Gwersyll Arweinwyr y Dyfodol – Gwnewch gais nawr

No ratings yet. Log in to rate.

Mae modd gwneud cais i fynychu'r Gwersyll Arweinwyr y Dyfodol cyntaf gyda chefnogaeth Cronfa Aber nawr.

Bydd yn digwydd dros benwythnos 15 – 17 Chwefror 2019 yng Nghanolfan Breswyl yr Urdd yn Llangrannog.

Mae'r gwersyll preswyl RHAD AC AM DDIM hwn ar agor i holl wirfoddolwyr Undeb y Myfyrwyr yn ogystal â'r rheiny sydd â diddordeb mewn cymryd rhan bellach mewn gweithgareddau dan arweiniad yr Undeb, gan gynnwys cynrychiolwyr academaidd, clybiau a chymdeithasau, mentoriaid cyfoedion/adrannau, swyddogion gwirfoddol a gwirfoddoli yn gyffredinol, gan gynnwys prosiectau fel y Tîm-A.

Mae'r gwersyll yn gyfle i ystyried eich dulliau arwain a dysgu yn ogystal â datblygu sgiliau newydd a rhai presennol y bydd modd i chi eu defnyddio i gael mwy o effaith ar y campws.

Bydd y tri diwrnod yn cynnwys gweithdai, gweithgareddau datblygu tîm a gweithgareddau yn yr awyr agored a bydd o ddiddordeb arbennig i'r rheiny sydd am fod yn fwy gweithgar ym mywyd myfyrwyr neu sydd o bosib yn ystyried sefyll ein hetholiadau.

Bydd pawb sy'n mynychu’n cael tystysgrif bresenoldeb a bydd modd cofnodi eu horiau ar gyfer Gwobr Aber.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglyn â'r broses wneud cais neu'r gwersyll ei hun, e-bostiwch mmd11@aber.ac.uk. Rhaid gwneud cais erbyn dydd Sul 20 Ionawr 2019.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.