Gweithdy Newid a Gwydnwch

Mae newid yn rhywbeth cyson yn ein bywydau ac mae'r gweithdy hwn yn cyflwyno strategaethau a brofwyd yn wyddonol i'ch helpu i feithrin gwytnwch wrth reoli newid. Trwy'r strategaethau hyn byddwch yn cynorthwyo twf niwrolegol cadarnhaol sy'n cynorthwyo ein bodolaeth seicolegol a ffisiolegol gan alluogi i ni fyw bywydau iachach, hapusach a hirach

I fwcio lle, ewch i: https://www.aber.ac.uk/cy/student-support/forthcoming-workshops/health-wellbeing/#ffordd-o-fyw 

More Events

Stand to be an Academic Rep
16th September - 7th October
Stand Online via the AberSU Website
Big Sale
21st September
AberSU Main Room
We'll be selling lots of nearly-new pots, pans, cutlery, crockery and home ware at discounted prices. Come pick up a bargain for your new home!