FEEDBACK

Aberystwyth University Students' Union news

Sylw ar Alex Leeds

Dwi wedi clywed amryw o bobl sy’n ymwneud â thimau chwaraeon yn Aber yn dweud bod hynny wedi cyfoethogi eu profiad o fod yn y brifysgol. Mae hynny’n sicr yn wir yn fy achos i, dwi wedi gwneud ffrindiau am oes, a dwi wedi ennill cryn lawer o hyder yn sgil hynny. Dwi hefyd wedi cael y cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau a digwyddiadau na fuaswn i wedi cael y cyfle pe bawn i ddim yn rhan o’r tîm.

 
Spotlight on Alex Leeds

I have heard multiple people involved with sport at Aber say that being a part of their teams has made their university experiences. That’s definitely true for me I have gained friends for life and have become so much more confident because of it. I have also got the opportunity to be involved with activities and events I wouldn't have if I wasn't part of the team.

 
 
 
UMAber yn cynrychioli myfyrwyr yn y Gynhadledd Genedlaethol

Yr wythnos ddiwethaf, aeth Lauren Marks (Llywydd yr Undeb), Naomi Cutler (Swyddog Lles yr Undeb) ac Oli Morton (Cynrychiolydd Academaidd) i Brighton i gynrychioli miloedd o fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth yng Nghynhadledd Genedlaethol UCM.

 
AberSU delegates represent students at National Conference

Last week Lauren Marks (SU President), Naomi Cutler (SU Welfare Officer) and Oli Morton (Academic Representative) descended on Brighton to represent thousands of Aberystwyth University students as delegates at the year’s NUS National Conference.