Product Details

Suicide Prevention Workshop 08/05/2020 Hyfforddiant Atal Hunanladdiad

Ref: P10018840

Add to Basket

Price: £0.00
Please login to add items to your basket.
Hyfforddiant Atal Hunanladdiad 12pm-3pm dydd Mawrth 24ain Mawrth 2020 12pm-3pm dydd Mercher 25ain Mawrth 2020 12pm-3pm dydd Iau 26ain Mawrth 2020 12pm-3pm dydd Mawrth 5ed Mai 2020 12pm-3pm dydd Gwener 8fed Mai 2020 Mae'r hyfforddiant hwn yn rhoi sylw i’r camau ymarferol y gellir eu cymryd i leihau'r risg o hunanladdiad, arwyddion posibl y gallai rhywun fod mewn perygl a sut i gysylltu ag eraill yn effeithiol i helpu. Am fwy o wybodaeth, ewch i www.umaber.co.uk/hyfforddiantllesiant Mae'r gweithdy hwn yn rhan o gais llwyddiannus gan Undeb y Myfyrwyr i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i gyflwyno Hyfforddiant Sgiliau Atal Hunanladdiad a Gwydnwch ar draws y campws. ************ Suicide Prevention Workshop 12pm-3pm Tuesday 24th March 2020 12pm-3pm Wednesday 25th March 2020 12pm-3pm Thursday 26th March 2020 12pm-3pm Tuesday 5th May 2020 12pm-3pm Friday 8th May 2020 This training explores practical actions that can be taken to reduce the risk of suicide, potential s

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576