Gweithdy Newid a Gwydnwch

Mae newid yn rhywbeth cyson yn ein bywydau ac mae'r gweithdy hwn yn cyflwyno strategaethau a brofwyd yn wyddonol i'ch helpu i feithrin gwytnwch wrth reoli newid. Trwy'r strategaethau hyn byddwch yn cynorthwyo twf niwrolegol cadarnhaol sy'n cynorthwyo ein bodolaeth seicolegol a ffisiolegol gan alluogi i ni fyw bywydau iachach, hapusach a hirach

I fwcio lle, ewch i: https://www.aber.ac.uk/cy/student-support/forthcoming-workshops/health-wellbeing/#ffordd-o-fyw 

More Events

Gweithdy Rheoli Pryder
1st May
C164, Hugh Owen
Managing Anxiety Workshop
1st May
C164, Hugh Owen
Gweithdy Ffordd o Fyw
8th May
0.31, IBERS
Lifestyle Workshop
8th May
0.31, IBERS
Change & Resilience Workshop
15th May
C165, Hugh Owen
Gweithdy Newid a Gwydnwch
15th May
C165, Hugh Owen
Gweithdy Rheoli Pryder
15th May
C164, Hugh Owen
Managing Anxiety Workshop
15th May
C164, Hugh Owen