Mens Hockey Club

 

 

 

Join

Please log in to join this organisation.
 

 

 

 

 

Click the "About Us" tab to find out more information! Drop our facebook page a message for any questions. https://www.facebook.com/AUMHC/
 

 

 

 

Image result for facebook redImage result for twitter redImage result for instagram logo red

 

What is Hockey? / Beth yw Hoci?

Hockey is an outdoor game played by 2 opposing teams of 11 players who use sticks curved at the striking end to hit a small, hard ball into their opponent’s goal. The rules of hockey are very similar to the rules of football except that players must use their sticks, instead of their feet. The only player on the field who is allowed to use their feet and hands, as well as their stick, is the goalkeeper.

Hoci yw gem sy’n cael ei chwarae tu fas gan 2 tîm sy’n gwrthwynebu, gyda bob tîm yn cynnwys 11 chwaraewr yn defnyddio ffon grom i fwrw pêl fach, galed mewn i gôl y gwrthwynebwyr. Mae rheolau hoci yn debyg iawn i reolau pêl-droed heblaw am y ffaith fod rhaid i chwaraewyr ddefnyddio ffyn yn lle eu traed. Yr unig berson sydd yn gallu defnyddio’i draed a’i ddwylo, yn ychwanegol i'w ffon, yw’r gôl-geidwad.

 

Who are Aberystwyth University Men’s Hockey Club / Pwy yw Clwb Hoci Dynion Prifysgol Aberystwyth

 

Aberystwyth University Men’s Hockey Club are renown for being one of the welcoming and friendliest sports clubs around. We are able to cater to all abilities of hockey; whether you have represented your nation at hockey or have not played since PE in school. Away from the pitch, we host a variety of socials on Wednesday and Saturday nights with different themes (see photos below). Moreover, we are renown for entering into Super Teams, Rugby 7s and supporting other clubs with their charity events.

Aberystwyth University Men’s Hockey Club consists of 2 teams: Our 1st team compete on Wednesdays in Western 3B BUCS league and the second squad compete on Saturdays in De Cymru 2.

Mae Clwb Hoci Dynion Prifysgol Aberystwyth yn enwog am fod yn un o’r clybiau fwyaf croesawgar a chyfeillgar. Rydym yn darparu i bob gallu; pa un ai rydych wedi cynrychioli’ch gwlad yn chwarae neu os rydych heb chwarae ers yr ysgol. Rydym hefyd yn trefnu amrywiaeth o nosweithiau cymdeithasol bob nos Fercher a nos Sadwrn, gydag amrywiaeth o themâu gwahanol (gwelwch y lluniau isod). Hefyd, rydym yn cofrestru am Superteams a Rugby 7s bob blwyddyn, ac rydym yn awyddus i gefnogi clybiau arall gyda’u digwyddiadau elusennol nhw.

Mae Clwb Hoci Dynion Prifysgol Aberystwyth yn cynnwys 2 tîm: Ein tîm 1af sy’n cystadlu bob dydd Mercher  yng nghynghrair Gorllewinol BUCS 3B a’r Sgwad Datblygiad sy’n cystadlu bob dydd Sadwrn yng nghynghrair y De Cymru 2.

 

 

Aberystwyth University Men’s Hockey Club Committee 20/20+1 Season / Pwyllgor 20/20+1 Clwb Hoci Dynion Prifysgol Aberystwyth

President/Llywydd: Robert Thompson (rot27@aber.ac.uk)

Treasurer/Trysorydd: Ifan Price (ifp1@aber.ac.uk)

Captain/Capten: James Gault (jag74@aber.ac.uk)

Social Secretary/Ysgrifennydd Cymdeithasol: Jim Mair (jim17@aber.ac.uk)

Vice – Captain/Ls-Gapten: James Setchfield (jas138@aber.ac.uk)

Development Officer/Swyddog Datblygiad: Hugo Baker (hub2@aber.ac.uk)

Secretary/Ysgrifennydd & COVID Officer/Swyddog COVID: Elliott Colley (elc46@aber.ac.uk)

 

Training 20/20+1 Season/Ymarfer Tymor 20/20+1

***Not Confirmed***

Monday: 5-7pm (Sports Centre, 3G) – BUCS Squad

Thursday: 8-9.30pm (Sports Centre, 3G) – Development Squad

Sunday Evening: TBC (Sea Front) – BUCS & Development Squad


*** Heb ei Gadarnhau ***

Dydd Llun: 5-7yh (Canolfan Chwaraeon, 3G) – Sgwad BUCS

Dydd Iau: 8-9.30yh (Canolfan Chwaraeon, 3G) – Sgwad Datblygiad

Nos Sul: I’w gadarnhau (Glan y Môr) - Sgwad BUCS & Sgwad Datblygiad

 

