FEEDBACK

Aberystwyth University Students' Union news

 
 
UMAber yn cynrychioli myfyrwyr yn y Gynhadledd Genedlaethol

Yr wythnos ddiwethaf, aeth Lauren Marks (Llywydd yr Undeb), Naomi Cutler (Swyddog Lles yr Undeb) ac Oli Morton (Cynrychiolydd Academaidd) i Brighton i gynrychioli miloedd o fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth yng Nghynhadledd Genedlaethol UCM.

 
AberSU delegates represent students at National Conference

Last week Lauren Marks (SU President), Naomi Cutler (SU Welfare Officer) and Oli Morton (Academic Representative) descended on Brighton to represent thousands of Aberystwyth University students as delegates at the year’s NUS National Conference.

 
Adfywio rolau swyddogion UMAber

Yn dilyn cyfnod hir o ymgynghori ynghylch rolau swyddogion myfyrwyr UMAber, rydyn ni'n cyflwyno gwelliannau i wneud rolau swyddogion yn berthnasol i fyfyrwyr a'u bod yn adlewyrchu anghenion presennol myfyrwyr Aber.

 
AberSU officer roles refresh

Following a long consultation period regarding AberSU student officer roles, we’re introducing improvements to make the officer roles relevant for students and reflect the current needs of Aber students.

 
Stefans Socks

Click for more information