Gwersyll Arweinwyr y Dyfodol – Gwnewch gais nawr

No ratings yet. Log in to rate.

Mae modd gwneud cais i fynychu'r Gwersyll Arweinwyr y Dyfodol cyntaf gyda chefnogaeth Cronfa Aber nawr.

Bydd yn digwydd dros benwythnos 15 – 17 Chwefror 2019 yng Nghanolfan Breswyl yr Urdd yn Llangrannog.

Mae'r gwersyll preswyl RHAD AC AM DDIM hwn ar agor i holl wirfoddolwyr Undeb y Myfyrwyr yn ogystal â'r rheiny sydd â diddordeb mewn cymryd rhan bellach mewn gweithgareddau dan arweiniad yr Undeb, gan gynnwys cynrychiolwyr academaidd, clybiau a chymdeithasau, mentoriaid cyfoedion/adrannau, swyddogion gwirfoddol a gwirfoddoli yn gyffredinol, gan gynnwys prosiectau fel y Tîm-A.

Mae'r gwersyll yn gyfle i ystyried eich dulliau arwain a dysgu yn ogystal â datblygu sgiliau newydd a rhai presennol y bydd modd i chi eu defnyddio i gael mwy o effaith ar y campws.

Bydd y tri diwrnod yn cynnwys gweithdai, gweithgareddau datblygu tîm a gweithgareddau yn yr awyr agored a bydd o ddiddordeb arbennig i'r rheiny sydd am fod yn fwy gweithgar ym mywyd myfyrwyr neu sydd o bosib yn ystyried sefyll ein hetholiadau.

Bydd pawb sy'n mynychu’n cael tystysgrif bresenoldeb a bydd modd cofnodi eu horiau ar gyfer Gwobr Aber.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglyn â'r broses wneud cais neu'r gwersyll ei hun, e-bostiwch mmd11@aber.ac.uk. Rhaid gwneud cais erbyn dydd Sul 20 Ionawr 2019.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

Elections Results

Mon 18 Mar 2019

Paperclip

Mon 25 Mar 2019

Rep Standing Open

Mon 25 Mar 2019