Aberystwyth University Students' Union news

Dyma eich swyddogion newydd…

Yr wythnos hon, bydd tîm newydd y swyddogion yn ymgymryd â'u rolau yma yn UMAber, felly dyma gyfle perffaith i gyflwyno pob un ohonyn nhw.

 
Introducing your new officer team…

This week, the new officer team take up their roles here at AberSU therefore we thought it would be a perfect opportunity to introduce each of them.