BUCS Fixtures 20/20+1 Season / Rhaglen BUCS Tymor 20/20+1

TBC

09/10/2019: Dynion 1af Prifysgol Aberystwyth vs Dynion 1af Royal Agricultural (@ Canolfan Chwaraeon Llanbed)

16/10/2019: Dynion 4ydd Caerdydd (Medics) vs Dynion 1af Prifysgol Aberystwyth

30/10/2019: Dynion 1af Prifysgol Aberystwyth vs Dynion 5ed Caerdydd (@ Canolfan Chwaraeon Llanbed)

13/11/2019: Dynion 1af Prifysgol Aberystwyth vs Dynion 2ail University of West England (@ Canolfan Chwaraeon Llanbed)

27/11/2019: Prifysgol De Cymru 1af vs Dynion 1af Prifysgol Aberystwyth

04/12/2019: Dynion 1af Royal Agriculture vs Dynion 1af Prifysgol Aberystwyth

29/01/2020 Dynion 1af Prifysgol Aberystwyth vs Dynion 4ydd Caerdydd (Medics) (@ Canolfan Chwaraeon Llanbed)

05/02/2020: Dynion 5ed Caerdydd vs Dynion 1af Prifysgol Aberystwyth

19/02/2020: Dynion 2ail University of West England vs Dynion 1af Prifysgol Aberystwyth (@ Canolfan Chwaraeon Llanbed)

04/03/2020: Aberystwyth University Men’s 1s vs Prifysgol De Cymru 1af (@ Canolfan Chwaraeon Llanbed)

 

 

Saturday League Fixtures 20/20+1 Season / Rhaglen Datblygiad 20/20+1:

24/10/2020 - Whitchurch F v Aberystwyth Uni @ Whitchurch High School

31/10/2020 - Aberystwyth Uni v Swansea F @ Ysgol Bro Teifi

7/11/2020 - Gwent B v Aberystwyth Uni @ Cwmbran Stadium

14/11/2020 - Aberystwyth Uni v Fishguard & Goodwick @ Ysgol Bro Teifi

21/11/2020 - Penarth C v Aberystwyth Uni @ Ysgol Stanwell School

28/11/2020 - Aberystwyth Uni v Carmarthen Athletic @ Ysgol Bro Teifi

5/12/2020 - Llan. & Caerphilly A v Aberystwyth Uni @ Hawthorn Comprehensive School

12/12/2020 - Aberystwyth Uni v Neath A @ Ysgol Bro Teifi

16/1/2021 - Swansea E v Aberystwyth Uni @ King George V Playing Fields

23/1/2021- Bridgend C v Aberystwyth Uni

6/2/2021- Aberystwyth Uni v Whitchurch F @ Ysgol Bro Teifi

13/2/2021- Swansea F v Aberystwyth Uni @ King George V Playing Fields

20/2/2021- Aberystwyth Uni v Gwent B @ Ysgol Bro Teifi

27/2/2021- Fishguard & Goodwick v Aberystwyth Uni @ The Deanery Ce Academy

6/3/2021- Aberystwyth Uni v Penarth C @ Ysgol Bro Teifi

13/3/2021- Carmarthen Athletic v Aberystwyth Uni @ Carmarthen Leisure Centre

20/3/2021 - Aberystwyth Uni v Llan. & Caerphilly A @ Ysgol Bro Teifi

27/3/2021 - Neath A v Aberystwyth Uni @ Ysgol Bae Baglan

10/4/2021 - Aberystwyth Uni v Swansea E @ Ysgol Bro Teifi

17/4/2021 - Aberystwyth Uni v Bridgend C @ Ysgol Bro Teifi

 

24/10/2020 - Whitchurch F v Aberystwyth Uni @ Whitchurch High School

31/10/2020 - Aberystwyth Uni v Swansea F @ Ysgol Bro Teifi

7/11/2020 - Gwent B v Aberystwyth Uni @ Cwmbran Stadium

14/11/2020 - Aberystwyth Uni v Fishguard & Goodwick @ Ysgol Bro Teifi

21/11/2020 - Penarth C v Aberystwyth Uni @ Ysgol Stanwell School

28/11/2020 - Aberystwyth Uni v Carmarthen Athletic @ Ysgol Bro Teifi

5/12/2020 - Llan. & Caerphilly A v Aberystwyth Uni @ Hawthorn Comprehensive School

