers Arms

 

Documentation / Dogfennaeth

Constitution / Cyfansoddiad

Risk Assessment / Asesiad Risg

Code of conduct / Cod ymddygiad

 

Equipment ListRhestr offer

 

 
Rhestr offer
Rhestr offer