Boat Club

Join

Please log in to join this organisation.

About AUBC

Established in March 2019, we are a brand new club hoping to bring fine boat rowing to Aberystwyth University. 

 

Training

We row on the beautiful Dyfi estuary to the North of Aberystwyth, with stunning views and a stretch of water up to 10km long. We also have erg facilities on campus for land training. 

We hold regular water and land sessions and weekly socials. Our training sessions will suit you whether you are a serious athlete or more of a recreational rower, with coaching abilities within the club ranging from beginner to Henley standard.

We also provide crews and training for beginner or experienced coxswains. Get in touch below if this is your goal.

 

Our aims

In our first competitive year (2019-20) we aim to compete at high level events such as BUCS, BUCS Head, HORR & WEHORR, 4s Head, Welsh Indoors and more! We will be competing in local races such as Cardiff Head, Carmarthen Regatta, Welsh University Sculling Championship and Monmouth Regatta for both the more recreational and more serious athletes.

 

Get Involved

Whether you are an experienced rower or a beginner get in touch to join our club and get involved!

Come and find us at the Freshers Fair or get in touch via our Facebook Page, Instagram or Twitter for more information and details on our first sessions!

 

Facebook - https://www.facebook.com/groups/368337553787725/

Email - aberuniboatclub@gmail.com

Instagram - @aberuniboatclub

Twitter - @aberunirowing

 

Committee Contacts

 

President: Nicholas Shorten - nis42@aber.ac.uk

Secretary: Lowri-Angharad Jones - loj19@aber.ac.uk

Photo creds - Ynyslas Boatyard

 

Ynglyn â AUBC

Wedi cael ei sefydlu yn Fawrth 2019, Clwb newydd sbon yn gobeithio adeiladu rhwyfo afon yn Aberystwyth.

 

Ymarferion

Rydym yn Rhwyfo ar yr Aber Dyfi sydd yn Ogledd i dref Aberystwyth, gyda golygfeydd prydferth a dwr sydd yn ymestyn i 10km. Mae hefyd gennym gyfleusterau erg ar gampws. 

Rydym yn cynnal sesiynau dwr a thir yn gyson ac rydym yn cael digwyddiadau cymdeithasol yn wythnosol. Mae ein sesiynau ymarfer yn addas i bawb p'un ai chi’n gystadleuol iawn neu am gymryd lan rhwyfo fel sbort hamdden. Gyda safonau hyfforddiant yn amrywio yn y clwb o safon uwch iawn i ddechreuwr.

Mae hefyd cyfle i ymarfer eich sgiliau cocs yn y Clwb ac felly os i ddod yn gocs medrus yw eich uchelgais yn lle rhwyfo, yna cysylltwch â ni isod.

 

Ein nodau

Yn ein blwyddyn gystadleuol gyntaf (2019/2020) rydym yn anelu i gystadlu at ddigwyddiadau o lefel uchel megis BUCS, BUCS Head, HORR & WEHORR, 4s Head, Welsh Indoors a llawer mwy. Byddwn yn cystadlu mewn rasys lleol hefyd megis Cardiff Head, Regatta Caerfyrddin, Welsh University Sculling Championship a regatta Monmouth ar gyfer yr athletwyr mwy hamddenol a difrifol.

 

Cymrwch ran

P'un ai chi’n rhwyfwyr profiadol neu ddechreuwr wnewch yn siwr bod chi’n cysylltu gyda ni er mwyn cymryd rhan!

Dewch o hyd i ni yn y ffair glas ar y Pedwerydd ar Hugain neu cysylltwch â ni ar ein tudalen Facebook, Instargam neu drydar ar gyfer mwy o wybodaeth ar ein sesiwn gyntaf.

 

Facebook - https://www.facebook.com/groups/368337553787725/

E-bost - aberuniboatclub@gmail.com

Instagram - @aberuniboatclub

Trydar - @aberunirowing

Cysylltiadau pwyllgor

Llywydd: Nicholas Shorten - nis42@aber.ac.uk

Ysgrifennydd: Lowri-Angharad Jones - loj19@aber.ac.uk