12/12/2020 - Aberystwyth Uni v Neath A @ Ysgol Bro Teifi

16/1/2021 - Swansea E v Aberystwyth Uni @ King George V Playing Fields

23/1/2021- Bridgend C v Aberystwyth Uni

6/2/2021- Aberystwyth Uni v Whitchurch F @ Ysgol Bro Teifi

13/2/2021- Swansea F v Aberystwyth Uni @ King George V Playing Fields

20/2/2021- Aberystwyth Uni v Gwent B @ Ysgol Bro Teifi

27/2/2021- Fishguard & Goodwick v Aberystwyth Uni @ The Deanery Ce Academy

6/3/2021- Aberystwyth Uni v Penarth C @ Ysgol Bro Teifi

13/3/2021- Carmarthen Athletic v Aberystwyth Uni @ Carmarthen Leisure Centre

20/3/2021 - Aberystwyth Uni v Llan. & Caerphilly A @ Ysgol Bro Teifi

27/3/2021 - Neath A v Aberystwyth Uni @ Ysgol Bae Baglan

10/4/2021 - Aberystwyth Uni v Swansea E @ Ysgol Bro Teifi

17/4/2021 - Aberystwyth Uni v Bridgend C @ Ysgol Bro Teifi

 

Varsity 2019 

Aberystwyth vs Bangor

Aberystwyth 3-2 Bangor (Man of the Match: Jacob Caddick) The sun was out on the lovely 3G pitch, and a blistering start from Aber led to Peter Hobbs crossing the ball in beyond the Bangor defenders, then Olly Myers holding the ball up, turning and putting a reverse shot into the bottom corner, only 3 minutes into the game. Bangor soon fought back after a short corner was bundled into the goal. The game stayed tight until half time with big chances being missed from both teams and some great saves from Luke Archer. The second half was yet another blistering start from the boys as the ball bundled up in the air and Olly Myers smashed the ball beyond the keeper’s head, this time only 2 minutes after the restart. Bangor started to press and got the equaliser with a brilliant half volley finish into the bottom corner. Aber continued to fight right until the end with the likes of David Parnham and Jacob Caddick putting their bodies on the line, and it paid of after some brilliant work from Elliot Peters after being played the ball from a long corner by Joe Rowson, he then proceeded to skilfully nutmeg the defender, get away from his man and absolutely hammer the ball right into the far top corner. Full time went, the scenes were incredible, what a way to end a brilliant season!!

Aberystwyth 3-2 Bangor (dyn y parêd: Jacob Caddick) yr oedd yr haul allan ar y cae 3G hyfryd, a bu cychwyn blin o Aber yn arwain at Peter Hobbs yn croesi'r bêl i mewn y tu hwnt i amddiffynwyr Bangor, wedyn Olly Myers yn dal y bêl i fyny, gan droi a gosod ergyd groes o y gornel waelod, dim ond 3 munud i mewn i'r gêm. Yn fuan, ymladdodd Bangor yn ôl ar ôl i gornel fer gael ei bwndelu i'r gôl. Arhosodd y gêm yn dynn tan hanner amser gyda chyfleoedd mawr yn cael eu colli o'r ddau dîm a rhai arbed gwych gan Luke Archer. Roedd yr ail hanner yn ddechrau pothelli arall gan y bechgyn wrth i'r bêl-fwndelu yn yr awyr ac Olly Myers chwalu'r bêl y tu hwnt i ben y ceidwad, y tro hwn dim ond 2 munud ar ôl yr ailgychwyn. Dechreuodd Bangor bwyso a chael y cyfartalwr gyda hanner folianwr gwych yn gorffen yn y gornel waelod. Parhaodd aber i ymladd yn iawn tan y diwedd gyda'r rhai fel David Parnham a Jacob Caddick yn rhoi eu cyrff ar y lein, a thalwyd amdano ar ôl peth gwaith gwych gan Elliot Peters ar ôl cael chwarae'r bêl o gornel hir gan Joe Rowson , yna aeth ymlaen i yn fedrus nytmeg yr Amddiffynnwr, yn mynd i ffwrdd oddi wrth ei ddyn ac yn gwbl Hammer y bêl iawn i mewn i'r gornel uchaf pellaf. Aeth amser llawn, roedd y golygfeydd yn anhygoel, beth ffordd i ddiweddu tymor gwych!!

 

Match Reports / Adroddiadau Gemau

N/A

Prices / Prisiau

Full Year Playing Membership: £50.00

Semester 1 Playing Membership: £30.00

Semester 2 & 3 Playing Membership: £30.00

Full Year Associate Membership: £15.00

Aelodaeth Chwarae Blwyddyn Gyfan: £50.00

Aelodaeth Chwarae Semester 1: £30.00

Aelodaeth Chwarae Semester 2 & 3: £30.00

Aelodaeth Gysylltiedig Blwyddyn Gyfan: £15.00

 

 

Calendar / Calendr

 

 

RAG

Documentation and Sponsors / Dogfennaeth a Noddwyr

Sponsors / Noddwyr

Mind

The Mill

Academy

Scholars

Coopers Arms

 

Documentation / Dogfennaeth

Constitution / Cyfansoddiad

Risk Assessment / Asesiad Risg

Code of conduct / Cod ymddygiad

 

Equipment ListRhestr offer

 

 

No current events
There are no current news articles.